Nyt fra præsterne

Kort prædiken ved fyraftensandagt 13. januar - Giv tid!

Af Solvej Paabøl Andersen

Det er vinter. Januar. En måned, som i virkeligheden en stor del af tiden byder på mørke, kulde, regn og blæst. Men som jeg i hvert fald helst ser for mig som frostklar og snedækket. Det er der også mange af vores digtere, der gør. Det viser en hurtig gennembladring af Højskolesangbogens afsnit med vintersange.

Et gennemgående tema er, hvordan sneen kalder på vores varsomhed. Måske fordi den i sig selv dæmper lydene. ”Der er ingenting i verden så stille som sne”, skriver Helge Rode. Og fordi den skønhed og renhed, sneen iklæder landskabet og haverne - og byens gader - er så skrøbelig. ”Vær lidt varsom denne ene morgen, træd forsigtigt i den nye sne”, skriver Grethe Risbjerg Thomsen.

Men herligt er det jo også, når vi ser spor af børn og barnlige sjæle, der har boltret sig i sneen – under højlydt latter og råb. Mindre skønt er det, når den – som regel ret hurtigt – forvandler sig til snavset sjap.

Jeg tænker nogle gange på den tid, vi er i nu, som en snestorm, eller en tid, hvor vi er sneet inde. En kortere eller længere tid, hvor vi gør noget andet, end det vi plejer. Der lægges flere puslespil og læses flere bøger. Der strikkes mere, bages mere og laves mere slow food – langsom mad - i hjemmene. Nogen siger, at samtalerne i hjemmet er blevet flere, længere, dybere. Og bevares – der er også dem, der går hinanden lidt på nerverne, fordi vi er tvunget sammen med dem, som vi også plejer at kalde ”vores nærmeste”.

Det er så også en tid, som trækker ud, i forhold til hvad vi måske en sjælden gang har oplevet med snestorm. Derfor bliver det måske heller ikke lettere med tiden at se det som et pusterum fra alt det, vi plejer at synes, er så vigtigt at nå.

På den anden side – hvis vi på nogen måde skal vriste noget godt ud af den her tid – ikke af sygdommen, men af alt det vi gør for at skærme hinanden mod den – så er det måske netop det, at vi over længere tid tvinges i ro. Og dér bliver der måske plads til at opdage noget nyt. Om os selv, om hinanden, om verden. Og om tiden. En hviletid, en eftertankens tid.

”Giv tid, giv tid” nynner den lille fugl glad i B.S. Ingemanns ”I sne står urt og busk i skjul”. Og den lille fugl kan sagtens være glad, for den kan ikke tænke: ”Hvad nu hvis….” Eller: ”Hvor længe skal det her vare?” Den ER bare. Og når Ingemann lader den sige ”Giv tid”, til os som længes efter lysere tider i mere end en forstand, så er det jo i fin tråd med, hvad Jesus siger i Bjergprædikenen om at bekymre sig. (Matt. 6,24-34)

Og nu må man jo endelig ikke tro, at Jesus med den tale mener, at vi bare skal give slip og give op og sætte os hen. Men nok at skelne: hvad er mit bord – og hvad må jeg blot vente på, kommer til at ske?

Giv tid, giv tid! Det er tålmodighed, der behøves lige nu. Tålmodighed med restriktioner og afsavn og måske også med utryghed.

Giv tid, giv tid! Og husk også, at du er blevet givet en tid her på jorden. En tid, som ikke skal ædes op af bekymringer over det, du ikke kan gøre noget ved. Men fyldes af tålmodig venten på det, som du kun kan tage imod. Du kan ikke hverken få sneen til at falde eller solen til at stå op.

Men du kan ”Gå langsomt nu med Kristus ved din side,” som vi lige fik det sunget. Og så lade Ham skabe sit rige på din vej. Der hvor du kan se de andre med hans øjne og elske dem, som Han har elsket dig.

”Han er dig nær,

hans Ånd er i dit hjerte,

og vækker tro og håb og kærlighed,

så du kan sprede lys i vintrens mørke:

han er velsignelsen, du bringer med.

Gå langsomt nu

i disse korte dage,

naturen hviler, kræfterne fornys,

til solopgangen kommer fra det høje

og vinterbuske blomstrer i hans lys.”

(Lisbeth Smedegaard Andersen, ”En morgenstund med sne i byens gader”, nr. 801 i 100 salmer)


Kort prædiken til 1.søndag efter helligtrekonger

Af Solvej Paabøl Andersen

”Uanset alt, skal du holde din gudstjeneste”. Det citat af Ingmar Bergman sprang mig i øjnene, da jeg tilfældigt åbnede en bog, jeg lige havde fået i hænderne. ”Uanset alt, skal du holde din gudstjeneste”.

Ordene stammer fra Ingmar Bergmans erindringsbog, Laterna Magica. Han fortæller, at han ringede til sin far en søndag morgen, og spurgte, om han ville med på en tur. Faderen sad nemlig alene derhjemme og isolerede sig. Hans helbred var ikke godt, og hans hustru lå på sygehuset. Men han passede stadig sit præsteembede i Slotsmenigheden. Han havde så åbenbart fri denne søndag, for de gik i kirke sammen, de to, far og søn. Den tjenstgørende præst var forsinket. Da han omsider kom, var han syg med feber. Han meddelte, at han havde fået tilladelse til at holde en forkortet gudstjeneste uden nadver. Så gik han ind for at tage præstekjolen på. Og den gamle Bergman rejste sig og stavrede ind i præsteværelset, hvorfra der lød en højrøstet samtale. Derefter blev det meddelt, at der ville være nadver. Så gik de i gang med at synge. Under andet vers skred den gamle Bergman ind foran alteret, iført hvid messehagel og stok. Sønnen, som nu sad alene tilbage på kirkebænken, filminstruktøren Ingmar Bergman skriver: ”Jeg for mit vedkommende undfangede slutningen af Nadvergæsterne og kodificeringen af en regel, som jeg altid har fulgt og ville følge i al fremtid: ”Uanset alt, skal du holde din gudstjeneste.”

Vi kommer ikke til at holde gudstjenester, som vi plejer det, indtil videre. I dag vil der ikke være nadver. Måske kan det knap kaldes gudstjenester, det, som rammerne tillader os at holde. Men så i hvert fald andagter. De vil nok heller ikke være fuldstændig ens fra gang til gang, fordi der er forskellige valg, vi må træffe, når vi skal skære den ned til ca. det halve af, hvad den plejer at være og stadig få en genkendelig helhed ud af det. Men i modsætning til i foråret, så holder vi vores gudstjenester. Fordi det er nødvendigt. Uanset alt. Og ja – det er vel netop SÆRLIGT nødvendigt i en tid som denne, hvor så meget er usikkert og decideret skræmmende for nogen.

Forskræmte har de også været, de stakkels forældre, vi hørte om i evangeliet. Josef og Maria. Deres 12-årige knægt var væk. I hele tre dage ledte de efter ham i Jerusalem, før de fandt på at lede efter ham i templet.

Hvor mærkeligt er det ikke? At de ikke søgte derind noget før. Om ikke fordi de tænkte, at det var dér, de ville finde en 12-årig, så dog fordi de tænkte, at de selv måtte derind for at finde håb og kræfter til at kunne fortsætte deres angstfyldte søgen efter ham.

Det gjorde de altså først efter tre dage. Og det er nok ingen tilfældighed. At Lukas fortæller, at de søger derind på tredjedagen. At de finder ham, som de troede var død, i levende live på tredjedagen. Opstandelsesdagen. Påskedag. Der hvor livet gives os tilbage.

Statsministeren talte om påsken som et vendepunkt. Og det ER påsken – uanset alt. Og lad os så bare håbe, at den i år også bliver et vendepunkt i den betydning, hun tænkte på det.

Men indtil da og også efter da, der holder vi gudstjenester. Uanset alt. For siden den første påske, hvor Kristus gennembrød graven, og Maria sammen med nogle andre kvinder gik ud til sin døde søns grav og blev mødt af englens: ”Frygt ikke! Han lever!” - siden da har hver eneste søndag været en påskedag, en tredjedag, et vendepunkt.

Et punkt som nok ikke lægger alle ydre fjender ned. Men et punkt som giver os fornyede kræfter til at kæmpe. Vente. Holde ud. Et punkt som giver os velsignelsen til at gå tilbage til det, der nu er vores eget, hvordan det så end tager sig ud lige for tiden.

Derfor siger vi: ”Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen”

Kirkebøn: Vor Far i himlen, vi takker dig, for at vi har lov til at være din kirke. Giv os, at vi altid må høre dit ord til at få vores tro styrket, vores håb grundfæstet og vores kærlighed gjort levende.

Hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland og alt det øvrighed. Velsign og bevar vor dronning og hele det kongelige hus.

Vær du med dem, som ikke kan eller ikke tør komme her i tredjedagens lyse rum. Hjælp os til at bære din nådes lys med os ud i verden. Amen

Nytårsprædiken

Af Solvej Paabøl Andersen

”Godt nytår!” Det sagde vi også sidste år, mens vi skålede kl. 12 nytårsaften. Og når vi mødte nogen første gang i de første dage i det nye år: ”Godt nytår!”, sagde vi. Vi sang ”Vær velkommen, Herrens år”, både kl. 12 og ved gudstjenesten 1. januar, hvis vi var søgt til gudstjeneste i eftermiddagsmørket. For det gjorde vi, helt uden tanke på, at der kunne være noget galt i dét dengang. For et år siden. Vi sang, med hver vores næb, og selv for dem, som ikke synger, var det vel utænkeligt, at vi skulle komme til at gå i kirke og holde møder, uden at der blev sunget? For ikke at tale om, at det kunne blive sådan, at vi slet ikke måtte komme IND i kirken, sådan som det var i foråret. ”Godt nytår”, ”Velkommen nytår og velkommen her”. Sagde vi og sang vi for et år siden. Lidet anende, hvad der ventede os.

Men det gør vi jo aldrig, når vi står foran et nyt år. Vi ved ikke, hvad der venter os, af velsignelser og forbandelser. Men ”godt nytår” er heller ikke en anmeldelse. Det er et ønske, en bøn. Og når vi synger – eller ville have sunget, hvis vi havde måttet – Vær velkommen, Herrens år, så betyder det, at vi lægger vores år i Herrens hænder. ”Gud i vold”, sagde man i gamle dage. Det er et udtryk for, at man tror sig i Guds varetægt. Uanset hvad der sker. Uanset hvad der venter. Af velsignelser og forbandelser.

Vi har hørt et lille stykke af Abrahams fortælling i Det gamle Testamente. Abraham, som fik at vide, at han skulle bryde op og forlade alt det velkendte, for at gå ind i et nyt land. Han gik på Guds ord, på et løfte om velsignelse. Ikke bare velsignelse for sig selv men for alle jordens slægter. Hvad Abraham ikke vidste og ikke kunne vide, det var, at vejen ville være fuld af forhindringer. Selv om han havde fået løftet eller forjættelsen af Herren selv, og selv om han var stærk i troen, så var det mange gange meget svært at se, hvordan det liv nogensinde skulle blive til mange liv, og hvordan alle jordens slægter skulle blive velsignet gennem ham. Men han gik, Abraham. Og han blev ved med at gå. Han gav sig Gud i vold, tog de slag, livet og rejsen gav ham, rejste sig igen og gik videre. På Guds ord.

Sådan skal vi også gå ind i et nyt år. På Guds ord. Med alt det, vi slæber med os fra det gamle år, af velsignelser og forbandelser. Af frygt og forventninger. I Jesu navn skal vi møde det, vente os det bedste, kæmpe vores kampe, hente vores kræfter. I Jesu navn.

Evangeliet til i dag, Nytårsdag, er det korteste i alterbogen. ”Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv”.

Jesus var født som efterkommer af Abraham, som en del af det jødiske folk. Derfor skulle han efter det folks skik og brug omskæres og navngives på ottendedagen efter sin fødsel. Og han fik navnet Jesus. Gud blev menneske, et menneske med et navn. Et navn, som betyder ”Gud frelser”. I det navn, ”Gud frelser”, skal det nye år bydes velkomment. Tages imod. Og ventes meget godt af.

Her mellem jul og nytår har jeg læst en bog, som hedder ”Det ukontrollerbare”. Titlen forekom mig aktuel! Det er en tysk sociolog, som hedder Hartmut Rosa, som har gjort sig tanker om, at det egentlige liv, det opstår i mødet med det, der ikke kan kontrolleres. Det ukontrollerbare. Dér folder livet sig virkelig ud, siger Rosa. Det skøre er bare, at vi hele tiden forsøger at få mere og mere kontrol over tilværelsen.

Eller – det er jo ikke skørt. Det er jo på den baggrund, at vi nu alle kan se frem til, at en vaccine kan hjælpe os til med tiden at vende tilbage til en mere normal hverdag. Men det forgangne år satte os i den grad i forbindelse med det faktum, at det ikke er ALT i tilværelsen, vi kan kontrollere. Og det er lige præcis dér, i spændingen og vekselvirkningen mellem det, vi HAR styr på, og det vi KAN få styr på, og det, som uventet kommer over os, på godt og ondt, det er dér, livet virkelig leves.

Som Rosa skriver: ”En verden, der er fuldstændig kendt, planlagt og styret, ville være en død verden”. Men det er afgørende, hvordan vi forholder os til det ukontrollerbare. Det uventede.

Anders Agger har skrevet en bog, som hedder Kærlighed. Han har talt med kendte og ukendte mennesker og fået dem til at fortælle deres kærlighedshistorier. Og sådan nogle er sprængfyldte af det, som Rosa kalder resonanserfaringer. Livsomvæltende møder med det ukontrollerbare.

 

Uden at være bevidste om det, har de mennesker, Anders Agger taler med, stillet sig til rådighed for det ukontrollerbare - mødet med den fremmede og dét fremmede, det ukendte land. Og løbet en risiko for at blive afvist, ydmyget og for at miste. Fordi man ikke kan kontrollere, hvem man møder på sin vej, og hvad de kommer til at betyde for én. Men livsforandrende var det.

Man kunne have gjort sig færdig med livet og med kærligheden. Man kunne have tænkt, at der ikke var mere til én, og derfor ikke været opmærksom, ikke lyttet til det, der kaldte på ens gen-svar. Resonans.

Sådan kan vi også hurtigt gøre os færdige med et andet menneske. Vi mener at have definitionen på, kontrollen over, hvem han eller hun er, og i den manglende forventning om at lære noget nyt om ham eller hende, ser vi ikke, hvad vi ellers kunne have ladet os overraske af. Derved går vi glip af noget, som kunne have været af allerstørste betydning for os.

Vi går også glip af noget, hvis vi lader Covid-19 være hele definitionen af, hvad året 2020 blev for et år. Hvad nu hvis vi hver især også så lidt dybere og lod de velsignelser, året med garanti OGSÅ bragte, fylde lidt mere? Måske endda noget, som blev afledt af, at vi pludselig blev kastet ud i den krise, som vi stadig står midt i. Således åbne for, at det ukontrollerbare liv også hele tiden har godt at bringe, kan vi også gå ind i det nye år med så meget desto større forhåbning.

Også derfor er der en stor skønhed i, at vi på kalenderårets første dag hører om et spædbarn, som for otte dage siden blev født ind i et folk med alle dets faste traditioner, og den orden og sammenhæng, de skaber i et liv. Født ind i menneskenes ukontrollable vilkår for at pege væk fra den form for kontrol, som fører til en død verden. En verden, hvor alt er fuldstændig kendt, planlagt og styret.

Gud lod sig føde som et spædbarn, for hvem det var planlagt, at han skulle hedde Jesus. Gud frelser. I ham er løftet til Abraham om, at alle jordens slægter skulle velsignes, blevet opfyldt.

Vi ved ikke, hvad det nye år bringer os. Men som Abraham går vi ind i det ukendte, på Guds ord. Muligvis i trods. Men også i tillid til, at der i det ukontrollerbare venter liv og uanede muligheder. Vi går ind i et nyt år, ikke kun på Guds ord, men også i Jesu navn. Med et løfte om at være velsignede. Og frelste. Derfor kan vi både hilse det nye Herrens år velkomment her. Give os Gud i vold. Og ønske hinanden et godt og velsignet nyt år.


Prædiken til Juledag

Af Solvej Paabøl Andersen

En mørk dag i begyndelsen af november forlod jeg det, som nu kun er min mors hjem med bagagerummet fyldt af ord. Min fars ord, som jeg ellers ville foretrække at høre fra hans egen mund. Ja, det er selvfølgelig ikke de samtaler og diskussioner, vi har haft gennem hele mit liv, der lå der i bagagerummet. Men nedfældede ord fra prædikener, vielsestaler og begravelsestaler. Og de mange foredrag, han har holdt gennem årene. Og så også en del ord, som ikke var hans, men som han har fundet inspiration i, eller som han har syntes, kunne belyse noget af det, han selv gerne ville formidle. Eller som han måske har gemt til senere brug, fordi han tænkte, at der var noget dér. Sådan nogle ord lå der også i mit bagagerum.

 

Jeg vil tro, at I ved noget om, hvor lang tid det kan tage at rydde op i ord. I hvert fald I, som er gamle nok til at huske, dengang man stadig fik et håndskrevet brev eller kort engang imellem. Som så måske blev lagt ned i en skuffe. Og måske glemt, men så en dag hvor ånden kom over én, og der skulle ryddes op i den skuffe, fandt man det igen. Dét og andre breve, og avisudklip om noget som var vigtigt. Så kan man da godt komme til at dvæle lidt. Nogle former for oprydning skal foretages, når man har god tid.

 

Blandt min fars ord-gemmer fandt jeg bl.a. dette digt, som jeg nu vil læse. Det er af en mig ukendt forfatter, som hedder Lean Nielsen, som levede fra 1935 til 2000. Det er et digt om sygehuset med dets bange og ensomme mennesker, og digteren spørger:

 

”Hvor mange ligger vågne

trods beroligende piller

 

Hvilke billeder går gennem

bevidsthedens strøm.

 

Kristus

Kunne han komme

gå gennem gangene og

befri for alle lidelser

Kunne han

gå gennem alle rummene

i alle byernes huse, på

alle vejene over jorden

for at fylde alt levende

med kærlighed og

en strøm af liv og glæde

 

Gennem livet

har jeg tænkt på ham

Ordløst beder jeg til ham

denne lærer, denne drømmer

Om menneskenes lykke

barmhjertighed, tilgivelse

 

Kunne han fylde alt

vore sind og kraftværker

maskiner og fjernstyringer

alt det lukkede og grusomme

og åbne alle vore grænser

 

På en hylde i opholdsstuen ligger hans budskab

bragt videre fra menneske til menneske.”

