Gravstedstyper

Traditionel kistebegravelse
Gravstedet kan anlægges efter eget ønske. Gravstedet er indhegnet med thuja hække.

Traditionelle urnegrave
Gravstederne er beregnet til 2 urner og må anlægges efter eget ønske. Gravstedet er indhegnet med thuja hække.

Urne- og kistegrave i græs
Der må på gravstedet i plan med græsset anbringes en mindeplade i størrelse 40 x 60 cm. Mindepladen skal være udført af upoleret granit. Inskriptionen skal være nedhugget eller graveret i mindepladen. Der må lægges blomsterbuketter på gravstedet. Vaser, som er godkendt af menighedsrådet, må anvendes (dog max. 2 stk. pr. gravsted). Spidsvaser må ikke anvendes.
Til vinter må der lægges en vinterkrans. Anden form for gravpyntning må ikke anvendes. Gravstedet vedligeholdes af kirkegården. Ved begravelse i stedet, skal der betales for vedligeholdelse for en fredningsperiode.

Urne- og kistegrave
Gravene er anlagt med bag- side- og mellemhække i thuja. Stierne er udlagt i græs og med afgrænsning til gravene en brostenskant. Der må ikke anvendes ral på gravstedet.
Gravstedet vedligeholdes af kirkegården. Ved begravelse i stedet, skal der betales for ved- ligeholdelse for en fredningsperiode.

Kistegrave ved træ
Der må ved gravstederne anbringes opretstående naturformede granitsten med max. højde på 60 cm. Stenen anbringes i de anlagte kvadratiske plantefelter. Plantefelterne er delt op i fire, med taks hække og med et træ i midten. Foran mindestenen må der plantes forårs- og sommerblomster.
Der må ikke anvendes ral på gravstedet. Gravstedet vedligeholdes af kirkegården. Ved begravelse i stedet, skal der betales for vedligeholdelse for en fredningsperiode.

Naturafdelingen
Arealet indrettes med tre nye områder til plæne, eng og skovbegravelser, i et modulnet på 300 x 300 cm.
I afdelingen kan man blive stedt til hvile i såvel kiste som urne.
Dobbelte kistegrave er 300 x 300cm, enkelt kistegrave er 150 x 300cm og urnegrave er 150 x 150cm. Gravmoduler, som kan erhverves til gravsted, er markeret med en gravsten på kirkegårdskortet. Øvrige gravmoduler må ikke benyttes.

Skoven, i skovlysninger og på engen:
Mindestenene i skoven, i skovlysninger og på engen udformes som skulpturelle steler af nordisk granit, rå spaltede klippestykker og/ eller maskinkløvede granitsten. Mindre områder på stenene kan være bearbejdede. Stenen skal placeres i grupper eller enkeltvis og opretstående. Mindestenen placeres med inskriptionen vendt mod øst parallelt med modulet efter retningslinierne vist på kirkegårdskortet.
Ønskes opsat gravsten i andre materialer og i anden udformning end her skitseret, skal særskilt ansøgning herom indsendes til kirke- og kirkegårdsudvalget.
Buketter og vinterkranse må lægges på græsset.
Der må ikke benyttes vaser af nogen art.
Der må ikke være bede med grus eller anden beplantning end græs på gravstedet.
Der må ikke granpyntes på gravstederne.
Øvrig pyntning med figurer o. lign. må ikke forefindes.
Ved erhvervelse af gravstedet betales for vedligeholdelse i en fredningsperiode (urner 20 år, kister 30 år).

Størrelser på sten:

På engen:
Højde imellem 50 til 80 cm, Bredde imellem 35 til 60 cm og Dybde imellem 25 til 35 cm.
I skoven og i skovlysninger:
Højde imellem 50 til 110 cm, Bredde imellem 35 til 60 cm og Dybde imellem 25 til 35 cm.

På plænen:
Der må på gravstedet i plan med græsset anbringes en mindeplade i størrelse 40 x 60 cm. Mindepladen skal være udført af upoleret granit. Inskriptionen skal være nedhugget eller graveret i mindepladen. Mindestenen placeres med inskriptionen vendt mod øst parallelt med modulet efter retningslinierne vist på kirkegårdskortet.
Der må lægges blomsterbuketter på gravstedet. Der må kun anvendes de metalvaser der er godkendt. Max. 2 stk. pr. gravsted. Spidsvaser/glas o.l. må ikke anvendes. Figurer, lamper, potteplanter og anden form for løse genstande, må ikke placeres på gravstedet (engangs stearinlys må gerne anvendes). Til vinter må der lægges en vinterkrans/dekoration. Grandækning og anden form for gravpyntning må ikke anvendes. Der må ikke graves noget ned i græsset.
Ved erhvervelse af gravstedet betales for vedligeholdelse i en fredningsperiode (urner 20 år, kister 30 år).

Anonyme urnegrave
Gravstederne er udlagt i græs til urnegrave uden synlige afmærkninger. Der må ikke nedlægges en mindeplade, men der er opstillet en fælles mindesten, hvorved der kan lægges blomsterbuketter. Gravstedet vedligeholdes af kirkegården. Ved begravelse i stedet, skal der betales for vedligeholdelse for en fredningsperiode.

Børnegrave
På kirkegården findes en afdeling for børnebegravelser indtil 1-års alderen. Urne- eller kistebegravelser. Der er mulighed for både at vælge gravsted med traditionelt anlæg og gravsted udlagt i græs med eller uden plade.
Mindepladen i plænen skal være 30 x 40 cm. og være udført af upoleret granit. Inskriptionen skal være nedhugget eller graveret i mindepladen. Der må lægges blomsterbuketter på gravstedet. Vaser, som er godkendt af menighedsrådet, må anvendes (dog max. 2 stk. pr. gravsted).
Spidsvaser må ikke anvendes. Til vinter må der lægges en vinterkrans. Anden form for gravpyntning må ikke anvendes. Ved begravelse i plænen med plade, skal der betales for vedligeholdelse for en fredningsperiode.