Sikker adfærd til gudstjenester og arrangementer i Grene Sogn

Opdateret den 29.10.2020 

Selv om der fra den 26. oktober og fire uger frem i samfundet generelt er forsamlingsforbud på maks. 10 personer, er folkekirken i grove træk undtaget dette.
Grene Sogn følger Sundhedsmyndighedernes og Kirkeministeriets retningslinjer, som kan læses her. 
Det betyder, at det stadig er muligt for os at afholde gudstjenester, dåb, vielser, bisættelser og begravelser i kirkerne samt en række arrangementer – dog med stort fokus på rengøring, afstand og max deltagerantal.

Krav om mundbind
Fra den 29. oktober og frem til og med 2. januar 2021 skal du bære mundbind eller visir, når du deltager i en aktivitet med offentlig adgang ved kirkelige handlinger eller arrangementer. Kravet gælder både i kirkerne, Menighedssalen samt Kirkekontor og Kirkegårdskontor.

Ansatte og frivillige kan bortvise besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

Kirkelige handlinger vil foregå med restriktioner
Alle bedes benytte spritdispenserne ved indgange til kirker og lokaler. Vores kirketjenere rengører i øvrigt bænke og kontaktflader mellem hver kirkelig handling. 

Der vil stå håndsprit ved indgangen, og det vil være tydeligt markeret, hvor man må sætte sig. 
Har man symptomer, eller er man i særlig risikogruppe, opfordres man til at blive hjemme. 

Man må gerne sidde tæt på den del af familien og andre personer, som man i forvejen kommer tættere på end en meter. Derfor vil der være forskel på, hvor mange der vil være i kirken fra gang til gang.

Kirkens personale tager stilling til antal og sikrer at alt forløber sikkert for alle. Kirkens personale (præst, kirketjener, organist, kordegn, kirkesanger samt kor) tæller ikke med i det samlede antal.

 • Gudstjenester gennemføres med begrænset deltagerantal: 
  Grene Kirke:
  Med sang: 29+ personer.
  Uden sang: Max. 75 personer.
  Grene Kirkes Kapel:
  Med sang: 6+ personer.
  Uden sang: Max. 13 personer.
  Billund Kirke og Menighedsal:
  Med sang: 63+ personer.
  Uden sang: Max. 254 personer.
 • Dåbshandlinger kan finde sted:
  I Grene Kirke: Søndage kl. 9.00, hvor der er plads til ét dåbsfølge med max 20 gæster. 
  I Billund Kirke: Søndage kl. 10.30, hvor der er plads til et større dåbsfølge. 
  Lørdagsdåb i Billund Kirke fra og med januar 2021: Den anden lørdag i måneden kl. 10.00. Her vil der være plads til to dåbsfølger.
  Der er ikke lørdagsdåb i december. 
 • Dåbshandlinger kan også finde sted søndage ved højmessen kl. 10.30 i Billund Kirke. 
 • Konfirmationer gennemføres med begrænset deltagerantal. 
 • Vielser kan gennemføres med begrænset deltagerantal:
  Grene Kirke: 29+ personer.
  Billund Kirke og Menighedssal: 63+ personer.
 • Begravelser og bisættelser kan gennemføres med begrænset deltagerantal:
  Grene Kirke: 29+ personer.
  Billund Kirke og Menighedssal: 63+ personer.
  Den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs, er fra den 26. oktober og 4 uger frem omfattet af et forsamlingsforbud på maks. 50 deltagere incl. personale og bedemand. 

Kirkekontoret og Kirkegårdskontoret er åbent
Vi opfordrer dog til, at du kun møder fysisk op, hvis det er strengt nødvendigt. Fra den 29. oktober bedes du bære mundbind eller visir ved fremmøde.

Præsterne står fortsat til rådighed for sjælesorg og samtaler under skyldig hensyntagen til den nuværende situation.