 

 

Kunne han – Kristus – gå gennem alle rummene, hvor angsten og ensomheden rådede, og fylde alt levende med kærlighed og en strøm af liv og glæde? Kunne han åbne alle vore grænser? Alle vore lukkede sind? Alle vore faste beslutninger om, hvad der er op og ned i verden? Og om hvem Gud må være eller ikke være? Kunne han det, Kristus?

 

Digtet svarer ikke på det. Men peger blot i al stilfærdighed på en bog på en hylde i sygehusets opholdsstue. Dér ligger hans budskab, Kristi budskab, bragt videre fra menneske til menneske.

Først mundtligt, siden nedfældet på skrift, hvorfra det også er blevet bragt videre mundtligt fra menneske til menneske, om så det er fra bedstemødre til børnebørn eller fra præst til menighed.

 

Gud blev selv menneske for at overbringe, ja for at VÆRE Guds gode nyhed til alle dem, som havde brug for at høre godt nyt. Han kom ind i historien, ind i tiden. Født som et fattigmandsbarn i en stald. Og den nat lød der englesang over jorden.

 

Hyrderne, som var foragtet af alle, hørte det. Det sang over deres hoveder, og det sang af fryd og af håb og af anelser om en ny begyndelse, en ny verdensorden, i deres sind. Midt i den kolde nat hørte de om den store glæde, som skulle være for hele folket. Og til folket hørte de – nu.

 

Og ham, som englene sang om, voksede op og gik sin gang henover jorden, først i kød og blod og siden som Guds levende ord, bragt videre fra menneske til menneske.

 

Han gik derind, hvor andre ikke kom. Derind hvor det kunne være farligt eller sundhedsskadeligt at komme. Ind i isolationen og karantænen og al ensomheden kom han. Og kommer han. Han opsøgte de syge, de svage, de spedalske, de skyldige, de svigtede og de små. Han opsøgte dem for at fortælle dem, at i Guds øjne var de noget, betød de noget. For ham var de elskede børn.

 

Fra sted til sted, fra rum til rum, fra menneske til menneske gik han. Og nej, det var ikke og er ikke enhver lidelse, han befrier fra. Men han tændte lys i mørket og lod nogle andre ord gælde end dem, som indtil da havde lydt i deres ører. Så ”forkastet, foragtelig og forhadt” blev til: ”antaget, værdsat, elsket”.

 

De ord gik i menneskers hjerter, og en dag blev de skrevet ned og kom i en bog, som lå på hylden i hospitalets opholdsstue. Og i manges hjem. Og på kirkens alter.

 

Det er ikke anderledes, end at når jeg læser min fars ord, og I læser de gamle breve og postkort og avisudklip, og hvad I ellers finder, når I rydder op i jeres skuffer, så bringes der en ny samtidighed ind. En genkendelses samtidighed: Ja, det var sådan, det var. Det er sådan, det er!

 

De ord, som vi er fælles om at høre i dag, juleevangeliet, er også for de fleste genkendelige. De trækker tråde til mange erindringer. Om barnlig juleglæde og bristede illusioner. Om vellykkede juledage, hvor alt bare var godt – og om dem, som var så meget desto tungere, som at nogen manglede. De unge, som var ude at opleve verden eller for første gang holdt jul hos kæresten. Eller dem, som slet ikke var der mere. Eller jo – de er der jo, som sorg og savn, men sandelig også som taknemmelighed og vigtige aftryk på os og vores liv.

 

Alt det kalder julen for mange af os i særlig grad på erindringer om. Måske endnu mere i år, hvor så meget er forandret – men forhåbentlig kun for en tid. Men også i det står juleevangeliet fast. Ja, netop i år står det måske stærkere, end det har gjort længe. Netop i år er det måske lettere for flere at genkende sig selv i hyrderne på marken. Og dermed også at høre englens ”Frygt ikke!” talt som til dig og mig. Høre englekoret synge om fred til mennesker med Guds velbehag som sunget for dig og mig. Tværs igennem alle restriktioner og afstandskrav.

 

Det kan godt ske, at julen ikke er, som den plejer. Men vi tænder lys, vi har pyntet op, vi har købt gaver. Det fjerner ikke bekymringer, det udfylder ikke sorg og savn, men dét skal ikke forhindre os i at gøre det, i det omfang vi kan finde kræfterne til det. For det minder os om, at der kommer noget til os, som vi ikke selv har stablet på benene. Som vi bare kan tage imod.

 

Det er værd at blive mindet om, når vi ikke synes, vi slår til. Når vi er ensomme og bange. Eller syge, eller urolige for nogen, som er det. Når vi sammen med så mange andre ligger der og ikke kan sove.

 

”Kristus

Kunne han komme, gå gennem gangene og befri for alle lidelser?”

 

Kunne han komme? Ja. Han kommer. Han er kommet. Han er kommet til verden. Han kommer i sit ord til os, ”for at fylde alt levende med kærlighed og en strøm af liv og glæde”.

 

Han er kommet med sit rige. Med Guds rige. Det er ikke til at pege ud. Men vi ser en flig af det, hver gang et kærligt ord varmer et hjerte, så det løfter sin glædes vinger. Vi ser en flig af Guds rige, hver gang nåde går for ret, og tilgivelsen gør en dag ny. Hver gang et menneske ser et medmenneske i et andet menneske – og ikke en, han eller hun skal værge sig imod.

 

Vi kan synes, det er for lidt, det Gud gør. Det Kristus kommer med. For ineffektivt, for fluffy, som man siger – for uhåndgribeligt. Hvad skal vi med de ord fra den bog? Ja, vi skal høre dem og tage dem til os.

 

Men ligger den overhovedet stadigvæk på hylden i sygehusets opholdsstue? I vores åh så ”oplyste” og krænkelsesparate tid? Det kan jeg godt have min tvivl om, men den kan sikkert fremskaffes, om man SELV kommer i tanker om at spørge om det.

 

Til gengæld er der sygehuspræster, som kan tilkaldes, og minde en om, hvad der står i den bog. For uanset hvor oplyste vi bliver, og uanset hvor distancerede vi bliver til kristendommen og hele tanken om, at der er noget, vi ikke har magt over, så ændres menneskelivets grundvilkår ikke.

Det gode vil altid være i kamp mod det onde. Livet vil altid være i fare for at gå i stykker for os. Tanken kan komme selv i de lyseste og mest optimistiske øjeblikke. Og derfor hilser vi et fattigt, nyfødt barn velkomment, lige her hvor vi er mange, der har brug for at høre, at noget nyt kan tage sin begyndelse.

 

Den nye begyndelse er Kristus, som går gennem gangene og rummene og ind i vores huse med godt nyt. Han kom, og han kommer i sit ord for at give os liv, mere liv og større liv. Højere liv. Og for at fylde alt levende med kærlighed og en strøm af liv og glæde. Glædelig jul. Amen


4. søndag i advent

 

Af Solvej Paabøl Andersen

Egentlig har jeg lovet kirkeværgen en rigtig svovl-prædiken i dag. Det var i et øjebliks overmod, fordi jeg har fået mit headset og min lydstyrke i Billund Kirke justeret. Og et flygtigt blik på dagens tekst havde fortalt mig, at evangeliet handlede om Johannes Døberen. Hvis der var nogle, der kunne holde svovl-prædikener, så var det Johannes Døberen. Men det gør han ikke i dag. Han er tværtimod meget ydmyg.

Det er meget passende, at vi hører om ham her lige før jul. Fordi han står lige på kanten mellem det gamle og det nye. Mellem loven og evangeliet. Han er blevet lagt mærke til, pga sin særlige fremtoning og nok ikke mindst pga sine svovl-prædikener, og nu kommer der altså nogen og vil vide, hvem han er. Det er, som om Johannes forsøger nærmest slet ikke at være til. I hvert fald ikke som andet end en funktion. Han taler ikke ud af sig selv og sit eget. Han bliver spurgt, hvem han er, og svaret lyder på alt det, han IKKE er. Han ville ikke få et job nogle steder i dag med den ydmyghed, han lægger for dagen:

”I skal endelig ikke tro for meget om mig. Jeg er ikke Kristus, jeg er ikke Elias, jeg er slet ikke nogen profet, jeg er bare en stemme, som råber i ørkenen, der hvor der ikke er nogen, der hører det eller svarer på det. Jeg råber, at vi skal jævne Herrens vej – ikke min.”

”Nå, men hvorfor døber du så?” spørger de. Og han svarer: ”Jamen, det er sandelig også en meget ringe dåb, bare noget vandpjaskeri. Det eneste jeg er sat i verden for, at det er at pege på ham, som kommer efter mig. Jeg er end ikke værdig til at binde hans snørebånd.”

Det er ikke falsk beskedenhed. Det kan lyde noget glædesløst, men det er det slet ikke. For det er et glædeligt budskab, Johannes er sat til at bane vejen for. Det er svært at høre fodtrinene af en, som går i ørkenen. Men hvis vi hører godt efter Johannes’ ord, så fanger vi alligevel den gode nyhed. Han siger:

”Jeg døber kun med vand. Men her mellem jer står der én, som I ikke kender. Det er ham, som kommer efter mig.”

Han står her allerede, I kender ham bare ikke endnu. Gud er blevet menneske. Han har gjort sig til en del af det menneskelige fællesskab. Han har gjort sig til ét med hvert eneste menneske. Først og fremmest med det menneske, som trænger allermest til at blive mødt af en anden. Af godhed og mildhed og overbærenhed. Derfor: ingen svovl-prædiken i dag.

Han var ventet. Profeterne, ikke mindst profeten Esajas, havde talt om ham. Sådan som vi også har hørt det i dag: ”Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene! Han forkynder fred, han bringer godt budskab og forkynder frelse!”

Igennem mange generationer havde man kendt profetierne om, at en dag ville Gud gribe ind. Som et lys i mørket. Og jo, man gjorde sig da forestillinger om, hvordan det lys ville se ud. Og hvad den indgriben ville bestå i. Det ville da være umuligt andet. Men nu siger Johannes Døberen altså, at han er der allerede. Messias. Kristus. Han står midt iblandt dem. Og de kan ikke se noget. Romerne har stadig besat landet. Og skulle det virkelig være den besynderlige Johannes, der var den budbringer, hvis fodtrin de havde længtes efter at høre? Ja, nok budbringeren, men ikke budskabet. Jeg er IKKE Kristus, siger Johannes. Han peger væk fra sig selv, hen på Kristus. Træder helt ud af rampelyset, for at lyskeglen skal falde på ham, som ER lyset.

Han, som dengang for mere end 2000 år siden stod midt iblandt dem, og som de ikke kendte. Og som nu er iblandt os. Vi ser ham ikke med vores øjne, som de gjorde. Men vi kender ham, fordi vi har hørt om ham, hørt, at han var opfyldelsen af Esajas’ profeti om fred og frelse. Vi har hørt, at det var ham, englen talte om til hyrderne på marken, da de forkyndte dem den store glæde, som skulle være for HELE folket. Også for dem, som frygter, og for dem, som savner, og for dem, som skammer sig.

Esajas talte dengang til et folk, som var hårdt ramt. Han talte til trøst og til håb. Og det var ikke bare optimisme, og ”I skal se, det skal nok gå, alt sammen”. Det var en sand trøst og et sandt håb, fordi det grundede sig på Guds løfter. Gud selv stod inde for profetens ord. Det gør Gud stadig. Profetens trøsteord lyder stadig til os. Til et folk, som er hårdt ramt, eller i hvert fald står i en ukendt og usikker situation. Når vi hører dem i gudstjenestens sammenhæng, så er det ikke som et fortidslevn, men som en tiltale ind i vor tids trængsler.

På samme måde er det med Paulus’ ord til menigheden i Filippi (i Grene: som vi så ikke fik at høre fra alteret, men de kommer her i Bibelen 2020’s oversættelse: ”I skal huske at glæde jer over, at I tilhører Kristus. Jeg siger det igen: Glæd jer! Alle skal vide, hvor omsorgsfulde I er, for Kristus kommer snart. I skal ikke bekymre jer om noget. Når I beder til Gud og takker ham, skal I sige, hvad I har brug for, uanset hvad det er. Gud vil lade tingene lykkes for jer i en grad, der går langt ud over, hvad vi kan fatte. På den måde sørger han for, at jeres hjerter og tanker bliver hos Kristus.”)

Paulus taler fra fængslet. Der sidder han netop på grund af sin medvirken til at forkynde fred, bringe godt budskab og forkynde frelse. Men det, at han er blevet fængslet, med trusler om dødsstraf for sit budskab, det får ham ikke til at holde inde med at bringe det. For han taler ikke ud af sin egen usikre situation. Han taler ikke ud af, hvad hans øjne ser, og hvad hans krop mærker. Han taler ud af sin tro på, at han tilhører Kristus, hvad der end sker. Og déri består den glæde, han taler om. Og altså minder os om, at vi skal have.

Esajas taler ud fra og ind i fællesskabets frygt og længsler. Paulus taler ud fra og ind i, hvad det enkelte menneske kan være bundet af og fastlåst i. Evangeliet har bud til både samfundet og individet.

Og vist kan meget ondt stadig ramme os og fylde os på trods af det. Men midt i ørkenen råbes der altså om et lys, der skal tændes, ja, et lys som ER tændt, som profeterne har varslet. Et lys, som er midt iblandt os, men som vi ikke altid kan få øje på. Midt i fangenskabet insisteres der på en befriende glæde, nemlig glæden ved at høre til hos og at være favnet af Kristus. Selv når livet er truet. Hverken lyset eller glæden er altså noget, vi skal mobilisere, når vi ikke kan det. Det er der altid allerede, og vi må som profeter og prædikanter for hinanden blot forsøge at pege på det. Og helst ikke kun i ord.

I 1741 kom en mand ved navn Charles Jennens til sin gode ven Georg Friedrich Händel med teksterne til det store oratorium, Messias. Det skulle han værsgo at sætte musik til. Händel havde bedt om at få et år til opgaven. Efter 24 dage afleverede han sit værk, som begynder med en noget højtidelig og alvorlig ouverture. Det var ikke lige, hvad Jennens havde forestillet sig. For at sige det, som det er, så blev han noget skuffet, da han hørte det. Og så valgte Händel ovenikøbet at lade værket uropføre i Dublin af alle steder. De havde jo ikke engang et ordentligt orkester.

Men Händel havde jo forstået, at evangeliet er lys i mørket. At det er vand i ørkenen. Så han begynder der – i mørket, i ørkenen, i det trøstesløse. Og så lyder værkets første ord:

”Trøst! Trøst mit folk!” Igen ord fra profeten Esajas. Og trøst var der brug for i Dublin, hvor uropførelsen fandt sted. Der er sult og fattigdom og stor dødelighed. 38% af den irske befolkning dør i det forbandede år. Så at forkynde trøsten der, i Dublin, FØRST, fremfor i Londons fornemme koncertsale, det svarer til, at englen julenat FØRST forkyndte for markens hyrder, at der var født en frelser. Sådan som vi skal høre det om ikke mange dage. For jeg tror også, at der trænges mere til trøst end til svovl i denne tid.

Og hvis ord ikke slår til, så kan man lytte til Händels Messias. Den musik som er skabt til at bære det Ord, som blev født julenat. For at vække fortvivlede og modløse, for at lære os kærligheden at kende og for at skænke os tro og håb.

En hjælpsom hånd, et varmt blik, gode ord, smukke toner, tid til nærvær og opmærksomhed – det mister aldrig betydning, selv om vi kan synes, det er så lidt, målt op mod alverdens ulykke. Det bliver tværtimod så meget desto mere nødvendigt. Det gør evangeliet også. ”Det nærer vort håb, og det bærer vor glæde”. (DDS 89)

Amen


Prædiken til 22. søndag efter trinitatis

Af Solvej Paabøl Andersen

Som kvægende dug, som sværd og flamme – sådan er Guds ord, sang vi lige før. (DDS 391) Og den dobbelthed finder vi så sandelig også i dagens tekster. Profeten Esajas skriver kvægende, trøstende, om at Gud ligeså lidt glemmer sit barn, som en mor gør det. Jesus taler om barnet som den største i Himmeriget. Og om at det er vores himmelske fars vilje, at ikke en eneste af de små skal gå fortabt.

”Dit ord, o Gud, som duggen kvæger den svage sjæl med kraft og fred!” For en svag sjæl er Guds ord som kvægende dug. Læskende. Men hvem vil gerne være en svag sjæl? Hvem vil ikke helst være stor, stærk og selvberoende? Det vil disciplene i hvert fald gerne. De er optaget af spørgsmålet om, hvem der er den største i Himmeriget? Det er et meget menneskeligt spørgsmål. Man vil da gerne vide, hvad der skal til for ikke at falde helt igennem. Hvad tæller i Himmeriget?

Og så kommer Jesus med det nedslående svar, at man skal blive som et barn for overhovedet at komme ind i Himmeriget. Efter alt hvad man har tilkæmpet sig af ære, gods og guld gennem livet kan det ord vel godt høres som sværd og flamme.

For disciplene bør det nu snarere være som Himmels balsam, der drypper ned i hjertet på dem. For de hørte ikke til de smukke, de unge og de rige. Måske håbede de på en slags kompensation for det sidenhen – i Himmeriget – siden de spørger, som de spørger. Pga af alt de havde sluppet for at følge Jesus.

 

Den tankegang er ikke helt død: at man får som fortjent. Dér engang – efter døden. Men evangeliet handler ikke om engang. Himmeriget er ikke først engang. Det kom til jorden, da Guds søn kom til jorden. Som et lille barn. Af uanseelig familie. I krybben lagt, i klude svøbt. Han kom for at styrke vores mod. For at få os til at slippe spekulationerne over, hvordan det mon vil gå os i det ukendte land på den anden side af døden. Der handler det hverken om størst eller først. Der tager Gud hånd om os, og at han har magt til det, fortæller korset og påsken os klart og tydeligt nok om.

Døden kommer til os uden forskel. Dér afklædes vi alle forskelle. Ja, der kan da være nok så store forskelle på, hvordan en bisættelse eller begravelse løber af stabelen. Og dét hænger nok sammen med det liv, som er blevet levet. Dér gælder den menneskelige målestok. Men Gud spørger ikke til kvaliteter og fortjenester og storhed. I forhold til ham er der intet, der beror på os. Dér hviler det hele alene på Gud. Som er den kærlighed, der ikke glemmer sine. Som ikke lader en eneste gå fortabt. Det siger Jesus tydeligt nok: ”Således er det jeres himmelske fars vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt.”

