Begravelse eller bisættelse

Ved dødsfald kontaktes almindeligvis en bedemand, som vil hjælpe med de praktiske ting, der skal foretages.

Ønsker man ikke at benytte en bedemand, skal man på www.borger.dk udfylde en blanket  til ”Anmodning om begravelse/ligbrænding”. Dette kan gøres digitalt, og blanketten vil automatisk komme til afdødes bopælssogn, som registrerer dødsfald og begravelsesoplysninger.

Ønskes der bisættelse/begravelse fra en anden kirke end afdødes sognekirke, kontaktes præsten i den kirke, man ønsker handlingen foretaget.

Der aftales tid for bisættelsen/begravelsen med præsten, og der aftales desuden en begravelsessamtale, hvor man bl.a. vælger salmer og tilrettelægger den kirkelige handling.

Der vil altid være mulighed for en samtale med præsten i forbindelse med alvorlig sygdom eller dødsfald blandt nære pårørende.

 

SE OGSÅ 
Dødsfald
Bisættelse eller begravelse