Du er her: 

Grene Kirke

Grene Kirke er opført i år 1891 og indviet fjerde søndag i advent 1891, skønt byggeriet først blev helt færdigt i sommeren 1892. Kirkens arkitekt er I.C.Fussing.

Sognets daværende sognepræst Otto Sommer havde gjort et utrætteligt arbejde for at få ministerium og stift til at godkende nedrivning af Grene Sogns første kirke som lå ude i sognets syd-vestlige hjørne ved Grene Å.

Den 1. juli 1891 påbegyndte man opførelsen af den nye Grene Kirke. Menighedsrådet havde ønsket at bygge kirke med tårn, men fik lov til et spir. Biskop C.F.Balslev skrev: "Forøvrigt kan jeg ikke undlade at ytre, at det har været mig påfaldende, at det lille fattige sogn på heden med et folketal af kun hen imod 500 vil opføre en så stor og kostbar kirke."

Den 23. juli 1891 nedlagde sognepræst Otto Sommer grundstenen til kirken, og et grundstensdokument sammen med nogle mønter blev indmuret under grundstenen.

Kirken er nærmest bygget i rundbuestil, og våbenhus, skib, og kor er opført i en længe. Udvendig lægger man mærke til de fagdelte facader øverst med en flerleddet gesims. Gavlene, der oprindeligt havde murede kamme i fortsættelse af hjørnelisenerne prydes af stigende trappefriser.

Over kirkeskibets vestre ende er opført et spir, hvori kirkeklokken er ophængt. Kirkens vinduer er rundbuede støbejernsvinduer. Hele udgiften til kirkens opførelse beløb sig til lidt over 18.000 kr. I 1991 på Grene Kirkes 100 års jubilæumsdag fik kirken endelig sit tårn sammen med en grundig istandsættelse af hele kirkebygningen.

Det første orgel som Grene Kirke fik i 1891 holdt i 25 år. I 1916 fik menigheden så et nyt pibeorgel, som efter 50 år var kassabelt p.g.a. ormeangreb i træværket. Ved kirkens 75 års jubilæum i 1966 blev så anskaffet et nyt orgel med pedal og 5 stemmer. Det blev anbragt på gulvet i det nordvestlige hjørne af kirken. Så i 1991 i forbindelse med renoveringen af Grene Kirke og bygningen af det nye tårn får kirken et nyt orgel på 13 stemmer. Orglet er en gave fra familien Kirk Christiansen.

Grene Kirke - Foto: Kåre Bruhn

Grene Kirke 125 år

I forbindelse med Grene Kirkes 125-års jubilæum blev der udgivet et festskrift.

Det er gratis og kan afhentes i Grene Kirke eller ved Kirkekontoret i Billund.

Foto: Erik Noer

Foto: Erik Noer

Foto: Erik Noer

Foto: Erik Noer

Foto: Erik Noer

Foto: Erik Noer

Foto: Erik Noer

Foto: Erik Noer

Foto: Erik Noer

Foto: Erik Noer

Foto: Vagn Hansen

Foto: Vagn Hansen

Foto: Vagn Hansen

Foto: Vagn Hansen

Foto: Vagn Hansen

Foto: Vagn Hansen

Foto: Vagn Hansen

Foto: Vagn Hansen