Nå, men så er det måske fuldstændig ligegyldigt, hvordan vi lever vores liv, vil nogen så spørge? Selv om svaret er indlysende. Det er overhovedet ikke ligegyldigt. ”Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i Himmeriget; Og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig”, siger Jesus.

Og så hidser han sig ellers gevaldigt op ved tanken om, at det kan ske, at man IKKE tager imod en af disse små, som tror på ham, men i stedet fører dem til fald. Der er det vigtigt at forstå, at de små, det er ikke kun dem, som iflg. fødselsattesten stadig er børn. Nej, de små, det er dem, som tror på ham. Dem, som bliver SOM børn. Hvilket ikke er det samme, som at vi skal blive barnagtige.

At blive som børn betyder at se bort fra alt det, vi ellers sammenligner os med. Alt det vi hævder os på. Et barn på Jesu tid var nul og niks. Det var ikke yndigt og uskyldigt og dejligt spontant, sådan som vi i vores tid og kultur er mere tilbøjelige til at idyllisere barnet. I hvert fald vores egne børn og børnebørn, når de ikke lugter og larmer alt for meget.

Så: hvis man af den ene eller den anden grund synes, at man ikke er noget værd, så skulle Guds ord kunne høres som dug, der kvæger den svage sjæl med kraft og fred. Så skulle det kunne høres som trøst og opmuntring, så man kan finde kræfter til at gå ud og bære frugt.

Hvis man af den ene eller den anden grund føler sig sikker på at tilhøre toppen af poppen i Himmeriget, fordi man nu da i grunden har gjort det hele så fortrinligt, eller hvis man ringeagter samfundets mindste, ja, så er Guds ord FORHÅBENTLIG som sværd og flamme, der gennemtrænger marv og ben. Guds ord kan ramme selv det hårdeste hjerte med erkendelsen af, at syndere er vi. Det er derfor, vi bringer hinanden til fald, og at vi ringeagter dem, som ikke lever op til vores standarder.

Når det afsløres for os, er vi fortabte. Hvis alting beror på os selv, er vi fortabte. Men Menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte. Det er vores himmelske fars vilje, at ikke en eneste af de små skal gå fortabt.

Det skal vi stole på, som små børn stoler på deres forældre. Stoler på, at livet vil dem det godt. Vi skal stole på det. Ikke for at læne os tilbage, men for at få kræfterne og se meningen i at leve det liv, vi er blevet givet at leve her og nu.

Nogle gange kalder vi det ”at leve livet”, når vi hengiver os til lethed og ansvarsløshed. Men at leve livet, kristeligt forstået, det er at behandle det som dyrebart. Med åbne øjne og åbent sind for hvad godt det bringer os, og hvad godt vi kan bringe ind i det. Ind i andre menneskers liv, ind i fællesskabet. Der, hvor vi glemmer os selv, som børn kan gøre det, når de for alvor lever sig ind i en leg eller i en myres travle færd. Der lever vi livet, der forholder vi os til livet som dyrebart, fremfor at forholde os til, hvordan vi tager os ud, og hvor på rangstigen vi nu befinder os i forhold til de andre.

Hvor knusende Jesu ord ellers kan lyde, så skal de høres som et ønske om at løfte os op. Løfte os op og gøre os fri af vores higen efter at høre til blandt de største. Løfte os op og vende vores øjne væk fra vores eget indre og ud i verden, ud mod vores medmenneske for at spørge os selv: hvor kan jeg gøre gavn, hvor kan jeg være til glæde med det, som jeg nu har fået stillet til rådighed af gaver og evner?

For det skrøbelige, udsatte og afhængige menneske er Guds ord som duggen, der kvæger, giver kraft og fred. For målemennesket, for det i os, som vil måle og veje og derfor kommer til at ringeagte det, som vi ikke holder for noget særligt, er Guds ord som sværd og flamme, der ved at knuse og ramme. Så man netop kan omvende sig og blive som et barn. Og således blive stor. Af Guds nåde.

Det vil sige, at uanset hvad så er der håb. Af håb udspringer handlekraft. Der er håb i at være Guds barn. Ikke skam. Det skal ikke ringeagtes. Du skal heller ikke ringeagte dig selv for at være et af Guds mindste børn. Du skal turde være netop det.

Genfødt af vand og Helligånd blev vi i dåben til at være Guds børn. Med syndernes forladelse og det evige liv. Det er det udgangspunkt, Gud giver os. Kunne vi da lade det være os nok. Og når det ikke er os nok, så må vi vende tilbage hertil, for at høre det igen – som kvægende dug eller sværd og flamme efter behov.

Under alle omstændigheder vil Guds ord føre os til at give os i kast med livet. Og dermed løbe risikoen for at gå vild i det. I barnlig tillid til den kærlighed, som ikke søger sit eget, den kærlighed, som ikke engang døden kunne bryde, den kærlighed, som stadig husker, når dem, der ellers har elsket dig, er borte. I barnlig tillid til, at den kærlighed vil søge dig, til du er fundet, frelst og fri, skal du leve dit liv i verden. Amen


Prædiken til 20. søndag efter trinitatis. Om ja og nej

Af Solvej Paabøl Andersen

Der er vel ikke rigtig noget i de to lignelser, der er svært at forstå? Den ene lignelse handler om, at der ikke altid er overensstemmelse imellem, hvad vi siger, og hvad vi gør. Og at det afgørende er, hvad vi gør.

Den anden lignelse handler om, at vi ikke altid lever op til vores ansvar. Det er ikke altid, vi tager ordentligt vare på, hvad vi får betroet. Det er ret alvorlige eksempler, der berettes om. Ikke bare sådan almindelig sjusk og uopmærksomhed. Men helt bevidst mislighold af kontrakten. De vil have, hvad der ikke er deres, om så de skal ødelægge liv for det. Deres mund siger ja-ja, men deres handling er et nej.

Begge lignelser runder Jesus af med et spørgsmål: Hvem af de to sønner gjorde deres fars vilje? Det gjorde naturligvis han, der nok sagde nej, men alligevel fik tænkt sig om, gik i sig selv, og gik ud i vingården for at passe sit. Så var det der lidt for hurtige ”nej” vel til at tilgive.

Det andet spørgsmål, efter lignelsen om de onde vinbønder, lyder: ”Hvad bliver konsekvensen? Hvad vil vingårdsejeren gøre med dem?” Tilhørerne – nogle af samfundets pæneste mænd – svarer naturligvis ud fra, hvad ret og rimeligt er: ”de bliver da fyret, uden nogen form for kompensation, og så ansætter han i stedet nogle, han kan stole på.”

Naturligvis! Sådan ville vi da gøre. Jesus siger dem heller ikke imod. Tværtimod så holder han i begge tilfælde et spejl op foran dem og siger: ”det er jer! Det er sådan, det vil gå jer! Dem, som I kalder samfundets bundskrabere, er tættere på at komme ind i Guds rige, end I er”.

Det er da et klart og tydeligt nej!, der lyder af Jesu mund her. Også til os, som vel heller ikke ville kunne svare anderledes, end de gjorde, og vel heller ikke kunne se andre end os selv i spejlet. Hvis det er nogle andre, vi får øje på derinde, skal vi i hvert fald nok lige kigge efter en ekstra gang.

 

Så står man der. Mismodig. Overladt til sit eget afklædte selv. I efterårskulde og tiltagende mørke. Der blev sagt nej! Og det var ikke et lidt for hurtigt og uovervejet nej. Det var et fuldt fortjent, forventeligt og forståeligt nej.

Og lige præcis dér, hvor man har det sådan – lige præcis dér skal evangeliet lyde. For dér og kun dér er vi modtagelige for det. ”Toldere og skøger skal gå ind i Guds rige før jer”, siger Jesus til dem, som var sikre på at være selvskrevne til en plads. Og lige så sikre på, hvem der IKKE var plads til. I den livsholdning kan man ikke høre evangeliet som det, det er: et glædeligt budskab. For i den livsholdning har man ikke sans for, at man selv har brug for evangeliet. Man mener at have frelst sig selv. Toldere og skøger blev i ethvert møde med de selvfrelste mindet om, at de havde udelukket sig selv. Derfor kunne de høre Johannes’ lovforkyndelse, genkende sig selv i den – og kende evangeliet, når de mødte det. Høre det som talt til sig selv.

Grundtvig vidste det. Han vidste, at når grunden vaklede under ham, og han kunne komme i tvivl om sit eget værd, og om livet nogensinde igen ville blive værd at leve for ham, så var der kun én ting at gøre: at folde sin hænder. At give slip på sig selv og sit eget og vende blikket, øret og tanken mod Gud. Det minder han sig selv om i salmen, som vi skal synge efter prædikenen. (DDS 653) Han spørger sig selv igen og igen: ”O min sjæl! Sig hvad klynker du over?” Sådan kan man godt tale til sig selv, nogle gange. Men ikke ret tit til andre.

Når han ser til himlens fugle, som Jesus selv anbefaler det et sted, som kur mod bekymring og tungsind, så ser han en fortrøstningsfuldhed og en frygtløshed. En kasten sig ud i livet, som det er. Inklusive trusler om undergang.

Så kan man sige, at fuglene kan jo lige præcis ikke forholde sig til, at undergangen findes som en mulighed. De gør bare, hvad de nu som fugle er programmeret til. De bøvler ikke med ja og nej, med forventninger og skuffelser og glædelige overraskelser. Men Grundtvig påpeger en anden forskel på fuglene og menneskene: Fuglene er frygtløse og frimodige – og de kender ikke engang til at bede. De kender ikke engang til Gud. Til Guds ord. Til Guds gerning. De har ikke hørt alle fortællingerne om, hvad Gud sendte sin søn for at GØRE. Den gave har vi. Evangeliets gave og trøst. Så skulle vi da også kunne leve uden knur, uden frygt. Det er det, Grundtvig minder sig selv om:

 

”O min sjæl! Sig, hvad klynker du over?” ”Hvor er nu din tro, og hvor er nu dit håb, og hvor er dit syn for Guds finger?” Guds finger? Ja! Det Gud GØR. Det er jo det, der er det vigtigste. Det var vi så rørende enige om efter den første lignelse. Det afgørende er, hvad vi gør. Det er ikke så sjældent ret så nedslående at tænke på. Især hvis vi tror, at alting beror på os selv.

Gud gør det, som vi hørte i den anden lignelse. Han sender sin søn til vingården. Hvor ubegribeligt det end er, med det kendskab, han har til den. Han sender sin søn til den verden, som han selv har skabt og betroet til os. Og vi glemmer af og til, at han har betroet verden og livet i vores varetægt – men at det stadig tilhører ham. Vi afviser sønnen, Guds eget ord. Slår det ihjel. Lægger låg på. Det kan gøres på mange måder, også alt imens vi siger noget helt andet og tænker noget helt andet om os selv.

 

Når vi hører det sådan og ser os i spejlet, så ville det være lige til at klynke over. Hvis ikke det var, fordi vi også har hørt noget andet. Om Guds finger. Guds gerning. Det var præcis derfor, han sendte sin søn. For at gøre Guds gerning. Være Guds finger i verden. Alt hvad han rørte ved, blev til liv. Blev til et rungende ja, både i ord og i gerning. Ja, til mennesket i al dets utilstrækkelighed. Nej til døden og nej til, at synden skal have magt over os.

Det er dén grundlæggende tillid til, at Gud siger, mener og gør JA til mennesket, Grundtvig henviser til. ”Og tænker du nu, han ej hører dit råb, og har nu hans engle ej vinger? River kød eller ånd dig vel ud af hans hånd!” Nej – vel?! Der er al mulig grund til at tro, at vores råb bliver hørt, og at vi forbliver i Guds hånd. Derfor: O min sjæl, sig hvad klynker du over?

Grundtvig sætter simpelthen sit eget urolige og tyngede sind på plads her: Du kender Gud og hans omsorg. Hvis du vil tage imod livet af hans hånd, på de vilkår vi nu har det på, hvis du vil holde på Jesus som din frelser i stedet for at holde på dit, og på ret og rimelighed – ”da spreder du vinger, da rejser du bort, så glad som ej fuglen kan findes!”

Ja! Der er mange hårde ord i dagens evangelium. Ja! Det lyder umiskendeligt, som om Jesus siger NEJ til nogen, og der skal ikke meget selvindsigt til, før man kan få den tanke, at det NEJ også lyder til én selv. Men nu var det jo ikke så farligt med det nej i munden. Når blot der var et ja i gerning. Det hørte vi i den første lignelse. Hele meningen med at Gud sendte sin søn til verden var, at han gik i sig selv og gjorde sit nej til det syndige menneske og den syndige verden til et rungende JA.

 

Ved at række ind i verden viste han os i gerning, i handling, at han oprejser det, som vi lader falde. Han giver nyt liv, i stedet for det, som vi får ødelagt. Han kan det, som vi ikke kan: oprejse liv af døde. Gøre nej til et ja. Det er aldrig for sent for Gud.

Paulus er ligesom Matthæus rundet af det jødiske folk, og gudskelov, at vi også fik hans ord med i dag. Han er fuldstændig enig med Matthæus i analysen af, hvordan folket går galt. Men, hvor Matthæus lader skuffelsen løbe af med sig og taler om kvæstelse og knusning, der gør Paulus som Grundtvig, minder sig selv og os alle sammen om Guds løfter. Om den pagt, han har indgået med sit folk.

For Paulus er det fuldstændig utænkeligt, at Gud ville kunne holde fast ved et vredt og afvisende nej. Fordi hans JA står til troende. ”For sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke”, fastholder Paulus. Der er ikke noget at klynke over. Vi hører evangeliet talt til os, hører at det handler om os. Og svaret må blive: ”O min sjæl, hvad vil mer du forlange!” Amen


Kom og se! Prædiken til 19. søndag efter trinitatis

Af Solvej Paabøl Andersen

Det er ikke ligefrem nogen gribende tekst, vi er blevet præsenteret for her. Nogle mænd, der en efter en kaldes til at følge Jesus. Som i øvrigt selv bliver kaldt meget forskelligt, uden at man bliver klogere på ham: Guds lam, Rabbi, Mester, Messias, Kristus, Josefs søn fra Nazaret, Guds søn, Israels konge, Menneskesønnen. En række møder, som tydeligvis gør indtryk på og får betydning for dem, som det handler om. Men ærligt talt: hvad kommer det os ved? Det er så længe siden. Vi kender ikke de mennesker. Det virker som et doku-drama, der genudsendes, uden at nogen helt kan forklare hvorfor. Det har mistet sin relevans. Sin aktualitet.

Eller har det? Er der ikke lige præcis i enhver fortælling fra evangelierne både relevans og aktualitet – simpelthen fordi evangeliet altid vil i samtale med den tid, det forkyndes og høres i? Så det er vores opgave, som evangeliets tilhørere, at gå ind på den samtale, vi inviteres til.

Søren Kierkegaard sammenlignede det at læse Bibelen med det at læse et brev fra sin elskede. Man skal altså læse og høre med det udgangspunkt, at vi ikke vil gå glip af et eneste ord. Der er intet, der er ligegyldigt. Og man skal læse og høre med det udgangspunkt, at meddelelsen er fra en, der vil os alt det bedste. Det er afgørende for, HVAD vi hører.

Har vi det udgangspunkt: at det kommer os ved, er henvendt til os fra én, som vil os alt det bedste, så har vi allerede afmonteret det ubehag, der ellers kan ligge i bydeformen: Kom og se! Og især da: Følg mig! For ud fra det udgangspunkt kan vi ikke høre det som en ordre, men som en invitation: ”Kom og se! Følg mig! Jeg vil, at du skal være, hvor jeg er!”

Det er ikke kun de 12 mænd, som blev hans disciple, som opfordringen lyder til. Også vi inviteres til at se med hans øjne og følges med ham. Så kan vi synes, at vi er alt for kloge eller moderne eller travle til sådan noget. Eller måske at vi slet ikke er troende nok, udholdende nok, værdige nok til at kaldes disciple?

Men så lad os se nærmere på den flok, som Jesus kaldte dengang: der er dem, som er mere nysgerrige efter at se, hvordan han bor, end at høre hvem han er. Og der er Simon, som Jesus straks omdøber Kefas, hvilket, får vi at vide, er det samme som Peter. Det betyder ”klippen”. Og hvis man kender lidt til Peters historie, så ved man godt, at det var så som så med den der klippefasthed. Det lærte han også om sig selv, Peter. Alle de gange, han kunne have bidt tungen af sig selv. Og ikke mindst i Jesu sidste nat, hvor Peter hele tre gange fornægtede ham, som han her så klart ser, er Messias eller Kristus. Der er den flabede og skeptiske Nathanael, som spørger, om der virkelig kan komme noget godt fra Nazareth. Han bliver også kaldet. ”Kom og se!” Ham kalder Jesus en israelit uden svig. Uden at Nathanael ved af, at de nogensinde har mødt hinanden før. Nathanael er noget videre imponeret over, at Jesus havde set og genkendt ham, før han nogensinde havde set Jesus. Det får ham til at udbryde: ”Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge!”

Og det har han da fuldstændig ret i. Men Jesus slår det hen. Det er ikke alle de der mystiske oplevelser, de skal se. Det sensationelle. Det er ikke det, der skal kalde troen og bekendelsen til Jesus som Guds søn frem. Det er meget større end det. De – og vi – med alle deres og vores svagheder – inviteres til at komme til at se himlen åben og Guds engle stige op og ned over Menneskesønnen. Intet mindre, lover han.

Og så kan man da godt indvende, at verdenshistorien godt nok har budt på flere eksempler på personer, som kunne få folk til at følge sig og marchere i takt ved at love guld og grønne skove.  Paradis på jord. Og det går altid stik modsat. Det bliver altid Helvede på jord, når mennesker forledes til bare sådan blindt at følge en eller anden veltalende leder. Men Jesus taler ikke om blindt følgeskab. Han taler netop om at se. Se, hvad der sker, når vi og når verden bliver set på med HANS øjne. Se, hvad der sker, hvor HAN møder mennesker, både i deres magtfuldkommenhed og i deres utilstrækkelighed.

Vi er i begyndelsen af Johannes-evangeliet. Det evangelium, som begynder med at tale om Jesu fødsel som det sande lys, der kommer til verden. Og som Ordet, som ”blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.”

Nu skal det sande lys, det Ord ud at virke i verden, så Guds herlighed bliver synlig for enhver, som har øjne at se med. En herlighed, hvor nåde og sandhed kan være i stue med hinanden.

