Du er her: 
onsdag11sep2019

"Robust - om tro og magtesløshed" - Foredrag med sognepræst Lone Vesterdal

onsdag11sep2019 kl. 19:30 - 22:00

Robusthed er et af tidens nøgleord. Over for det står magtesløshed. Kirken har noget at sige om begge dele.

Vi skal bestå både en teoriprøve og en praktisk køreprøve, før vi får lov at køre rundt i trafikken, og vi skal tage jagttegn, før vi får lov at gå på jagt. Vi skal lære. Men modgang og lidelse smides man brutalt ud i uden forudgående instruktioner eller læretid, og så må man ellers klare sig,  så godt man kan. Derfor søger mennesker efter kræfter og ressourcer. Eller robusthed, som er det mest anvendte begreb for tiden. Robusthed har inden for de seneste 20 år udviklet sig til et massivt forskningsfelt, og der er svar i hyldemeter af litteratur. Det siger i sig selv noget om, at mennesker har brug for et sted at hente kræfter. Når det kommer til de mest afgørende områder i vores liv, sundhed, trofast kærlighed fra vores nærmest, et langt liv, kan vi ofte være uden helt indflydelse. Vi bliver ikke spurgt, om vi vil miste, være syge eller angste. I de situationer er der en enorm lettelse i at sige, at ”her er jeg magtesløs, her må en anden træde til.” I foredraget vil sognepræst Lone Vesterdal præsentere hvordan begrebet robusthed ser ud fra teologiens og troens optik.

Lone Vesterdal er sognepræst ved Bramdrup Kirke. Hun er cand.mag i dansk, fransk og religionshistorie og cand.theol. MA i sjælesorg og forfatter til flere bøger om sjælesorg, tab og tro, senest "Robust - om tro og magtesløshed" Eksistensen, 2017, og ”Magtesløshed som vilkår” i ”Giv sorgen ord – sorgkultur i forandring, Munksgaard 2019.