Sikker adfærd til gudstjenester og arrangementer i Grene Sogn

Opdateret den 14.01.2021

Grene Sogn følger Sundhedsmyndighedernes og Kirkeministeriets retningslinjer, som kan læses her. 
Ændringer og aflysninger bliver offentliggjort her på siden og på vores Facebook-side. 

 

Kirkelige handlinger og arrangementer vil foregå med restriktioner

Alle aktiviteter og arrangementer end gudstjenester er aflyst.

Ved gudstjenester og kirkelige handlinger undlader vi her hos os fællessang i kirken. Gudstjenester og kirkelige handlinger må max. vare 30 minutter. skal der være 2 meter til andre personer. Der må højst være 1 person pr. 7,5 m2 i kirkerne og i kapellet. Ved gudstjenester og kirkelige handlinger må der aldrig være flere besøgende end det angivne max antal personer i lokalet. 

Ved alle andre arrangementer og aktiviteter med undtagelse af menighedsrådsmøder (under afklaring, KM) gælder forsamlingsforbuddet på max 5 personer.

Vi gør opmærksom på, at forsamlingsforbuddet også gælder uden for kirken, dvs. på både kirkeplads og offentlig vej.

Alle bedes benytte spritdispenserne ved indgange til kirker og lokaler. Vores kirketjenere gør bænke og kontaktflader rene mellem hver kirkelig handling. 

Der vil stå håndsprit ved indgangen, og det vil være tydeligt markeret, hvor man må sætte sig. 
Har man symptomer, eller er man i særlig risikogruppe, opfordres man til at blive hjemme. 

Personer, der til dagligt er i tæt kontakt, som f.eks. medlemmer af samme husstand, må gerne sidde med normal afstand til hinanden.

Kirkens personale tager stilling til antal og sikrer at alt forløber sikkert for alle. Kirkens personale (præst, kirketjener, organist, kordegn, kirkesanger samt kor) tæller ikke med i det samlede antal.

 • Gudstjenester gennemføres med begrænset deltagerantal: 
  Grene Kirke:
  Max. 20 personer
  Våbenhuset i Grene Kirke:
  Max. 3
  Grene Kirkes Kapel:
  Max. 3
  Billund Kirke og Menighedssal: 
  Max. 67
 • Dåbshandlinger kan finde sted:
  I Grene Kirke: Søndage kl. 9.00, hvor der er plads til ét dåbsfølge med max 5 gæster (dåbsbarnet tæller ikke med). 
  I Billund Kirke: Søndage kl. 10.30, hvor der er plads til ét dåbsfølge med max 10 gæster (dåbsbarnet tæller ikke med). 
  Lørdagsdåb i Billund Kirke: Den anden lørdag i måneden kl. 10.00. Her vil der være plads til to dåbsfølger med max 30 gæster pr. dåbsfølge. 
 • Konfirmationer gennemføres med begrænset deltagerantal. 
 • Vielser kan gennemføres med begrænset deltagerantal:
  Grene Kirke: 20 personer.
  Billund Kirke og Menighedssal: 67 personer.
 • Begravelser og bisættelser kan gennemføres med begrænset deltagerantal:
  Grene Kirke: 20 personer.
  Billund Kirke og Menighedssal: 67 personer.
  Den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs, er omfattet af et forsamlingsforbud på maks. 50 deltagere incl. personale og bedemand. 

Præsterne står fortsat til rådighed for sjælesorg og samtaler under skyldig hensyntagen til den nuværende situation.

 

Kirkekontoret og Kirkegårdskontoret er lukket til og med den 8. februar 2021.
Personligt fremmøde på Kirkekontoret kan kun ske efter aftale med kordegnen på tlf. 7676 7600.
Personligt fremmøde på Kirkegårdskontoret kan kun ske efter aftale med kirkegårdslederen på tlf. 7533 1518.

Krav om mundbind
Du skal bære mundbind eller visir, når du deltager i en aktivitet med offentlig adgang ved kirkelige handlinger eller arrangementer. Kravet gælder både i kirkerne, Menighedssalen samt Kirkekontor og Kirkegårdskontor.
Ansatte og frivillige kan bortvise besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

Præster og menighedsrådet i Grene Sogn