”Kom og se!” lyder invitationen. Netop i modsætning til tyrannernes tankespind, får vi med Jesus omgående syn for sagn: overalt hvor han kommer frem overvindes afstande, nedbrydes grænser, afbødes ensomhed, oprejses svigt, tilgives synder. Vækkes der liv, rækkes der håb, sættes der på plads. På livets rette plads.

Alle eksemplerne på det får vi at høre, når vi i de kommende kapitler følges med Jesus og disciplene ud for at møde dem, som får virkelig store ting at se. Ved selv at blive set, genkendt og anerkendt som Guds børn. Dér står himlen åben over os. Der er intet, der spærrer adgangen til Gud. Ikke engang vores vantro, vores vakkelvornhed eller vores viljesløshed.

 

Lige præcis dét udtryk, at se himlen stå åben og Guds engle stige op og ned, det kendte både Jesus og hans tilhørere fra fortællingen om patriarken Jakob fra Det gamle Testamente (som vi hørte om tidligere) Han var om nogen en snyder og bedrager. Over for sine nærmeste, sin far og sin bror havde han begået det helt utilgivelige. Og i ham – af alle - skulle alle jordens slægter velsignes.

Jesu invitation, hans opfordring til at se med hans øjne og til at følges med ham, det er altså en invitation, som ikke sorterer på samme måde, som vi gør. Alt kan bruges. Alle kan bruges. Det er ikke, fordi Jesus ikke ved, hvad de her mennesker er gjort af. Han kalder dem ved navne. Det vidner om fortrolighed med, hvem de er. I samme øjeblik som han ser dem, ved han, hvem de er. Og inviterer dem. Hverken på grund af eller på trods af, hvem og hvad de er. Men fordi han er den, han er. Guds søn.

Hans fodspor inviteres disciplene dengang og nu vi til at træde i, i følgeskab med ham. Hans øjne opfordres vi til at se med. Se bag om fejl og mangler for at se et Guds barn og kalde det frem. Jeg tror, det er meget nødvendigt i den tid, vi lever i. At vi tager imod invitationen: Kom og se! Kom og se Guds herlighed. Kom og se nåde og sandhed hænge sammen i en ubrydelig enhed.

Sandhed uden nåde er ubærlig. Uden nåden bliver vi aldrig set som andet end vores fejltrin. De bliver livstidsdomme over os. Uden tro på Gud er vi overladt til sandheden om os selv. I troen på Guds søn kan vi være i den, og se os selv og hinanden med hans øjne.

Kom og se. Kom og se med Guds øjne. Kom og se, at himlen er åben over Menneskesønnen og over slynglen Jakob og over alle os, som han vil følges med og låne øjne til. Kom og se. Amen


Hvad tænker præsten selv om sit engagement i politik?

 

Lige nu er der godt gang i den politiske debat i den politiske debat i Billund Kommune. Den nuværende borgmester har bebudet sin afgang, og hans afløser skal findes. Kampen om den post tager sin spæde begyndelse netop nu, og jeg har valgt at bringe mig selv i spil hér. Det er et valg, der har krævet mange og svære overvejelser, og de væsentligste af dem lægger jeg her frem for kirkebladets læsere, fordi det er vigtigt for mig, at gøre dem kendt for det sogn og den menighed, jeg er sat til at tjene som præst:

For det første: Min beslutning her kan i sidste ende betyde, at jeg stopper som præst. Om det ender der, afgøres i første omgang den 24. november af Venstres medlemmer og i næste omgang ved kommunalvalget næste år af vælgerne. Indtil den afgørelse er faldet, er det naturligvis min plan at fortsætte som sognepræst på 75% i Grene Sogn.

Dernæst: Min beslutning kan der være delte meninger om. Det er jeg meget afklaret med. Ligesom jeg er afklaret med at alt andet i politik kan dele vandene. For det er sådan set en del af pointen ved et demokrati som vores. Der skal være plads til forskellige holdninger og dermed til uenighed. Af samme grund vil nogen måske i det hele taget opfatte det som problematisk, når en præst engagerer sig aktivt i politik. For præster skal vel ikke bidrage til uenighed, men bør i stedet samle, favne og rumme alle mennesker i et sogn?! Og den pointe skal man ikke springe for hurtigt over. Alligevel kan en præst aldrig helt undgå at engagere sig i noget, der vil kunne dele vandene. Og en præst bør i virkeligheden heller ikke undgå det for enhver pris. For den, der ikke rigtig tør engagere sig i noget af frygt for at støde andre, ender som regel med at blive ganske uengageret og lunken. Dét gælder også for præster!

Samtidig har min tid i politik også forstærket mit syn på vigtigheden af, at både præst og menighed engagerer sig i det samfund, som kirken er en del af. Som kirke lever vi nemlig af at der er en dynamisk og levende forbindelse mellem det, der foregår i kirkens rum og det, der foregår i det almindelige hverdags- og samfundsliv udenfor. Derfor skal kirken sætte sit præg på hverdags- og samfundslivet lige så vel som hverdags- og samfundslivet skal sætte sit præg på kirken. Ellers mister evangeliet nemlig sin relevans og kirken sin folkelighed. Det er en af grundene til at jeg altid har opfattet mit engagement i politik, som noget der ligger i umiddelbar forlængelse af min tjeneste som præst, når blot tingene ikke ligefrem sammenblandes. En anden grund er at folkestyret i sagens natur har godt af at alle slags mennesker med alle slags baggrunde, heriblandt også præster, vil stille op og være villige til at tage en tørn i den tjeneste. Og det at jeg nu har valgt at engagere mig yderligere i politik, i første omgang frem til den 24. november, skal forstås på tilsvarende måde.

Og endelig: Det har i al min tid i politik været magtpåliggende for mig, at jeg ikke blander politik ind i mit virke som præst. Hverken direkte eller indirekte. Det finder jeg vigtigt! Og da særligt nu hvor jeg for en stund har kastet mig ind i kampen om at blive kommunens førstemand. For også hér skal der være tillid til at jeg som præst vil være præst, når jeg er dét. Det vil sige for alle og uden dér at hyppe mine egne politiske kartofler. Det betyder med andre ord, at jeg i min præstetjeneste fortsat vil bestræbe mig på at være præst og sjælesørger og kristendomsformidler for enhver uden forskel, mens jeg til gengæld vil føre politik på en anden bane og i et kritisk med- og modspil med andre.  Derfor er det mit håb, at jeg også i den nuværende situation kan være både præst og politiker uden at være begge dele på samme måde og på samme tid!

Sognepræst Peter Fredensborg
Oktober 2020


Prædiken til 15.s.e.trin. 2020

Af Solvej Paabøl Andersen

”Kære brevkasse. Jeg er en kvinde, der sidste år blev folkepensionist og dermed har fået en ny tilværelse med bedre tid. Jeg bruger den ofte til at samle naboerne omkring vores sommerhus. Jeg gør meget ud af maden og pynter op med blomster og lanterner. Det er mit indtryk, at folk hygger sig, men de inviterer sjældent tilbage. Jeg bekymrer mig over, hvorvidt jeg mistolker naboskabet, om de andre sommerhusejere ser mig som en særling, der ikke forstår et vink med en vognstang. Skal jeg aflyse den grillaften, jeg har i tankerne, eller blot fortsætte ufortrødent? De bedste hilsner fra Regitze.” (M/S s. 226)

Henvendelsen stammer fra Stine Pilgaards finurlige roman ”Meter i sekundet”. Hovedpersonen er af alle steder flyttet til Velling ved Ringkøbing. Hendes mand har fået arbejde som højskolelærer dér, og hun er med som det tynde øl og arbejder ihærdigt på at lære koderne at kende og at finde sin plads i lokalsamfundet. Hun får en tjans som brevkasseredaktør på det lokale dagblad. Og får altså bl.a. dette brev fra en kvinde, som kalder sig Regitze. Men som vel ligeså godt kunne have kaldt sig Martha.

Både Regitze og Martha er nogle rigtige jern. De kan få noget fra hånden i en fart, og det både smager godt og tager sig godt ud. De forstår i den grad at hygge om folk og få dem til at føle sig velkomne og rigtig godt tilpas – og det er en stor gave at kunne det! F.eks. kan man læse i en gammeltestamentlig salme, at Gud prises for sin omsorg med disse ord: ”Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender!”

Men både Regitze og Martha har en bekymring. Regitze har i hvert fald en bekymring: gider de andre mig overhovedet, siden de ikke rigtig gør gengæld? Synes de bare, at jeg sær? Skulle jeg tage og droppe den næste naboforkælelse, jeg har i tankerne - eller skulle jeg bare fortsætte ufortrødent?

At Martha ligefrem bekymrer sig, det er Jesu påstand. Jeg synes mest, at hun lyder ganske almindeligt forurettet. Nu sagde jeg før, at hun var et jern. Og det er positivt ment. Når jeg ser hende for mig stå der med hænderne i siden og spørge Jesus: ”Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig.” Så tænker jeg, at man kunne måske også kalde hende - et rivejern? Sådan har mine forældre også hørt mig og mine søstre, og sådan har mine børn sagt til mig: ”Aj, sig lige noget til hende, gør!”

Men Jesus hører noget andet end brok. Han hører bekymring: ”Martha, Martha, du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting,” siger han.

Hvad er det, Jesus hører, som vi andre – eller i hvert fald jeg – har svært ved at høre? Er det en bekymring over, om hun selv slår til? Om det er godt nok, det hun kan servere, når hendes søster bare sidder der? Eller er det en bekymring for søsteren, som ikke lever op til standarderne for, hvordan en kvinde gebærder sig, når der er gæster i huset? Om hun simpelthen kaster skam over huset?

Tjah – det kan psykologien måske svare på. Men uanset hvad der er på spil for Martha, så hører Jesus ikke brok, han hører bekymring, og han siger, at alt er godt! Alt er, som det skal være. Et er fornødent, og Maria har valgt den gode del.

Det skete jo ret ofte, må man sige, at Jesus så og hørte noget andet, end folk omkring ham så og hørte. Det skete ret ofte, at han sagde, at den gængse opfattelse af, hvad der var god og værdig optræden, hvad der var nødvendigt og prisværdigt, var det stik modsatte af, hvad HAN ville. Hvad Gud ventede af sit menneske.

Hvis det forholder sig sådan: at Jesus siger, at det er med Maria, som det skal være, at hun har valgt den gode del, siger han så dermed, at Martha har valgt den dårlige del? At hun ikke har fattet noget som helst og bare skulle tage og slippe, hvad hun havde i hænderne og sætte sig ved siden af Maria og lytte med?

Ikke nødvendigvis. Det kunne jo være, at Martha netop HAVDE fattet det, som han nu er ved at fortælle Maria om. Og at Martha netop derfor kunne fortsætte med sine pligter. Men også skulle lade Maria komme til den samme indsigt som Martha selv. Den eneste fornødne indsigt: at Jesus er Guds søn, som er kommet til verden.

På søndag møder vi Martha og Maria igen. Og her har Jesus og Martha en samtale, som netop viser, at Martha har fattet, hvem Jesus er. Hvad han er kommet med. Lazarus er død, og Martha ved, at hvis Jesus havde været der, var det ikke sket. For hvor Jesus kommer til, der er livet. På Jesu ord om, at hendes bror skal opstå, svarer hun, at hun ved, at han skal opstå på den yderste dag. Og som reaktion på, at Jesus taler om sig selv som ”opstandelsen og livet, og den, som tror på mig skal leve, også selv om han eller hun dør.” Som reaktion på det kommer Martha med sin bekendelse: ”Ja, Herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham som kommer til verden”.

Martha har fattet det. Og i troen på, at Jesus er Kristus, Guds søn, som kommer til verden. I troen på, at han er opstandelsen og livet – i den tro burde hun kunne finde kræfterne til at leve det liv og løse de opgaver, som er hendes.

Men det er ikke en indsigt, man får en gang for alle, som sin ejendom. Den skal hele tiden genopfriskes. Vi har sat det lidt i system ved at have kirker, hvor man en times tid hver uge kan søge ind og høre det og synge det, som skal til for at fylde os med den fred, vi har brug for for at komme til rette med det, vi fik gjort uden at ville det. For at kunne passe vores og lade andre være i fred.

Selvfølgelig er det det eneste fornødne at høre evangeliet, at få Guds rige forkyndt, hvis man endnu ikke har fattet det. Eller hvis man har glemt det. Selvfølgelig er det eneste fornødne at blive fyldt op eller at blive fyldt op igen, når vi mangler mening, glæde og håb.

Gudstjenesten er et sted, hvor vi alle tilbydes en ny begyndelse. Hvorefter vi kan gå ud og tage Guds kærlighed på ordet. Med de evner vi hver især fået. Hvilket er præcis, hvad Martha gør. Hun udfylder sin plads. Og hun gør det rigtig godt. Hun har bare glemt, hvorfor. Og DERFOR var det måske på tide, at også hun satte sig ned og lyttede.

Brevkassesvaret til Regitze begynder i øvrigt sådan her: ”Kære Regitze. Lad mig løfte sløret for din undren. Fordi du er et generøst menneske fyldt med overskud, forstår du ikke, hvordan vi dødelige fungerer”. Og så følger en længere selvudleverende – og morsom - fortælling om, hvordan brevkasseredaktøren og hendes kæreste overhovedet ikke har kompetencerne til at håndtere et praktisk anliggende af nogen art.

Og svaret slutter med ordene: ”Kære Regitze. Den sammenkomst, du stabler på benene i en håndevending, kan tage livet af andre. Det er en gave at være praktisk anlagt, og du må aldrig tage det for givet. Op med lanternerne, frem med grillen, og lad pinsesolen danse. Kærlig hilsen brevkassen.”

 

Så altså: Ja! Du skal fortsætte ufortrødent! Og som det som regel er med brevkasser, så må vi slippe Regitze her. Om hun tager opmuntringen til sig og holder sin grillfest, eller om hun beholder sin tvivl, sin bekymring om, hvad de andre nu egentlig mener om hende – det får vi ikke at vide.

Ligesom vi ikke får at vide, om rollerne er omvendte, næste gang Jesus kommer til Maria og Marthas hus. Eller om Martha sætter sig, eller om det var nok, at Jesus så det, vi andre ikke kunne se: at hun var bekymret og urolig for mange ting. Om han netop ved at se det tog det fra hende, så hun kunne fortsætte med at sørge for både ham og sin søster. Det får vi ikke at vide.

Det er heller ikke det afgørende. For der er altid en ny mulighed. Der er altid en ny søndag at gå hen og få en ny begyndelse ved at høre om hans utrættelighed. Høre, at han ser, hvad vi ikke kan se. Høre, at han dømmer anderledes, end vi gør. Høre, at uanset hvad, selv uanset forhånelse, kors og grav, så fortsætter HAN ufortrødent!

Derfor siger vi lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen


Prædiken til 5. søndag efter trinitatis

Af Solvej Paabøl Andersen

Grænserne er åbnet til Spanien, så lad os tage et lille smut derned, idet vi med garanti tager os i agt for alle restriktioner og risici. Lad os nærmere bestemt rejse til i Nordspanien, til en lille by, som hedder Borja. I den by er der en kirke, der hedder Santuario de la Misericordia. Inde i kirken hænger en fresko. Et kalkmaleri, som forestiller den tornekronede Jesus. Eller …. forestilleDE!

Sådan en fresko kan godt falme lidt med tiden. En 80-årig kvinde syntes, at den trængte til at blive frisket lidt op. Og da hun selv holdt af at male og havde grejet til det – ja, så tog hun sig af det!  Resultatet blev ifølge en BBC-journalist, at Jesus mest af alt kom til at ligne "en behåret abe i en dårligt passende tunika".

Heldigvis var det ikke et middelalderbillede. Det var kun 100 år gammelt. Men det er nok til at få affektionsværdi for en menighed. Lad os bare sige det sådan, at den ældre dame fik ingen tak for indsatsen. Ikke lige i første omgang, i hvert fald. Men hun blev kendt – historien gik viralt, som man siger. Den blev delt på internettet over hele verden, under navnet ”den værste restaurering i historien”.

Det otte år siden. Efter et par år vendte Kristeligt Dagblad tilbage for at se, hvad der videre hændte. Kirken var blevet et valfartssted for turister. Jeg tjekkede lige – den får faktisk 3.5 ud af fem points på TripAdvisor. Og jeg kunne forstå på en af anmeldelserne, at det nu koster 2 euro at få lov at se den. Der er sågar sat glas foran billedet. Man passer simpelthen på det, så grimt det er blevet. Og den nu nogen-og-80-årige kvindes egne malerier sælger iflg hende selv også bedre, efter den affære.

Det er i sig selv en vældig evangelisk pointe: hvordan noget som så ud til at være fuldstændig mislykket og skabte vrede og splid viste sig at være en kilde til rigdom, og alt blev tilgivet. Og hvordan en historie, som for en umiddelbar betragtning kunne lyde inderligt ligegyldig for andre end en snæver kreds, nu også bliver fortalt fra en prædikestol i Billund.

Kristendommen begyndte som netop sådan en fiaskohistorie. Et lille barn i en krybbe, født uden for ægteskab af en forlovet til en tømrer. Fra Nazareth! Skulle det nu kaldes en frelser. Guds søn? Og så alt det, som dette menneske gik rundt og sagde. ”Lad de små børn komme til mig, for Guds rige er DERES”, f.eks. Og endnu værre: ”Dine synder er dig forladt!” Vi kan slet ikke høre i dag, hvor provokerende det har været. Dels fordi den fortælling nu har haft sin virkning i et par tusind år, påvirket vores menneskesyn og samfundssyn i en grad, så vi ofte glemmer, hvor det kommer fra. Det er jo på en måde godt. Og dels fordi vi så måske netop i den tilegnelse af kristendommen kommer til at gøre den SÅ meget til vores, at vi overser det, som vi ikke umiddelbart kan få til at passe. Eller det som er lidt besværligt for os. Så vi ender med at stå tilbage med en dårlig retouchering af Jesus, og det han bragte ind i verden.

