Du er her: 
torsdag26nov2020

Sorggruppe

torsdag26nov2020 kl. 16:30 - 18:30

Sorggruppen henvender sig til mennesker, som har mistet en nærtstående inden for det seneste par år, og som gerne vil kunne komme i et forum, hvor der kan tales frit og åbent om, hvad der er svært i den situation – og også om, hvad der med tiden bliver lettere.

Der er tavshedspligt, og samtalerne foregår i en styret form, så alle oplever at blive hørt uden at skulle kæmpe for at komme til orde. Det handler ikke om at give eller få gode råd, men om at lytte til andres erfaringer og om under trygge rammer at dele sine egne, uden at der bliver ”rettet” i dem.

Der skal være mindst 4 og højst 8 deltagere, for at sorggruppen kører.
Der er sorggruppe på følgende dage:

Torsdag d. 10/9
Torsdag d. 22/10
Torsdag d. 26/11

Alle dage kl. 16.30-18.30 i mødelokale C på 1. sal i Å-fløjen.

Ønsker man at blive skrevet op som deltager, kan man henvende sig til mig på tlf. 40199022 eller mail: spa@km.dk