Bryllup

Hvis I ønsker en vielse eller kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab i enten Billund eller Grene Kirke, skal I henvende jer til 

Kirkekontoret
Tlf. 76767600
Mail: grene.sogn@km.dk

Der aftales dato for brylluppet, hvorefter præsten vil ringe til jer for at aftale et tidspunkt for en samtale.

 

VÆRD AT VIDE
I kan blive gift i Billund Kirke eller Grene Kirke, hvis I bor i sognet, eller på anden måde har tilknytning til sognet.

For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem.

For at en vielse kan finde sted, skal der foreligge en prøvelsesattest. Den rekvireres via borger.dk eller ved henvendelse til den kommune, hvor man er bosat, og indleveres til Grene Sogns Kirkekontor.

Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser indleveres til Grene Sogns Kirkekontor. 

Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om det. Ansøgningen sker via borger.dk. 


SE OGSÅ
Når I vil giftes
Bryllup i Folkekirken