Det er præcis det, der er på færde i samtalen mellem Jesus og disciplen Peter. ”Hvem siger folk, jeg er,” spørger Jesus. Og disciplene kommer med forskellige svar, som de har gået og samlet op af folkedybet. Alle sammen svar, som gør, at Jesus ikke er helt genkendelig. De kan se noget Johannes Døberen i ham eller en af profeterne. Alle sammen vigtige skikkelser, bevares – men ikke nok til at fortælle, hvem Jesus er. ”Nå men hvad så med jer,” spørger Jesus. ”Hvem siger I, jeg er.” Og så er det, ordene falder helt rigtigt ud af Peters mund: ”Du er Kristus, den levende Guds søn”. Lige præcis, Peter! Det er ikke noget, du selv har kunnet tænke dig til, det er blevet åbenbaret for dig. Og det er på den åbenbaring og den bekendelse, at kirken skal bygges. At Jesus er Kristus, den levende Guds søn. Men da Jesus så fortæller, hvordan det skal gå ham, så kan Peter slet ikke være med mere. Det passer slet ikke ind i hans billede af Kristus. Kristus eller Messias betyder den salvede. Man ventede en konge af samme kaliber som David. Ham, der allerede som knægt fældede filisterkæmpen Goliath med sin stenslynge. Ham, som slog fjenden ned og bragte Pagtens Ark tilbage til templet i Jerusalem. Han var forbilledet for den ventede frelser, som skulle komme. Man forestillede sig helt bestemt, at han skulle drive romerne ud og give Israel sin storhed, stolthed og selvstændighed tilbage. Det passer altså meget dårligt med, at Jesus siger, at han skal fornedres af folkets øverste, lide og dø. Han siger godt nok også, at han på tredjedagen skal opstå og dermed besejre den største fjende: døden. Men det hører Peter slet ikke. For han kommer der med sin pensel og siger: ”Nej, sådan må det ikke gå”. Den protest får Jesus til at kalde Peter for Satan. Fordi han ikke vil følge Guds vej, men vil friste Jesus til at gå med ned ad den vej, som for de fleste mennesker nok ville se mest oplagt ud at vælge. Vejen væk fra Jerusalem.

Det kan godt ske, at den 80-årige spanske kvinde slap afsted med at friske Jesus op på fresken i den lokale kirke. Det var trods alt en kirke, som hedder noget med miseriCORdia. Det betyder barmhjertighed. Som er præcis, hvad kirken er til for at forkynde. Men hverken Peter eller vi slipper afsted med at pynte på evangeliet. Korset og lidelsen hører med. Uden det forsvinder grundlaget for at forkynde barmhjertighed. Barmhjertigheden vender vores nederlag til sejre. Barmhjertigheden kendes ved alt det, som mislykkes for os og giver os muligheden for at prøve igen. Barmhjertigheden bar alverdens synder med korsets skam, som vi synger i forbindelse med nadverritualet. Derfra – fra korset begynder al trøst, al fred og vort liv.

Det var hverken første eller sidste gang, at Peter fejlede. Men hverken nu, eller da han fornægtede Jesus i den mørke nat, fyrede Jesus ham. Peter betyder klippe, og det er den betydning, Jesus spiller på, da han siger, at han vil bygge sin kirke på den bekendelse, Peter kom med: ”Du er Kristus, den levende Guds søn”. Som vel at mærke ikke er en bekendelse, som mennesker har brygget sammen. Den er åbenbaret fra vores far i himlen. Ellers kunne bekendelsen og dermed kirken og dens forkyndelse komme til at ligne hvad som helst. Alt efter om vi nu syntes, det skulle være lidt friskere, lidt sjovere, lidt skarpere, lidt rimeligere, lidt mere forståeligt, lidt mere spiseligt.

Den risiko udsatte Jesus evangeliet for, i og med at han kastede det i menneskehænder. Udsatte det for menneskers og tidens skiftende luner. Fortællingen i dag viser os, at han gør det med åbne øjne. Sekundet efter at Peter har sagt det helt rigtige, siger han det helt forkerte. Hvem af os kender ikke det? Og alligevel er det altså os, der er sat til at forvalte nøglerne til Himmeriget. FOR-valte, ikke skalte og valte. Opgaven er klar nok. Læsningen fra første Peters brev – ja, DEN Peters brev – siger os, at Peter også kom til at forstå det. Han skriver: ”I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys, I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk, I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed.”

Den kirke, der forkynder det, er på rette spor, og den, lover Jesus, skal dødsrigets porte ikke få magt over. Det er en kirke, der tør. Peter blev et menneske, der turde. Turde sætte sit liv ind på at forkynde den barmhjertighed, der begynder ved korset. Fordi det er livet om at gøre. Vi bliver mennesker, der tør, når vi forlader os på, at det, der i verdens øjne ser mislykket, ynkeligt og forfejlet ud – et barn i en krybbe, en mand på et kors – i Guds øjne og nogle gange også i menneskers kan forvandles til et under af dimensioner.

En historie, som stadig vil være værd at fortælle, når historien om den 80-årige spanske kvindes mislykkede reparation af et Jesus-billede, som ikke stod helt skarpt, nådigt er glemt. Sammen med alle vi andres fejltagelser.

Derfor siger vi lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen


Prædiken til 4. søndag efter trinitatis - om fjendekærlighed

Af Solvej Paabøl Andersen

Så vær da fuldkommen! Det er godt nok noget af et krav, vi bliver mødt med sådan en regnvåd sommersøndag. Så vær da fuldkommen. Hvem kan leve op til det? Altså bortset fra Jesus?

Det skal nok ikke forstås sådan i moralsk forstand, fuldkommen. Måske snarere helhjertet. Den nye oversættelse, Bibelen 2020 skriver: ”I skal være uden forbehold i alt, hvad I gør, ligesom jeres far i himlen.”

Tit bliver sådan nogle mere mundrette oversættelser beskyldt for at nedskrive kravet. Men jeg synes da egentlig, det kan være svært nok at være helhjertet og uforbeholden. Især da hvis man skal være det i samme grad som vores far i himlen. For helhjertetheden og uforbeholdenheden skal også gælde kærligheden til vores fjender. Vi skal være helhjertede og uforbeholdne i vores bøn for dem, der forfølger os. Det kan altså ikke kun være attitude. Eller teori. Vi taler ikke om almindelig tilkæmpet velopdragen opførsel over for den nabo, som man ikke har så meget til overs for. Vi taler om, at vi af et oprigtigt hjerte skal elske og bede for de værste krigsforbrydere og tyranner. Det kan jeg ikke. Det VIL jeg ikke.

Og det er vel sådan set der, vi lander, når vi hører, altså virkelig hører dagens evangelium: Jeg hverken kan eller vil leve op til  Guds lov. Jeg er og bliver en synder. Så slap det ud.

Vi bliver knock-outet i dag, gør vi. Der er simpelthen ingen mulighed for at undvige. Man hører så tit, at det særlige ved kristendommen er buddet om at elske sin næste som sig selv. Og man synes, det lyder så rigtigt. Det gør det også. Det ER det også. Vi har også langt på vej indrettet vores samfund efter det. Men det er nu et før-kristent bud. Vi hørte allerede om det i den gammeltestamentlige læsning: Du skal ikke rage det hele til dig. Du skal også sørge for dem, som ikke kan sørge for sig selv. Det er der også andre religioner, der påbyder. Det er bestemt ikke noget, Jesus lige står og finder på. Næstekærligheden er ikke særegen for kristendommen. Det er derimod det, som det handler om i dag: fjendekærligheden. Det er så radikalt, så umuligt, så provokerende, at vi næsten ikke kan have med det at gøre.

Hjælper det lidt, at det ikke er kærlighed som følelse, Jesus taler om? Han taler om kærlighed som livsindstilling. En velvilje over for de mennesker, vi møder på vores vej. Den kærlighed, der kræves af os er ikke en følelse men en holdning, en vilje, som kræver handling af os. Tja, jeg ved ikke. Jeg synes ikke, det er særlig nemt at handle imod mine følelser. I hvert fald ikke helhjertet og uden forbehold. Vores samfund er langt på vej næstekærligt indrettet, ja. Og vel også fjendekærligt, for så vidt som at vi f.eks. indrømmer visse rettigheder også for straffefanger. Vi straffer morderen og den pædofile, ja. Men det er også fængselsbetjentenes opgave at sørge for at beskytte dem mod den junglelov, der kan herske i et fængsel. Selvtægt er strafbart, fordi vi som samfund godt ved, at vi har svært ved at elske vores fjender og bede for dem – også selv om det kun er i indstilling og handling over for dem, og ikke som følelse.

Alle dagens tekster holder os fast på, at selv om det kan føles nærmest naturstridigt, og man da også af og til kan synes, at det er alt for blødsødent og hippie-agtigt, ja, så er det altså, hvad der forlanges af os. Dagen er også blevet kaldt barmhjertighedens søndag. Og der hvor vores personlige og samfundsmæssige grænse for barmhjertigheden går, ja, der må vi bare erkende, at vi ikke er fuldkomne. Der er bare ingen vej uden om, at vi er syndere, som lever i en syndig verden. Alt andet er udenomssnak. Vi bliver knock-outet i dag.

Men har vi nogensinde hørt om, at Jesus sender nogen til tælling for så at vende dem ryggen og gå fra dem? Nej, vel? Vi hører om, at han møder mennesker, som er ramt på alle mulige måder. De har ramt bunden, de er ramt af sygdom, de er ramt af ensomhed. Alle har taget afstand fra dem. Der kan være alle mulige grunde til det. Grundene hører vi ikke alverden om. Ligesom vi ikke hører alverden om, hvorvidt de mennesker rettede sig. Men det, vi FÅR at høre, det er, hvordan Jesus møder dem. Med helhjertet og uforbeholden kærlighed. Med tilgivelse. Syndernes forladelse. Han forlader ikke synderen, han forlader os vores synd. HVER søndag er barmhjertighedens søndag. Lige i dag ligger vægten på kravet til os. Men under det krav ligger altid den helhjertede og uforbeholdne kærlighed, som Gud elsker os med. Elsker ethvert menneske med. Hvilket ikke er det samme, som at han elsker alt, hvad vi foretager os.

Den barmhjertighed hører vi gennem hele kirkeåret om gennem Jesu ord, handlinger, gennem hele hans livsgerning og dødsgerning og opstandelsen. Betydningen af det kan vi ikke frakende nogen. Vi kan ikke fradømme nogen retten til at kalde sig et Guds barn. Hvor forkastelig vi end synes, han eller hun er.

 

I alle tre tekster er kravet om barmhjertighed begrundet i det, vi er fælles om. I den gammeltestamentlige tekst, som handler om, at vi ikke må glemme de svageste i samfundet, bliver israelitterne hele tiden mindet om deres fælles historie: Husk, at du selv var træl i Egypten. Derfor befaler jeg dig at gøre sådan.

I Romerbrevet minder Paulus os om, at vi alle, levende som døde, hører til hos Kristus. Det var det, han døde og opstod for. For at blive alles herre. Derfor har vi ingen ret til at dømme eller foragte andre.

Og i evangeliet lyder det: Gud lader solen stå op over både gode og onde, og han lader det regne over både retfærdige og uretfærdige. Når jeg synes, de andre er onde og uretfærdige, er det provokerende, at det er sådan, men jeg må finde mig i det. Når det er mig, der indrømmer, at jeg er ond og uretfærdig, så er det et evangelium. Et glædeligt budskab, en trøst, en opmuntring.

Sol og regn kan begge være velsignelser på rette tid og sted. Og de kan være det modsatte. Det glædelige er, at det rammer i flæng. Skaberværket er således indrettet, livet er således indrettet, at der ikke er nogle sammenhæng imellem, hvad vi fortjener, og hvad vi får. Det gælder på godt og ondt. ”Hvad har jeg dog gjort, at jeg skal rammes så hårdt”, kan vi spørge, når livet virkelig gør ondt. Og ja – nogle gange er det en afregning for vores eget hovmod, uforstand eller selvoptagethed, når livet gør ondt. Men sygdom og ulykke er ikke Guds straf over os.

”Hvad har vi da gjort, at vi skal have det så godt”, kan vi også spørge. Der så vi nok hellere en sammenhæng: jamen, du skal da have det så godt, for alt hvad du har sagt og gjort af vellykketheder. Du skal da have det så godt, fordi du ærligt har fortjent det. Sådan kan vi måske også godt se noget rimelighed i det. Men når det kommer til alt det, der tæller, og her mener jeg alt det, der netop IKKE kan sættes tal på. Når det kommer til alt det, der virkelig betyder noget, så er svaret på spørgsmålet: Hvad har vi da gjort, at vi skal have det så godt? Ingenting! Det er hele pointen. Det er ganske ufortjent.

Uanset hvor forskelligt vores liv og skæbner udfolder sig, så er vi i Guds øjne Guds børn. Stillet ind under samme vilkår, samme vilkårlighed i livet. Alle liv har betydning. Og i dag vil Jesus have os til at se livet fra en anden vinkel end den evindelige ret-og-rimelighedsvinkel, som vi mennesker ustandseligt placerer os i. I dag vil han have os til at se livet, sådan som det ser ud med hans øjne. Sådan som han elsker alle sine mennesker. I dag vil han minde os om, at vi alle er inviteret til at leve i hans verden. I Guds rige. Hvor den helhjertede, uforbeholdne, fuldkomne kærlighed råder. Og omfatter hver enkelt af os.

Dét kærlige blik, som hviler på os, skylder vi også at se hinanden med. Og handle derefter. Handle efter, at menneskeværd, det har vi som Guds børn altid på forhånd. Gud give os mod til at tro det og leve derefter. Amen


Prædiken om den fortabte søn og den krænkede søn

Af Solvej Paabøl Andersen

Lignelsen om den fortabte søn er for mange essensen af den kristne grundfortælling. Den fortæller, så enhver kan se det for sig og forbinde noget med det, hvordan Gud tager imod en synder, som har omvendt sig og er søgt tilbage i hans favn: med uforbeholden kærlighed. I grunden sådan som vi vel hver især forestiller os, at vi ville tage imod – eller HAR taget imod – vores unger, hvis de kommer - eller når de har været - på afveje i livet.

Det kan godt ske, at det ikke er en hvilken som helst far, der ville tage SÅ uforbeholdent imod en hjemvendt søn, som havde formøblet hele sin arv i løbet af et fjumreår, som endte i den dybeste fornedrelse. En formue, som man havde lagt til side til af sine surt tjente penge, for at sønnerne kunne komme godt i vej, som man siger. Det kan godt ske, at de fleste forældre som minimum godt lige ville have haft en alvorlig snak med deres hjemvendte søn eller datter, før der blev slået helt ud med armene og festet igennem. Men det er ikke uforståeligt, at der først og fremmest er lettelse over, at sønnen er hjemme igen i ét stykke, hvor miserabelt og ildelugtende det stykke så end er. Det er ikke uforståeligt, at det først er fremmest er lettelsen og gensynets glæde, der bobler over i faderen og lukker munden på den bodstale, som sønnen har gået og øvet sig på.

Der er håb for enhver, når det er sådan, Jesus fortæller, at den gode far - som naturligvis er hans egen, er Gud - tager imod fortabte syndere.

Så indlysende vigtig vi end synes, den lignelse end er, pga dens tydelighed om Guds vidtrækkende kærlighed, så fandt man det ikke nødvendigt at have den med, da man fastlagde, hvilke tekster, der skulle prædikes over i løbet af året. Det gjorde man tilbage i det 4. og 5. århundrede. Der fandt det, som vi kalder første tekstrække sin form. Og på denne søndag i kirkeåret, tredje søndag efter trinitatis, valgte man de to lignelser, som lægger op til lignelsen om den fortabte søn. Den fandt man til gengæld ikke plads til.

Det er to lignelser, som fortæller om Gud, som leder efter det tabte, og som ikke giver op, før han har fundet det. I det ene tilfælde er Gud en hyrde, som leder efter et får, der har forvildet sig ud af flokken. I den anden er Gud en kone, som har tabt en mønt og leder efter den. I begge tilfælde er der overhovedet ingen proportioner mellem værdien af det tabte og anstrengelserne for at finde det igen. Endsige glæden over, at det lykkes. Gud ser åbenbart værdier, som vi dødelige har svært ved at få øje på. Det er et evangelium. Det er et glædeligt budskab.

Og så langt er det jo det samme budskab, vi finder i de to små lignelser fra første tekstrække og deres efterfølger, lignelsen om den fortabte søn, som altså først trængte sig på som nødvendig prædikentekst, da anden tekstrække blev fastlagt som supplement til den første. Det gjorde den i 1885. Og selvfølgelig lå det lige til højrebenet så at tage den tredje lignelse med. Men der er en lille nuanceforskel på de to første og så denne tredje, som har gjort det endnu mere oplagt at få den fortabte søn med netop på den tid. Det er omvendelses- perspektivet. Det var i pietismens tid, og man ville gerne have nogle tekster, som tematiserer den personlige omvendelse.

 

Hvor lignelsen om det forvildede får og den tabte mønt fortalte om, at Gud utrætteligt LEDER efter det mistede, til det bliver fundet, der fortæller lignelsen om den fortabte søn om en Gud, som utrætteligt VENTER, til den tabte ”går i sig selv”, som der står i teksten, omvender sig, angrer og vender tilbage til sit udgangspunkt. Hvor han så bliver modtaget med åbne arme. Fokus flyttes altså fra Gud til den enkelte. Til synderen. Den personlige omvendelse og det personlige ansvar for ens liv. Og så kan der vel også ligge en passende advarsel imod at leve et alt for udsvævende liv.

Tidehvervsbevægelsen, som opstod i 1920’erne, var en reaktion på al den omvendelsessnak og moraliseren. Og det er da også værd at lægge mærke til, at faderen overhovedet ikke vil høre sønnens angergivne syndsbekendelse og løfter om bod og bedring. Hans kærlighed har allerede visket sporene af sønnens svigt ud.

Men uanset om man lægger vægten det ene eller det andet sted, så står og falder det hele netop med faderens utrættelige kærlighed. Det er dén og intet andet, der bringer forsoningen i stand.

Man kan anlægge mange vinkler på en lignelse som denne. Det siger noget om evangeliets slidstyrke og bevægelighed. Det har bud ind i enhver tid, med de udfordringer tiden nu har. Ind i det som tiden nu er optaget af. Men uanset vinklen, så lander det altid i Guds magt og vilje til at rejse det faldne og frelse det fortabte. Om man bliver fundet, eller man selv opsøger ham og bliver taget imod – resultatet er det samme: stor glæde, stor ødselhed, stor-sind.

Dét sind, stor-sindet, skal vi også stræbe efter. Det er derfor, Jesus fortæller de her lignelser. Anledningen er, at farisæerne og de skriftkloge mukker over, at Jesus tager imod toldere og syndere og spiser sammen med dem. Det får Jesus til at fortælle tre lignelser, som alle handler om, at det, de mukker over, det er sådan set, at Gud handler, som han gør. Det er ikke dem, der kommer ud i noget snavs. De er pæne, lydige borgere, faktisk helt uundværlige for et samfund. De er ligesom den bror, som blev hjemme hos faderen og passede sit.

