gravstedstyper


traditionel kistebegravelse

Gravstedet kan anlægges efter eget ønske. Gravstedet er indhegnet med thuja hække.traditionelle urnegrave

Gravstederne er beregnet til 2 urner og må anlægges efter eget ønske. Gravstedet er indhegnet med thuja hække.


urne- og kistegrave i græs

Der må på gravstedet i plan med græsset anbringes en mindeplade i størrelse 40 x 60 cm. Mindepladen skal være udført af upoleret granit. Inskriptionen skal være nedhugget eller graveret

i mindepladen. Der må lægges blomsterbuketter på gravstedet.
Vaser, som er godkendt af menighedsrådet,
må anvendes (dog max. 2 stk. pr. gravsted). Spidsvaser må ikke anvendes.

Til vinter må der lægges en vinterkrans.
Anden form for gravpyntning må ikke anvendes. Gravstedet vedligeholdes af kirkegården.
Ved begravelse i stedet, skal der betales for vedligeholdelse for en fredningsperiode.


urne- og kistegrave

Gravene er anlagt med bag- side- og mellemhække i thuja. Stierne er udlagt i græs og med afgrænsning til gravene en brostenskant. Der må ikke anvendes ral på gravstedet.

Gravstedet vedligeholdes af kirkegården. Ved begravelse i stedet, skal der betales for ved- ligeholdelse for en fredningsperiode.


kistegrave ved træ

Der må ved gravstederne anbringes opretstående naturformede granitsten med max. højde på 60 cm. Stenen anbringes i de anlagte kvadratiske plantefelter. Plantefelterne er delt op i fire, med taks hække og med et træ i midten. Foran mindestenen må der plantes forårs- og sommerblomster.

Der må ikke anvendes ral på gravstedet. Gravstedet vedligeholdes af kirkegården. Ved begravelse i stedet, skal der betales for vedligeholdelse for en fredningsperiode.


Naturafdelingen

Arealet indrettes med tre nye områder til plæne, eng og skovbegravelser, i et modulnet på 300 x 300 cm.

I afdelingen kan man blive stedt til hvile i såvel kiste som urne.

Dobbelte kistegrave er 300 x 300cm, enkelt kistegrave er 150 x 300cm og urnegrave er 150 x 150cm. Gravmoduler, som kan erhverves til gravsted, er markeret med en gravsten på kirkegårdskortet. Øvrige gravmoduler må ikke benyttes. 

Skoven, i skovlysninger og på engen:

Mindestenene i skoven, i skovlysninger og på engen udformes som skulpturelle steler af nordisk granit, rå spaltede klippestykker og/ eller maskinkløvede granitsten. Mindre områder på stenene kan være bearbejdede. Stenen skal placeres i grupper eller enkeltvis og opretstående. Mindestenen placeres med inskriptionen vendt mod øst parallelt med modulet efter retningslinierne vist på kirkegårdskortet.

Ønskes opsat gravsten i andre materialer og i anden udformning end her skitseret, skal særskilt ansøgning herom indsendes til kirke- og kirkegårdsudvalget.

Buketter og vinterkranse må lægges på græsset.

Der må ikke benyttes vaser af nogen art.

Der må ikke være bede med grus eller anden beplantning end græs på gravstedet.

Der må ikke granpyntes på gravstederne.

Øvrig pyntning med figurer o. lign. må ikke forefindes.

Ved erhvervelse af gravstedet betales for vedligeholdelse i en fredningsperiode (urner 20 år, kister 30 år).

Størrelser på sten:

På engen:

Højde imellem 50 til 80 cm,
Bredde imellem 35 til 60 cm og
Dybde imellem 25 til 35 cm. 

I skoven og i skovlysninger:

Højde imellem 50 til 110 cm,
Bredde imellem 35 til 60 cm og
Dybde imellem 25 til 35 cm. 

På plænen:

Der må på gravstedet i plan med græsset anbringes en mindeplade i størrelse 40 x 60 cm. Mindepladen skal være udført af upoleret granit. Inskriptionen skal være nedhugget eller graveret i mindepladen. Mindestenen placeres med inskriptionen vendt mod øst parallelt med modulet efter retningslinierne vist på kirkegårdskortet.

Der må lægges blomsterbuketter på gravstedet. Der må kun anvendes de metalvaser der er godkendt. Max. 2 stk. pr. gravsted. Spidsvaser/glas o.l. må ikke anvendes. Figurer, lamper, potteplanter og anden form for løse genstande, må ikke placeres på gravstedet (engangs stearinlys må gerne anvendes). Til vinter må der lægges en vinterkrans/dekoration. Grandækning og anden form for gravpyntning må ikke anvendes. Der må ikke graves noget ned i græsset.

