Vedligeholdelsesaftaler

Vedligeholdelse af gravsted
Det er gravstedsbrugerens pligt at sørge for gravstedets ren- og vedligeholdelse i hele fredningsperioden, som er 30 år for kister, 20 år for urner og 10 år for barnegrave indtil 1-års alderen.
Der kan træffes aftale med graveren/kirkegårdskontoret om, at arbejdet udføres af kirkegårdspersonalet. Det gælder også evt. plantning af sommerblomster og vinterdækning af gravstedet. Regning sendes en gang om året. Anlæg af gravsted udføres også, hvis det ønskes.

Legataftaler
Kirkegården kan påtage sig ren- og vedligeholdelse, plantning af forårs- og sommerblomster, samt vinterdækning af gravstedet i en flerårig periode. På kirkegårdskontoret udfærdiges formular, hvoraf det fremgår, hvilke ydelser man ønsker, og for hvor mange år. Pengene indbetales til Ribe Stifts kassererkontor på giro- indbetalingskort.