Der er mange, der har vrænget af både farisæerne og de skriftkloge og broderen i lignelsen for deres åh så pæne og kedelige liv. Men det er der nu ingen grund til. Det er heller ikke ordentligheden og vellykketheden, Jesus i al stilfærdighed langer ud efter. Det er det, at de ikke gør sig klart, at det ligeså godt KUNNE være dem eller deres børn, det var gået galt for. Og at de ikke under den tabte at komme hjem igen, ikke under ham tilgivelsen. Ikke under ham at få sin værdighed igen. At de ikke vil dele faderens glæde over, at det, som så ud til at være gået galt, gået tabt, kunne reddes. Frelses, få livet tilbage. De er simpelthen, med et meget aktuelt ord: krænkede. Det er den krænkede søn, som farisæerne og tolderne skal spejle sig i.

Og nogle dage er det måske også ham, vi skal spejle os i. Fordi vi nogle dage, måske de fleste dage, ligner ham, mere end vi ligner den fortabte, omvendte og hjemvendte søn. Det er da også ret oplagt at spørge, hvem der egentlig er den fortabte søn, når det kommer til stykket.

Men hvis du ligner den retlinede, milimeterdemokratiske og krænkelsesparate søn mere end ham, der gik i hundene, så gælder evangeliet om Guds utrættelige kærlighed også dig.

”Alt mit er dit”, siger faderen til den krænkede søn. Siger Gud til sine krænkede sønner og døtre. ”Alt mit er dit”. Måske er det i virkeligheden først i de ord, at evangeliet bliver evangelium for mange af os. Bliver direkte tiltale og rører ved noget i vores liv, hvor vi i fortællingen om den fortabte søn og hans far mere er tilskuere, hvis vi ikke selv har været derude. Eller har nogle, der ER derude, som vi holder meget af og gør os bekymringer over.

”Alt mit er dit”. Det er med alt Guds, som også er vores, ligesom det er med de fem brød og de to fisk, som Jesus bespiste 5000 mand med og endda havde rigelige rester tilbage: Der bliver ved med at være nok. Jo mere der bliver delt ud af overbærenhed og tilgivelse, jo mere bliver der af det. Derfor er der ingen grund til at bekymre sig over ødselheden med det. Jo flere vi er til at dele glæden over Guds grundløse kærlighed til sit menneske, jo større bliver glæden.

Vi er frit stillede. Der er ingen afslutning på fortællingen. Vi får ikke at vide, om den krænkede bror også går i sig selv og vender sig bort fra SIN fortabelse: misundelsen. Om han går med ind til festen og tager del i glæden over, at hans bror var genfødt og nylevende. Vi må hver især gøre fortællingen færdig med vores eget liv.

Hver dag, hvert sekund lyder løftet: ”alt mit er dit”. Alt Guds, det er livet, det er lyset, det er troen, håbet og kærligheden. Alt det er også vores, og der er ubegrænsede mængder af det. Hver dag, hvert sekund lyder opfordringen: ”gå med ind i glæden, så bliver der så meget desto mere af den”. Hvad svarer du? Ja, ER der andet svar end:

Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen


Lyt til søndagens prædiken hér:

- optaget i Grene Kirke søndag den 14. juni kl. 9.00.


Prædiken til Trinitatis søndag 2020

 

v/Solvej Paabøl Andersen

Alt afhænger af øjnene, der ser, siger man. Og det er jo rigtigt nok. Den samme sag kan se vidt forskelligt ud, set med forskellige øjne. Hvad der for den ene ser ud som ansvarlighed, ligner for den anden magtfuldkommenhed. Hvad der for den ene ser ud som rettidig omhu, ligner for den anden en overreaktion. Hvad der for den ene ser for forsigtigt ud, ser for den anden overmodigt ud. Og så fremdeles. Det handler ikke bare om synsstyrke. Det handler også om, hvad der ligger inde bagved af velvilje og modvilje. Af forventninger om, hvad man får at se. Og derfor vel også af livssyn sådan i det hele taget.

I dag bliver vi tilbudt et livssyn af den slags, som kan bære igennem megen modgang. ”SE! Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende”, siger Jesus til de 11 disciple – både de troende og de tvivlende siger han det til.

Vi kender ordene så godt. Vi hører dem, hver gang der er dåb. Men som prædiketekst til Trinitatis søndag får vi lidt mere af rammen med. Jesus har sat disciplene stævne på et bjerg. Det er efter påske, de er kun 11. Judas kunne ikke leve med at være den forræder, han var blevet for penge, og der er endnu ikke valgt en stedfortræder for ham. Der, på bjerget, kommer den opstandne så til dem, og de tilbeder ham. ”Men nogle tvivlede”, får vi også at vide. Og tvivlen må godt være der! Tvivlerne må gerne være der! Ja, ikke nok med det: Tvivlerne er ikke undtaget fra den opgave, Jesus stiller dem. Han spørger ikke til deres tvivl, han piller ikke ved den, forsøger ikke at fjerne den eller overbevise dem. Den er simpelthen ikke interessant. Det er åbenbart bare sådan, det er: Nogle tror, andre tvivler. Og på andre dage kan det være omvendt.

Uanset om de tror eller tvivler, skal de gå ud og gøre alle folkeslagene til Jesu disciple. Men FØR opgaven stilles, siger Jesus: ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden.” Og EFTER opgaven er stillet siger han: ”Og SE! Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende”. Alt afhænger af øjnene, der ser. Når vi ser vores liv og vores opgave som et liv og en opgave, hvor Kristus er med os under alle forhold, så ser vi et liv og en opgave, som kan klares. Og mere end det.

Han, som er givet al magt i himlen og på jorden, han går med os i alt, hvad vi skal klare. Derfor skal vi gå ud i alverden med et frit mod. Vi skal døbe, og vi skal forkynde – det er vores opgave. Men om målet nås, at alle folkeslag bliver Jesu disciple – det ligger uden for vores magt.

Lukas fortæller det med lidt andre ord Kristi Himmelfartsdag – både i sit evangelium og i hans 2’er, Apostlenes Gerninger. Men sagen er den samme. Opgaven er den samme: de skal ud og vidne om ham. Og de skal prædike omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag.

Hvad dagens evangelist, Matthæus, ikke fortæller, det er, at den opstandne efter at have givet dem opgaven og løftet om evigt følgeskab, forsvinder fra deres øjne. Simpelthen op i himlen, hvor han tager sæde ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd. Hvordan kan han så være med dem alle dage indtil verdens ende? Ja, det kan han, fordi han er blevet givet al magten i himlen og på jorden. Pinsedag erfarede de det nærvær, den tilstedeværelse. Som bevægelse og varme. Som mod. Gå-på-mod. Gå-ud-mod. De fik løsnet deres tungebånd, og Ånden gjorde, at der blev skabt forståelse henover alle former for barrierer.

I dåben blev vi skænket Helligånden. Der blev vi lovet evigt følgeskab af den ånd, som giver gå-på-mod og gå-ud-mod. Virketrang og talelyst. Den ånd er i os. Og den giver os det syn på livet, og på verden og på hinanden, som Gud ser med. Og Gud så, at det var godt, var omkvædet, da han skabte verden, og skabte mennesket i sit billede og satte det i den verden med hans særlige velsignelse. Og Gud så, at det var godt. Alt afhænger af øjnene, der ser, og når vi ser verden, vores medmennesker og os selv som gudsskabte, velsignede, og at det er godt, så tager vi også vare på det.

Men der er også så meget andet i os, som kæmper med at få overtaget. Trangen til at det skal være lidt lettere, lidt rimeligere, lidt mere til mig og mine. Og når dén trang får overtaget, ikke bare i den enkelte, men i vores omgivelser og samfundsindretning – så kan man da komme i tvivl. Om det nu også er så godt og så gudgivent alt sammen. Om der nu er en mening i galskaben. Om man egentlig selv har en berettiget plads i verden. Men vi hører altså i dag, at også tvivlerne er sendt ud for at give alt det videre, som Jesus har sagt og gjort. Og som han dermed har lært os om Gud og om at være Guds barn.

Magten tilhører ham. Udfaldet af vores mere eller mindre helhjertede forsøg på at leve på hans ord, det er i hans magt. Han bruger sin magt på at være, hvor vi er, alle dage indtil verdens ende. Alle dage. Både de lyse og de mørke dage. Både de dage, hvor vi tror, og de dage, hvor vi tvivler. Både de dage, hvor vi synes, vi kan det hele selv, og de dage, hvor vi synes, at intet lykkes for os. Alle dage er han med os, så længe verden står.

Og når verden ikke står længere, så giver han os en ny verden. En ny himmel og en ny jord. Den aner vi allerede konturerne af nu. Når vi ser med de øjne, der ser mere håb end frygt. Når vi ser med de øjne, som indgyder mere tillid end skam. Når vi ser med de øjne, som søger steder, hvor vi kan give noget til fælles gavn, frem for steder, hvor vi kan rage til os hver især. Så ser vi, ja, så er vi i verden, sådan som Gud har bestemt det for os. Og sådan som han har magten til, at det skal blive. Så ser vi med troens øjne. Det er et livssyn, som gør det muligt at forvente mening og sammenhæng, også når det hele ser ud til at falde fra hinanden. Det er et livssyn, hvor man nok kan anfægtes og tvivle, men aldrig slipper håbet om, at det lykkelige udfald stadig er en mulighed.

Tro er ikke bare noget, vi har i mangel af viden. En foreløbighed indtil det man tror på er blevet bekræftet eller modbevist. Tro er en livsholdning, som finder næring i dåben, i nadveren og i forkyndelsen. Alt sammen påmindelser om, hvad Jesus har lært disciplene, og som de har givet videre ned gennem generationerne. Fordi de fandt modet til at gøre, som han sagde. Også de, som tvivlede.

SE! Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Og lad det syn præge alt, hvad I siger og gør. For ”Alt afhænger af øjnene, der ser”. Når vi siger det sådan i al almindelighed, så vil det ofte handle om, om man ser glasset som halvt tomt eller halvt fyldt. Kristeligt talt handler det om at leve i tillid til, at der er én, som har både magten og viljen til til enhver tid at fylde dit bæger helt op. I den tillid er der ingen grund til at spare på indholdet. Bare gå ud med det, også selv om du ryster på hånden. Amen

 Prædiken til Pinsedag 2020

v/Solvej Paabøl Andersen

Apostlene sad i Jerusalem. De var sammen. Men de var hver for sig. Ikke på den måde, som vi i denne mærkelige tid har skullet være sammen hver for sig. For de var til stede i det samme rum. Men de var hver især indkrogede i deres egne tanker om, hvad der var sket, og hvad der ville komme. De havde lidt et fælles tab, de befandt sig i det samme tomrum – tomrummet mellem Kristi Himmelfart og Helligåndens komme. Og alligevel var der en afstand imellem dem.

Indtil altså det blev pinse, og Helligånden kom og overvandt alle barrierer og forbistringer og bandt dem sammen – og i samme handling sendte dem ud for at tale og virke hver for sig på mangfoldige steder. Tale og virke, hvad Jesus havde lært dem. Den opgave bandt Helligånden dem sammen i, hvor end de befandt sig.

Vi har alle sammen oplevet, dette forår, hvordan det begrænser os, når vi er afskåret fra at søge sammen i de fællesskaber, vi nu plejer at komme i som det selvfølgeligste af alt. Men mon ikke også de fleste af os kender til at føle sig alene og afskåret fra de andre, selv mens man er i nogle af de sammenhænge? Man er omgivet af andre mennesker men alligevel ikke rigtig en del af det. Sammen. Men hver for sig. Samtidig kan man føle sig noget så forbundet med én, som slet ikke er her mere.

Den her tid har været – og er stadig – helt speciel. Vi har fået en fælles fjende. Vi har været sammen om at holde afstand til hinanden. Og vi har set, hvordan det meget hurtigt begyndte at spire frem med andre måder at være sammen på. Overvinde de nødvendige fysiske afstande. Godt hjulpet af den teknologiske udvikling. Som også har gjort det muligt at finde tilbage til gamle dyder, som fx fællessang. Fællessang er - mere end så meget andet af det, vi kunne finde på - et fællesskab i ånden. Et fællesskab, som også kræver krop – sådan som Helligånden gør det. Sådan som troen gør det. I hvert fald den kristne tro. Den er ikke bare teorier og korrekte meninger. Den er ikke bare individuelle oplevelser af spirituel art. Ånden vil forbinde sig med krop. Og forbinde kroppe med hinanden. I gensidighed, i hensyn, i fællesskab.

I forbindelsen af krop og ånd har vi menneskeliv, har vi næstekærlighed, har vi kirke. Det ene kan ikke være uden det andet. Hvis vi absolut skal tale om gevinster ved denne frygtelige pandemi, så kunne det være en genopdagelse af det. At det viste sig, at der var flere tilskuere til Philip Faber end til X-Factor fredag aften, er vel et udtryk for, at mange har opdaget nye sider af det at være sammen i krop og ånd. Genopdaget værdier, som mange troede var glemt, men som alligevel lå lige for, da vi ikke rigtig kunne være sammen på andre måder.

I X-Factor handler det først og fremmest om at skille sig ud, være en ener, enerEN, alle de andre udstødt, en efter en. Og så er jeg helt med på, at man ligesom til Melodi Grand Prix og sportsbegivenheder kan være fælles om at heppe på, hvem der skal vinde – og det kan være noget så hyggeligt og er rigtig fint. Men der er ikke noget, der hedder, at enhver synger med sit næb, når det kommer til X-Factor. Nej, der vurderes og dømmes. Benhårdt, hele tiden. De mange skal reduceres til én.

En af forskellene på Faber og X-Factor, begge sangprogrammer, er det, man er fælles OM. Kristendom handler også om fællesskab. Pinse handler om fællesskab. Men det er ikke et fællesskab om hvad som helst. Det er ikke ligegyldigt, hvad det er for en ånd, vi lever og virker sammen i. En anden forskel på fællessang og X-Factor, er, at når det kommer til fællessang, så deltager vi, medvirker vi. X-Factor er vi tilskuere til.

Mon ikke det var derfor, det aldrig rigtig fungerede med digitale gudstjenester? Det gjorde det i hvert fald ikke for mig. Hverken som præst eller som menighed. At tale til et kamera er ikke det samme som at tale til en menighed. Og når jeg klikkede ind på et digitalt tilbud i et ønske om selv at være menighed, måtte jeg efter meget få gange konstatere, at jeg netop ikke deltog som menighed. Jeg overværede. Jeg var tilskuer. Og jeg indrømmer i dette lukkede forum: jeg har både spolet og zappet videre til noget andet, når jeg tabte interessen.

At komme tilbage i kirkens rum til en fuldbyrdet gudstjeneste med menighed og fællessang, det er for mig, ligesom jeg forestiller mig, det har været omsider at få en kop rigtig kaffe efter måneder med Rich’s.

Så pauver en erstatning det end var, så er ethvert både vellykket og mislykket forsøg på at være kirke på de vilkår, der nu var, et vidnesbyrd om, at det budskab, apostlene blev sendt ud i verden med, det er et budskab, som trænger sig på. Det vil også nu ud til dem, som er isolerede af den ene eller den anden grund.

”Jeg vil ikke efterlade jer faderløse”, siger Jesus i evangeliet til i dag. Og mente dermed, at Helligånden ville sikre, at ingen nogensinde i nogen nød skulle være uden Guds nærvær.

Måske var det sådan, de følte sig, apostlene, mens de sad i Jerusalem. Måske var der nogen af jer, som er her i dag, som følte det sådan, når I sad derhjemme og var lidt frygtsomme eller i hvert fald frihedsberøvede. Faderløse, rodløse. Forladte. Men det var de ikke, og det var vi ikke. For det har Jesus jo lovet dem og os, at de og vi aldrig vil være. ”Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer.”

Vi plejer at sige, at i pinsen udfyldes det tomrum i verden, der opstod, da Kristus fór til himmels. At Guds nærvær i Helligånden betyder, at Gud er til stede hvor som helst og når som helst. Alle steder på én gang. Der er ikke noget sted, hvor himlen ikke er. Der er ikke noget sted, hvor Gud ikke er. Også i coronakrise og uden for de aflåste kirker og inde i de angstfyldte rum finder Helligånden vej. Vi har på intet tidspunkt været faderløse.

Hver gang noget af det der bliver forkyndt, uanset ad hvilken kanal, har givet og giver lidt glæde, lidt fred, lidt trøst, lidt livsmod, lidt håb, så er det helt og holdent Helligåndens fortjeneste. For Guds nærvær er ikke begrænset til kirkerum og forsamlede mennesker. Det er OS, der er begrænsede. Og det er DERFOR, vi har kirkerum og gudstjenesteordning.

Det er ikke Helligånden, der er begrænset, når en gudstjeneste ligesom ikke er det samme uden kirkerum og menneskekroppe. Det er os, der er begrænsede, og det er derfor, vi har særlige rum, særlig liturgi og særlig musik til at formidle det nærvær, som er der helt uanset, om vi fornemmer det eller ej. Det er for at spore vores sind og tanker ind på det, der tales til os her. Så vi, ligesom apostlene erfarede det, kan give slip på vores tunge tanker og gå ud fra den levende Gud og med frimodighed forkynde Guds nærvær, Guds fred i en urolig tid, himmel-glæde her på jord.

Apostlene erfarede Helligånden som en helt ny og indtil da ukendt energikilde, skal man tro Grundtvig i den salme, vi skal synge om lidt. Om apostlene som sad i Jerusalem og ventede på Herrens time. Han skriver, at ”det rørte dem alle så underlig, det var ikke før oplevet”. Det var helt nyt for dem.

 

Ånden var ikke ny, den har været og virket i verden altid. Det nye er, at apostlene bringes til at forstå det. At de hverken var faderløse eller forladte. Nu kunne de være sammen – sammen. I al deres mangfoldighed kunne de nu være sammen, også når de var hver for sig, rent fysisk. For herefter skulle de jo spredes for alle vinde for at forkynde alle vide vegne om ”Himmel-glæden ved Herrens bord”, som skulle til at begynde her på jorden.

Himmel-glæden er begyndt her på jorden. Det forstod de nu, hvor Helligånden bandt dem sammen i en levende tro på det levende ord. De forstod, at alt det, som Jesus havde sagt og gjort, mens han var her på jorden i kød og blod, og de var hans disciple: alt det var ikke holdt op, selv om han ikke længere var sammen med dem i fysisk forstand. Det var af en betydning, som ikke bare rakte til deres levetid, men til evig tid.