 

Ved erhvervelse af gravstedet betales for vedligeholdelse i en fredningsperiode (urner 20 år, kister 30 år).


anonyme urnegrave

Gravstederne er udlagt i græs til urnegrave uden synlige afmærkninger. Der må ikke nedlægges en mindeplade, men der er opstillet en fælles mindesten, hvorved der kan lægges blomsterbuketter. Gravstedet vedligeholdes af kirkegården. Ved begravelse i stedet, skal der betales for vedligeholdelse for en fredningsperiode.


børnegrave

På kirkegården findes en afdeling for børnebegravelser indtil 1-års alderen. Urne- eller kistebegravelser. Der er mulighed for både at vælge gravsted med traditionelt anlæg og gravsted udlagt i græs med eller uden plade.

Mindepladen i plænen skal være 30 x 40 cm. og være udført af upoleret granit. Inskriptionen skal være nedhugget eller graveret i mindepladen. Der må lægges blomsterbuketter på gravstedet. Vaser, som er godkendt af menighedsrådet, må anvendes (dog max. 2 stk. pr. gravsted).

Spidsvaser må ikke anvendes. Til vinter må der lægges en vinterkrans. Anden form for gravpyntning må ikke anvendes. Ved begravelse i plænen med plade, skal der betales for vedligeholdelse for en fredningsperiode.

kalender

BegivenhedDato

Julekoncert i Billund Kirke

Onsdag den 12. december kl. 19.30 Julekoncert i Billund Kirke.

12. dec 19:30
20:30
12. dec 19:30 -
20:30

Herreværelset - frokost for mænd

Alle mænd i alle aldre fra Grene Sogn er meget velkomne til herrefrokost. Frokosten …

7. jan 12:00
13:30
7. jan 12:00 -
13:30

Prædikenværksted

Der er mulighed for at tage del i præsternes prædikenværksted. Vil du vide mere om …

9. jan 16:30
18:00
9. jan 16:30 -
18:00

Studiekredsen om Tænkepauser

Grundtvisk Forum Billund er vært ved en studiekreds i samarbejde med sognepræst …

15. jan 19:00
21:00
15. jan 19:00 -
21:00

"Matador og kristendom" - Sogneeftermiddag

Ronald Risvig fra Aulum kommer og fortæller om "Matador og kristendom". …

22. jan 14:30
15:30
22. jan 14:30 -
15:30

Filmaften

Sognepræst Karl Lund viser Bille Augusts filmatisering af Victor Hugos …

23. jan 19:00
20:00
23. jan 19:00 -
20:00

Koncert med Nordahls Kapel i Billund Kirke

Koncert med trioen Nordahls Kapel, som består af solooboist ved Aarhus …

27. jan 16:00
17:00
27. jan 16:00 -
17:00

Sangaften i Billund Kirke

Den sidste tirsdag i måneden i 2019 (ikke juni, jul og august) kl. 19.00.-20.00 er …

29. jan 19:00
20:00
29. jan 19:00 -
20:00

Lysfest

Traditionen tro holder vi Lysfest for alle aldre. Festen begynder i Billund Kirke …

3. feb 17:00
18:00
3. feb 17:00 -
18:00

Herreværelset - frokost for mænd

Alle mænd i alle aldre fra Grene Sogn er meget velkomne til herrefrokost. Frokosten …

4. feb 12:00
13:30
4. feb 12:00 -
13:30

MobilePay

I Grene Sogn er det muligt at betale med MobilePay i forbindelse med indsamlinger. MobilePay-nummeret fremgår af opslag på kirkebøsserne og på opslagstavlen.
Der er ligeledes mulighed for at betale med MobilePay ifm. arrangementer i Å-fløjen.

Parkering ved Billund Kirke

Der er indført 2-timers parkering i tidsrummet 9-20 på Billund Centrets parkeringsplads, så husk at stille p-skiven. Hvis man har brug for en parkeringstilladelse i forbindelse med et arrangement, der forventes at vare længere end 2 timer - f.eks. en sogneeftermiddag - kan man afhente en tilladelse til dagsparkering hos centerleder Hardy Sørensen eller på kirkekontoret i kontorets åbningstid.
Vi gør opmærksom på, at der ikke må parkeres ved Å-fløjen. Aflæsning af varer/passagerer er dog tilladt.