I de glimt, hvor vi forstår det, når vi annammer en gnist af Himmelens ild, som kom til jord – da er det også pinse for os. Glædelig pinse! Amen


Fyraftensandagt

 

Lyt til fyraftensandagten fra torsdag den 28. maj 2020 i Billund Kirke hér:


Lyt til søndagens prædiken hér:


Prædiken til Kristi Himmelfarts dag 2020

v/Solvej Paabøl Andersen

Kristi Himmelfartsdag er en glædens dag. Det er den under alle omstændigheder. Men i år er den det i særlig grad. Det er i særlig grad en glædens dag, fordi det er første gang i mere end to måneder, at vi kan komme til en gudstjeneste i vores kirker, som ikke er en begravelse eller en bisættelse. Som ikke er en afsked.

Og så kan det umiddelbart virke som et sjovt tilfælde, at det netop var Kristi Himmelfartsdag, der blev gensynsdagen. For for det blotte øje at se er Kristi Himmelfartsdag en afskedsdag. Den dag, hvor der sættes punktum for den opstandnes tilstedeværelse på jorden.

Men i den afsked ligger der også et løfte om et gensyn. Der er ikke tale om et punktum for den opstandnes nærvær. Det er snarere en tankestreg. En tankestreg, som bliver længere og længere. Hvor lang den bliver, skal vi ikke beskæftige os med. Disciplene spurgte til det, hørte vi fra Apostlenes Gerninger. Og fik det svar, at det var ikke deres sag. Det er Guds sag. Men de skulle – og vi skal –  koncentrere os om tankestregens tid og vidne om Kristus ud over hele jorden.

Og i denne tankestregens tid mellem himmelfart og genkomst er den opstandne også til stede. Det er et andet nærvær end før. Men det er et nærvær, som er nøjagtig ligeså varmt, kærligt og livfuldt, ja, livgivende, som i de få år, hvor Jesus bevægede sig omkring på jorden på et forholdsvis begrænset område og blandt et forholdsvis begrænset antal mennesker.

Kristi Himmelfart betyder, at Kristus er til stede som den opstandne, overalt til enhver tid. Vi kan ikke rejse noget sted hen, hvor der ikke er himmel. Vi kan ikke rejse noget sted hen, hvor Kristus ikke er. Kristi Himmelfartsdag er altså ikke en afsked men en overgang til et andet og mere omfattende nærvær. Et nærvær, som ikke er underlagt de begrænsninger, som et menneske ellers er underlagt. Det er Åndens nærvær, som vi fejrer til pinse, om 10 dage. Men det betyder ikke, at vi nu sidder og er åndsforladte. Efter hin første pinsedag, hvor Helligånden kom over disciplene, forlod den dem ikke. Og forlader heller ikke os.

Men hvor har mange dog følt sig forladte i de seneste godt og vel to måneder. Og det er jo langt fra slut endnu. Der er stadig mennesker, som er så udsatte, at de ikke bør eller ikke tør vove sig ud blandt andre eller få besøg. For nogen har det måske nok været en trøst at vide, at Gud også i den situation er dem nær. Men det er ingen skam at sige, at det ikke helt slår til. For Guds ånd knytter sig jo netop til menneskekroppe. Menneskekroppe, som skal gå ud og formidle den varme, kærlighed og livfuldhed, som vi er blevet vist og givet i kraft af Guds komme til verden. Det skal ikke kun formidles i ord, men også i tilstedeværelse, i gestus og i gerning. I fysisk nærvær. Det er der, vi har været stækket i en rum tid nu. Og så må vi sige tak for, at vi da så i det mindste har ordene – i tale, på skrift og i sang.

I Apostlenes Gerninger fortælles det, at disciplene står og stirrer lidt fortabte op i himlen efter den sky, som bærer Jesus bort. Lidt ligesom vi kan stå og kigge efter rustvognen, når den kører væk med en kiste. Vi følger den med øjnene, så langt vi kan. Først derefter vender vi blikket mod hinanden, rækker ud efter hinanden, så vi i fællesskab kan gå ud i den hverdag, som nu er blevet vores. En ændret hverdag, med den kæres fravær – og dog nærvær i sorg og savn, i tanker og i vaner.

I evangeliet fortælles der om en øjeblikkelig glæde, som disciplene vendte tilbage til Jerusalem med. I begge fortællinger om Kristi Himmelfart velsigner Jesus dem, idet han forlader dem. Og sammen med sin velsignelse giver han dem en opgave: De skal gå ud og forkynde syndernes forladelse for ALLE folkeslag. De skal gå ud og være vidner om alt det, de har set, hørt og erfaret om Gud i deres år sammen med ham. De skal ikke stå og se op mod himlen. De skal i gang. Nu er det dem – nu er det os, der er den. Indtil han kommer tilbage. For det gør han. Også det bliver en glædens dag.

I den tro – og i hans Ånd, i hans navn og på hans ord – kan og skal de – og nu vi - gå ud og prædike omvendelse til syndernes forladelse. I den tro og på den forkyndelse kan vi også give os i kast med et liv, som er ændret for altid. Pga et brud, et tab, en afsked. Eller pga en virus, som i den grad slog revner i det fundament af usårlighed, vi som samfund nok troede, at vi byggede på.

Noget af det, der har været noget håb i, det er den kreativitet, hvormed varmen, kærligheden og livsmodet har fundet vej gennem alle restriktioner og værnemidler og smittekæder. Og lad os da håbe, at det billede, vi kommer til at se tilbage på, når støvet har lagt sig, det er et billede af, at hensyn, hjælpsomhed og offervilje kom til at overtrumfe splid og misundelse og pegen fingre. For det ville være et tegn på, at ”alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen lige til den dag, han blev taget op til himlen,” stadig gør sin gode virkning i os.

Og ja, syndere er og bliver vi, og vi undgår nok hverken ufred, mistænkeliggørelse eller frygtsomhed herefter. Men nu var det så også omvendelse til syndernes forladelse, der var hovedsagen i det, der skulle forkyndes. Så vi kan tage os i det, når den sunde kritiske sans, som vi selvfølgelig skal bevare, måske glider lidt ud i nogle opgør, som handler om noget helt andet end blot ønsket om at være bedre rustet, hvis en lignende situation skulle opstå. Vi kan tage os i det. Og så vende os om til en mere opbyggelig vej.

”Når støvet har lagt sig”, kaldte DR sin dramaserie, som sluttede før påske. Det var en serie, som beskæftigede sig med det, som var vores fælles skræk og fjende, indtil covid-19 ryddede sendefladen. Den beskæftigede sig med terror.

Vi ved fra begyndelsen af serien, at der vil ske et terrorangreb på en propfyldt nyåbnet restaurant i København. Men i den første halvdel af serien følger vi flere af de involverede, som i første omgang kun har det til fælles, at de bliver ramt eller er medvirkende til terrorforsøget i dagene op til det. Det mellemste afsnit viser så det rædselsfulde angreb. Og de sidste viser efterspillet. I det efterspil er der meget grimt og livs-udueligt. Der er en minister, som også er personligt ramt, og som i sin magtesløshed ikke helt kan administrere at have magt. Der er en helt, som bliver fuldstændig manisk og er tæt på at sætte sit familieliv over styr. Der er nogle kærlighedsforhold, der sættes på alvorlige prøver. Der er en restauratør, som har investeret alt og nu må se sin livsdrøm smuldre. Sådan som det i øvrigt har været og nok desværre også vil blive tilfældet for flere i den nuværende krises kølvand.

Men for denne – i øvrigt ikke særlig sympatiske - restauratørs vedkommende så det faktisk ud, som om det kunne ende helt anderledes, end det i første omgang så ud til. Serien sluttede simpelthen med, at folk i massevis søgte ind i restauranten. Nogle kom bare for at tænde et lys. Andre ville bare gerne lige være der. En del ville gerne spise sammen. Så de rykkede sammen. Det måtte man gerne dengang. Og de tog fat og hjalp hinanden, gav plads for hinanden, smilede til hinanden på tværs af bekendtskaber. Det var da så helt fantastisk en skærtorsdagsprædiken eller en påskeprædiken, den serie sluttede med. For det var ikke kun for restauratøren, at det sluttede i håb. Det gjorde det også for alle dem, som var med til at give ham det håb.

Frygt kunne have fået folk til at holde sig væk. Men man ville ikke lade frygten være bestemmende og dermed terroren vinde. Støvet havde knap nok lagt sig efter al den rædsel og svigt og magtfuldkommenhed og frygt og manipulation og … ALT det slam, der altid truer med at lægge livet øde blandt folk … før forsoning og opmærksomhed og trods og varme og nærvær og livskraft lige så stille opstod i dét rum, som før var dødens, håbløshedens, adskillelsens og fjendtlighedens rum. Omvendelse til syndernes forladelse i fuldt flor.

Nu har støvet lagt sig så meget efter den fjende, som vi sammen kæmper imod nu, at vi forsigtigt kunne mødes her i kirken i dag. Ikke i afskedens time men i gensynets. Det i sig selv gør dagen i dag til en glædens dag.

Vi er nået et stykke vej, men vi er ikke i mål. Der er stadig noget i omgangen med hinanden, vi savner, også her i og omkring kirken. Men vi er bedre stillet nu, end vi var i sidste uge. Der er stadig nogen, der er udelukket fra fællesskabet her i rummet, enten fordi de er potentielt smittefarlige eller potentielt udsatte. Men ingen er udelukket fra fællesskabet med Kristus, for han er os alle lige nær, uanset tid og rum. Derfor er Kristi Himmelfart en glædens dag – også for dem, som ikke er her. Om de er døde fra os eller befinder sig et andet sted. Kristus er os alle lige nær.

Derfor siger vi lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du, som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen


Lyt til prædikenen fra søndagens drive-in gudstjeneste her:


Refleksion over én af bibellæsningerne til på søndag, 5. søndag efter påske:Prædiken til 4. søndag efter påske:


Bededag 2020

Af Solvej Paabøl Andersen

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: »Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham! Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!« (Matth. 7,7.14)

 

Bank på, så skal der åbnes for jer – der bankes og bankes i denne tid. Også på kirkedøren. Og på politikerne og sundhedsmyndighederne bankes der: Luk nu op – for mit interesseområde. For det, som jeg trænger allermest til.

Det er vel det, bønnen er til for: at få luft for håbet om at få sine længsler opfyldt. Og om ikke andet, er mange af os vel i denne uvante situation blevet bevidste om, hvad der egentlig betyder mest. Hvad vi har sværest ved at undvære. Når nu vi ikke kan få det hele, hvad vil vi så helst have?

Vi ved også alle sammen, at det ikke er sikkert, vi får det, vi gerne vil have, når vi gerne vil have det. Sådan er det i alle livets forhold. Men heldigvis lever vi et land, hvor vi har lov til både at sige, hvad vi gerne vil have og skælde ud, når vi ikke får det. Det har vi også lov til i forhold til Gud.

Bøn kan også være at sige tak. Bare: tak! Tak for det jeg har, det, som blev mig givet. Tak for både det, som jeg endnu har, og det som var med til at styrke mig, selv om det – eller de -  nu er væk. Med det som fortegn kan forurettelsen ofte glide ind i nogle proportioner, som man lever bedre med.

Det er ikke let at være dem, der har magten og afgørelsen. Der er da ikke grænser for, hvad man kan blive beskyldt for, selv når man virkelig har gjort sig umage. Sådan er det også nogle gange at være forældre. Nogle gange må man sige nej. Det er ikke altid populært. Men man svarer ud fra et ønske om at gøre det bedste for barnet. Et ønske om at tage det ansvar, som barnet endnu ikke er gammelt nok til at tage. Og nogle gange er det måske med rette, at barnet protesterer – det HAVDE måske været mere rigtigt at sige ja. Lukke op. Give efter. Som menneske ved man som regel først sådan noget i bakspejlet.

På samme måde er det med bredden på de porte og veje, man vælger i livets løb. Det er først for enden af det løb, livets løb, at det vil åbenbare sig. Mit gæt er, at det vil vise sig, at bredden ikke var en konstant. Det kan ikke være anderledes, når vi er sat fri til - og forpligtet på - at leve med alt det, det indebærer at være menneske. Herunder at vi kan tage fejl. At vi tager fejl. Vi går fejl.

Vi har en glimrende regel at leve efter: ”Alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem”. Reglen, den gyldne regel kaldes den, er glimrende, i den forstand at der ikke er nogle gode argumenter imod den. Til gengæld må vi også alle erkende, at vi ingen af os lever op til den. Jo, ind imellem. Men ikke altid, ikke hver eneste dag.

Det skulle være så enkelt. Men vi vil ikke. Eller vi når ikke at tænke os om. Men ser lysende klart – i bakspejlet – at sådan ville jeg nok ikke gerne have haft, at nogen gjorde mod mig. Der gav jeg stene for brød. Der stak jeg ungen en slange, selv om han bad om en fisk. Jeg gav ikke det, der var brug for.

Så kan man føle sig så mislykket og utilstrækkelig. Ond, kalder Jesus os. ”Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene give gode gaver til dem, der beder ham!”

Og man kan slå sig noget så gevaldigt på det ord ”ond”. Når nu vi virkelig prøver at gøre det så godt. Men prøv lige at høre/læse hele sætningen en gang til: ”Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene give gode gaver til dem, der beder ham!”

Det er faktisk et befriende budskab. Jesus taler jo om, at vi er onde, ufuldkomne, ja, med et godt gammeldags – men desværre noget belastet - ord: syndere! Han taler om det, som noget fuldstændig naturligt. Og det er det også: vi er mennesker, og til det at være menneske hører, at man går fejl. Ser forkert, vurderer forkert, vælger forkert. Vil det forkerte. Nogle gange med frygtelige konsekvenser, andre gange med mere overkommelige følger.

Det afgørende er, at Jesus er helt med på, at vi er sådan nogle, som ikke til fulde lever efter den gyldne regel. Men han ser også, at trods den mangel ved os, så lykkes vi ind imellem med at give vores børn gode gaver. Og det, han vil bruge det til, det budskab, han vil nå os med, det er, at når nu det er sådan med os, at vi vil vores børn det bedste og virkelig ikke ønsker at give dem stene for brød, så må Gud, som er fuldkommen god, jo nok have endnu mere held med at give dem, der beder ham om noget, gode gaver. Så vi skal frimodigt sige frem. Bede, søge, banke på.

For vi er Guds børn. Vi syndere er Guds børn, og hans kærlighed til sine børn kan bedst sammenlignes med den kærlighed, forældre elsker deres børn med – han har bare større evne, magt og vilje til at gøre det rigtige. Give det rigtige. Forældre elsker børn med en kærlighed, som ikke går i stykker af, at børnene er umulige. Forældrene er dem, der ser allermest af børnenes skyggesider, og de er samtidig dem, der tåler dem allerbedst.

På samme måde er det med Guds blik på os – han ser det hele, og det kan godt ske, at han ikke synes godt om alt det, vi gør, alle de veje, vi vælger – det gør han helt sikkert ikke! Men det ændrer ikke på hans kærlighed til dem, vi er. Over for ham skal vi ikke skamme os over ikke at være fuldkomne. Han ved det godt – og han vedkender sig os som sine børn.

I troen på det behøver vi ikke at kæmpe så hårdt for at skjule det, som vi har svært ved at stå ved. Dér behøver vi ikke at gøre os bedre, end vi er. Det er vi fri for. Og dermed er vi fri til at vende blikket alle mulige andre steder hen end på vores synderegister og på målebåndet på vejene, vi går ad. Fri for frygten for ikke at slå til, fri til at rette blikket ud mod verden og medmenneskene – og gå derud. Tillidsfuldt, frimodigt.

”Så beder vi: Giv os mod til at leve et menneskeliv,

at vokse i kærlighed, folde os ud,

til alt bliver ét i en lovsang til Gud,

som sendte sit Ord i dig her til jord”. (Lisbeth Smedegaard Andersen, DDS 69, v. 6)

Refleksion over én af bibellæsningerne til på søndag, 4. søndag efter påske

Lyt her:


4. maj-fejring

Mandag d. 4. maj om aftenen er det 75 år siden, at man kunne høre fra BBC, at de tyske tropper havde kapituleret, og Danmark (på nær Bornholm) igen var frit. Det kunne være skønt at mødes og synge sammen, men det tillader forholdene desværre ikke. Så har vi andre metoder!

Mange har siden dengang haft den tradition at sætte lys i vinduerne d. 4. maj om aftenen. Det vil vi gerne opfordre til, at endnu flere gør i år. Der vil også blive tændt lys i vinduerne i Billund Kirke og Å-fløjen.

Fra klokkespillet vil man kl. 20.00 kunne høre nogle af befrielsessangene – for de flestes vedkommende også hjemme i egne haver eller på gaden. Og man er selvfølgelig velkommen til at synge med – hver for sig.

Tirsdag d. 5. maj udvides morgen- og aftenringningen til 15 minutter ved begge vore kirker, ligesom flaget vil være hejst hele dagen.Prædikenrefleksion ved sognepræst Peter Fredensborg

Refleksion over historien om Moses og den brændende tornebusk, som er én af tekstlæsningerne til på søndag, 3. søndag efter påske.

Lyt med her:


Videohilsen og prædiken til de kommende konfirmander fra 7B


Rundt om kirkeklokkerne

Af Solvej Paabøl Andersen

”Søsterklokkerne” er en roman af norske Lars Mytting. Den begynder med et sagn om tilblivelsen af kirkeklokkerne i en bygd i Gudbrandsdalen. Sagnet fortæller, at der på gården Hekne fødtes siamesiske tvillinger. De var vokset sammen fra hoften og ned. Fødslen kostede moderen livet. Men de to piger, Halfrid og Gunhild, var ikke desto mindre til stor glæde. Både for hinanden, deres far og søskende og for bygden i det hele taget. De var af den slags, der spredte varme og glæde omkring sig. De kunne le ad det meste, de beklagede sig aldrig, og var ikke til bekymring. Der var sikkert meget praktisk, de ikke rigtig kunne bidrage til. Men deres humør og deres hoveder fejlede ingenting. Og så kunne de væve de mest fantastiske billedtæpper. En Hekne-vævning var i høj kurs, og gården havde efterhånden sølvtøj til hele tredive personer. Det var sådan noget, der afgjorde en bondes format!

Da tvillingerne var halvvoksne blev den ene af dem syg. Det var ikke til at bære tanken om, at den ene skulle slæbe rundt på sin søsters døde krop. Så faderen, Eirik, gik op i kirken for at bede til Gud, om at pigerne måtte dø samtidig. De døde, ikke i samme sekund, men dog samme dag. Som tak for, at bønnen var blevet hørt, lod Eirik to kirkeklokker støbe. Søsterklokkerne. De klokker havde en helt særlig klang og kunne høres vidt omkring. ”Hvert klokkeslag havde en livlig kerne, et løfte om et bedre forår, en efterklang farvet af langvarige og smukke vibrationer. Tonerne trængte dybt ind, de fremkaldte fantasier og rørte forhærdede mænd. Var klokkeren dygtig, kunne han gøre tvivlere til kirkegængere…”

Det er jo præcis det, kirkeklokker skal forkynde, når de kalder til gudstjeneste: ”kom herind og få løfter om et bedre forår. Få en anden efterklang i dit sind med hjem. Bliv sat i bevægelse, bliv berørt, bliv mødt i din tvivl.” Lige nu kalder vores kirkeklokker ikke til gudstjeneste. Vi ved stadig ikke, hvornår de kommer til det igen. Det kunne ellers være skønt at mødes og synge Ingemanns ”Nu ringer alle klokker mod sky” (DDS 408). Fordi det er søndag, og vi fejrer, at ”vor frelser stod op af graven”. Eller en mindre kendt af K.L. Aastrup (DDS 237): ”Nu ringer de klokker ved daggryets komme, at natten er endt; dens mørke, dens kulde, dens angster er omme for sol, der er tændt. Af Gud er det sket, i hans gavmildhed givet: Før død og begravet, nu oprejst til livet.”

Netop fordi det er den slags håb og fortrøstning, der forkyndes i kirken, både i ord, toner og samvær, er det mit håb, at kirken bliver tænkt med, når vi går ind i den næste fase af genåbningen. Indtil det sker, er det heldigt, at vi kan blive mindet om det på forskellig vis. F.eks. ved at vi har et klokkespil ved Billund Kirke, som Kristjan Piirimets har valgt, skal spille tre forskellige påskesalmer måneden ud: kl. 7.30 ”Krist stod op af døde” (DDS 218), kl. 12.00 ”Det er påske, alting springer ud!” (100 salmer 828) og kl. 17.30 ”Påskeblomst! hvad vil du her” (DDS 236) Jeg har altid godt kunnet lide tanken om, at hele byen tre gange om dagen bliver mindet om vores sangskat – uanset om man er bevidst om det eller ej, eller om man kender melodierne, så er jeg sikker på, at de lægger sig et sted i vores fælles bevidsthed. Lige nu minder klokkespillets velklingende toner os om det håb og den oprejsning, som kirkerne er bygget for at holde os fast på. Ligesom morgen- og aftenringningen i alle vores kirker gør det hver eneste dag året rundt.

Forklaringen på Søsterklokkernes mægtige klang er, at der var ekstra meget sølv i malmen. Man vidste godt, at jo mere sølv, jo mere klang. Men der må jo også være måde med galskaben. For Eirik Hekne var mådehold nu ikke det vigtigste, da livet gjorde ondt på ham. Han smed simpelthen alt sølvbestikket til de 30 personer + et par håndfulde sølvdalere ned i støbeformen. Hans gård var flere gange ved at ryge på tvangsauktion efter dette. Men det forlød aldrig, at han havde fortrudt. Der var ikke ret mange dengang, der mente, at det var klogt gjort af Eirik Hekne. Den værdi, som sølvet repræsenterede, kunne have været bedre brugt på jord og stalde, f.eks. end på kirkeklokker. Meget kunne måske have været mere bekvemt for dem, hvis han havde valgt anderledes. Sådan så det ud for en umiddelbar betragtning. Men i et større perspektiv fik Søsterklokkerne en betydning, som ikke kan gøres op i penge eller andre former for tal. For folkene i bygden i Gudbrandsdalen ”(…) tog det som en påmindelse om, at slid var lettere at bære end sorg. Hver søndag nåede en lindrende klang op til gården fra klokkerne …”

Slid er lettere at bære end sorg. Det var ud af en ubærlig sorg, at Eirik Hekne lod alt sit sølv smelte om til kirkeklokker. Selv om det betød, at han og generationer efter ham måtte slide ekstra for at få mad på bordet, så var dette slid dog lettere at bære end sorgen. Og ødselheden kom mange generationer derefter til gavn med denne påmindelse. Men selvfølgelig kun så længe den historie blev fortalt.

På samme måde minder kirkeklokkerne i ethvert sogn om et budskab, som vi også skal have mulighed for at fortælle og få fortalt. Det kan gøres på mange måder, og det er blevet gjort på mange måder i denne tid, hvor det var nødvendigt at holde kirkerne lukket. Men det gøres og høres nu engang bedst i de rum, hvor alting peger på, at hér er vi samlet om et ganske bestemt budskab. Et glædeligt budskab, som sætter vores liv ind i en sammenhæng, som hæver sig op over alt det, der ellers skiller os ad. Uenigheder, vilkår, status, livshistorier – ja, selv dødens adskillelse overvindes her. Dét er en fortælling, som kirkeklokkerne nu i mere end tusind år har kaldt danskerne til gudstjeneste for at blive mindet om søndag efter søndag. Ja, ikke bare mindet om, men sat ind i. Ikke bare sat ind i som en orientering – men i betydningen: blive fortalt ind i. Blive delagtiggjort i.

Der HAR været sund fornuft i at holde kirkerne lukket. Men nu er det på tide at linde på døren. Fordi både sundhed og værdier handler om andet og mere end det, der kan tælles og sættes i kurver og regneark.

Give da Gud, at hvor vi bo,
altid når klokkerne ringe,
folket forsamles i Jesu tro
der, hvor det plejed at klinge:
Verden vel ej, men I mig ser,
alt, hvad jeg siger, se, det sker;
fred være med eder alle! (NFS Grundtvig, DDS 329)


Prædikenrefleksion ved sognepræst Peter Fredensborg

Refleksion over Salme 23, som er én af tekstlæsningerne til på søndag, 2. søndag efter påske.

Lyt med her:


Prædiken til 1. søndag efter påske 2020. Af Solvej Paabøl Andersen

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: »Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre?« Han svarede: »Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt mine lam!« Igen, for anden gang, sagde han til ham: »Simon, Johannes' søn, elsker du mig?« Han svarede: »Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vær hyrde for mine får!« Jesus sagde til ham for tredje gang: »Simon, Johannes' søn, har du mig kær?« Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham: »Har du mig kær?« og han svarede ham: »Herre, du ved alt; du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt mine får! Sandelig, sandelig siger jeg dig: Da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville; men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil.« Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham: »Følg mig!« Joh 21,15-19

”I medgang og modgang indtil døden skiller os ad”. Det var faktisk det, Peter havde sagt til Jesus for ikke så længe siden. At Jesus kunne regne med ham, uanset hvad. Ja, at han – Peter – ville sætte sit liv til for vennen.

Det tog Jesus nu med et gran salt: ”Nå, det siger du, Peter? Men ved du hvad? Du vil komme til at nægte ethvert kendskab til mig tre gange, inden hanen har galet”.

Peters store ord var faldet skærtorsdag aften. Ved middagsbordet, hvor Jesus pludselig havde ødelagt stemningen totalt ved at begynde at tale om, hvad der skulle ske med ham. Herunder, at han vidste, at de ville vende ham ryggen hver og en.

”Næh nej, ikke mig. Det kan godt ske, de andre vil forråde, falde i søvn, stikke af …. Men ikke mig. Jeg vil give mit liv for dig.” Peter kunne alt for godt huske, hvordan ordene var faldet. Hans egne ord og Jesu ord.

Hans egne ord igen, da han luskede rundt omkring ypperstepræstens hus for om muligt at kunne følge med i, hvad de gjorde med den tilfangetagne Jesus. Der var nogen, der havde spurgt ham, om ikke han var en del af flokken omkring Jesus. Det skulle han ikke have noget af at indrømme. Det kunne jo gå ham på samme måde. Så han nægtede. Hårdnakket. Tre gange, faktisk. ”Aner ikke, hvad I snakker om. Kender ikke den mand. Har intet med ham at gøre”. Kykkeliky!

Peter tænkte måske, at den lyd ville for altid ville minde ham om, at han havde haft større tanker om sig selv, end der var dækning for. At han havde svigtet det menneske, som havde ofret allermest for ham. Gjort det, som Peter havde sagt, at han  ville gøre for ham: sætte sit liv til. Det er skidt, når lyden af en ny dags begyndelse straks udløser tanker som: ”Jeg dur ikke. Jeg er ikke værd at elske”.

Evangeliet til i dag, på påskemorgens oktav, er da også, at det IKKE er den slags tanker, vi skal have, når hanen galer, og en ny dag begynder.

At Jesus døde på korset, forrådt, fornægtet og forladt af sine venner, og at han stod op fra de døde på tredjedagen – det betyder, at synden og døden er overvundet.

Da Peter kom ud til graven påskemorgen, hidkaldt af Maria Magdalene, forstod han, at døden var overvundet. At Jesus var stået op fra de døde. Det forstod han inde i sit hoved, for det havde han godt læst om, og han havde også hørt Jesus tale om det.

Men at det også betød, at synden var overvundet, det var vist ikke lige trængt ind. I hvert fald ikke, at det gjaldt ham. Derfor er han så forlegen, da Jesus, efter den her middag, igen bliver pinlig og spørger ham: ”Elsker du mig mere end de andre?” Det var jo egentlig det, han havde påstået, Peter, skærtorsdag aften: at hans kærlighed var større end de andres, så HAN i hvert fald ikke ville rende nogle steder.

Så hvad skal han lige svare på det spørgsmål? ”Elsker du mig mere end de andre?” Peter nøjes med at mumle noget om at have ham kær. Det ved du da. Hvorfor nu rippe op i det, kan Jesus ikke se, hvor svært det er for ham?

Men det her handler ikke om at blive ved med at pille i et sår, så det ikke får ro til at hele. Det handler tværtimod om et brud, som er vokset skævt sammen. Og så kan det være nødvendigt at brække det op igen, så det kan sættes ordentligt sammen. Selv om det er ubehageligt at få gjort, så er det det eneste rigtige at få gjort.

For hver af de tre gange, Peter har fornægtet Jesus, får han nu lejlighed til at erklære ham sin kærlighed. Sådan går tingene jo ikke altid op: Først svigter jeg en ven, så siger jeg, jeg holder af ham eller hende – og så er det ude af verden. Det kan man ikke forvente. Peter tør da slet heller ikke forvente, at Jesus kan tilgive ham, at han svigtede ham i den nat, hvor han havde allermest brug for ham. Peter tror faktisk så lidt på, at han kan blive tilgivet, at han ikke engang siger undskyld. Han prøver ikke at forklare sig. Han vil helst bare glemme det hele, men det kan han ikke.

Men Peter ER allerede tilgivet. Hvor vildt den end lyder. Det er, fordi Jesus allerede HAR tilgivet Peter, at han giver ham muligheden for at sige ja, ligeså mange gange som han natten mellem skærtorsdag og langfredag havde sagt nej.

”Det, som er sket, kan ikke gøres om, men, Peter, jeg kan leve med det”, siger Jesus. ”Kan du?”

Han kunne også have spurgt: ”Tror du? Tror du på syndernes forladelse, kødets opstandelse, og det evige liv? For hvis du gør det, så kan du også leve med ikke at være helt så bestandig, loyal og ordholdende, som du pralede af og gerne ville have været. Hvis du tror, så kan du leve med at have svigtet og med din viden om, at det materiale, er du altså OGSÅ gjort af. Hvis du tror, så vil lyden af en ny morgen for dig være et løfte om, at du er taget i tjeneste af mig”.

”Vogt mine lam. Vær hyrde for mine får. Vogt mine får”. Den opgave er svaret på Peters tre nølende kærlighedserklæringer. Også dét er et udtryk for, at Jesus ikke tilregner Peter hans synd. Man betror ikke det kæreste, man har, til en, man ikke har tillid til.

Den tillid handler ikke om, at Jesus tænker, at nu er Peter nok blevet så klog, at han aldrig mere fejler. Nej, på trods af at Peter er et menneske med fejl og mangler, som nu hører med, når man er menneske – så tager Jesus ham i tjeneste. ”Følg mig”, siger han. Som den første gang, de mødtes. ”Følg mig”. I det ligger der også en opgave, som vil koste Peter dyrt. Det bliver der heller ikke pyntet på. Peter KOMMER til at sætte sit liv til. For at bringe evangeliet ud i verden. Det glædelige budskab, som i dag når os: at Gud tager os i tjeneste, vel vidende, at også vi kan have for høje tanker om os selv. Og høje idealer, som vi bare ikke altid kan eller vil leve op til, når virkeligheden kalder, og vi hellere vil en anden vej.

Peters møde med den opstandne fortæller, at når det går op for os, at vi alligevel ikke kan leve op til alt det; at vi tog munden for fuld, vi svigtede idealerne – ja, så betyder det ikke, at man ligeså godt kan give op og lade være.

Vores manglende perfektion kan aldrig blive grund til at give op. Det minder lyden af en ny dags begyndelse om fra og med påskemorgen: Døden skiller os ikke fra Gud. Synden heller ikke. Fordi Kristus har overvundet både synden og døden.

Den første han gik til efter at være stået op fra de døde, det var en prostitueret kvinde, Maria Magdalene. De næste var alle dem, som han burde have kunnet forvente sig mest af, men som havde stukket halen mellem benene, da det gjaldt. Det var tvivleren Thomas, som ville have det syn for sagn, som vi ikke kan få. Og det var fornægteren Peter.

Sådan en flok fandt den opstandne det først og fremmest vigtigt at møde med sin trøst, sin fred, sin tilgivelse og sin opgave. Sådan en flok sendte han ud i verden med det budskab, som kirken holder søndag på. Også når bygningerne er lukkede. Sådan en flok er Guds hus og kirke nu.

Derfor siger vi: Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du, som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.

Amen


Prædiken-refleksion ved sognepræst Peter Fredensborg

Tanker ifm. epistellæsningen til 1. søndag efter påske.

Lyt med her:

Gudstjeneste skærtorsdag i Billund Kirke

Medvirkende:

Sognepræst Peter Fredensborg

Organist Christine Toft Kristensen

Sognepræst Solvej Paabøl Andersen (sanger)

Sognepræst Mads Djernæs (sanger)

 

Salmer: 172 "Se, vi går op" og 179 "Herren god".


SE, HVOR NU JESUS TRÆDER

Thomas Kingos salme: ”Se, hvor nu Jesus træder” er en stærk indgangsport til hele påskeugen, der begynder med palmesøndag. Den er digtet over Jesu indtog i Jerusalem, og har en enkel, men alligevel dyb komposition:

Vers 1-4 er en beskrivelse af Jesus på vej ind i Jerusalem, hvor han med sit guddommelige øje ser, at der venter ham fængsel, kors og nød. Alligevel går han med frit sind sin skæbne og sine fjender møde, for det er derigennem, han løser den trælbundne og trøster den bange.

Se, hvor nu Jesus træder
hen til den morderstad,
enddog man ham bereder
så grumt et blodebad.

Enddog med Guddoms-øje
sit fængsel, kors og nød
forud han skuer nøje,
ja, ser sin visse død.

Dog vil han fri i sinde
mod sine fjender gå;
han ved, han skal dem binde
og evig sejer få.

Her er han, som vil løse
hver syndebunden træl;
her er han, som vil øse
trøst i hver bange sjæl.

Vers 5-6 henvender sig direkte til den, der synger. Den Jesus, der er redet ind i Jerusalem, er ikke én fra en fjern fortid. Han træder nu frem, som den der vil favne og gavne den, der synger.

Her er han, som vil favne
dig med sin kærlighed;
her er han, som vil gavne
dig med sin blodig sved.

Her er han, som vil bære
en tornekrans for dig,
her er han, som skal være
din drot evindelig.

I vers 7-9 vender formen 180 grader rundt. Her er det nu den syngende, der henvender sig til Jesus. Der er tale om en enkel og personlig bøn til ham om hjælp til at ære ham på samme måde som folkeskaren i Jerusalem gjorde det.

O Jesus, gid jeg kunne,
som jeg så gerne vil,
dig ære nogenlunde,
hjælp du mig selv dertil!

Jeg gerne mine klæder
vil for dig lægge ned,
jeg med i flokken træder,
som er til tak bered.

Jeg bær' og mine palmer
til ærens konge frem;
jeg sjunger mine salmer,
o Jesus, hør dog dem!

Og til sidst i vers 10 rundes der af som et vi. Det fælles hosianna, hvilket betyder ”frels nu”. Gå nu, herre og konge, mod kors og død for vores skyld, og hav så evig tak!

Vort hosianna klinge!
Du ærens konge, gak
vor død at undertvinge
og hav så evig tak!

Sådan udvisker denne salme hele tiden afstanden. Der opstår en nærhed. En nærhed til den første palmesøndag. Og en nærhed til ham, der tiljubles, Jesus Kristus. Og samtidig er den en bøn om frelse og en bøn om hjælp til at lovprise. Salmen rækker dermed på sin egen enkle måde videre end til påskeugen og ind i vores tid.

I linket herunder findes Kingos salme, både i skrift og sunget af Skt. Nikolajs Kirkes Kor i Holbæk. God fornøjelse!

/Peter Fredensborg

www.folkekirken.dk/…/salmer/se-hvor-nu-jesus-traeder


Radiogudstjeneste søndag den 29. marts 2020 ved Solvej Paabøl Andersen

Her er en kort ”radiogudstjeneste” med musik indspillet af Kristjan Piirimets og prædiken af Solvej Paabøl Andersen.
I opfordres til at have salmebogen parat eller at finde salmeteksterne på telefonen, så I kan synge med.

God søndag!


Mariæ bebudelse - epistelbetragtninger

En længere refleksion over 1. Kor 1,21-31 fra fredag den 27. marts 2020.

/Peter FredensborgTanker i en coronatid

I en turbulent tid er der nok at blive modløs over. Vi oplever, at der hamstres, der stjæles håndsprit og mundbind fra et hospital. Ældre mennesker bliver bestjålet af fremmede, der under påskud af at skulle oplyse om hygiejne i en coronatid kommer ind i deres bolig. Heldigvis er det kun et fåtal. Der er til gengæld en masse mennesker, der viser samfundssind, som statsministeren - og nu senest vores dronning - opfordrer til.

På de sociale medier er der masser af mennesker, der tilbyder deres hjælp til alt fra indkøb til hundeluftning og børnepasning. Samtidig er der rigtig mange inden for sundhedssektoren - pensionerede læger, sygeplejersker, sundhedspersonale af den ene og anden kategori, der har meldt sig til at stå til rådighed, hvis det bliver nødvendigt.

I flere af landets kirker er der oprettet både telefonstøtte og digitalt transmitterede gudstjenester for de mange, der søger mod kirken for at finde tørst og håb i en svær tid. Netop håbet er afgørende. For håb er også en forudsætning for handling. De kommende uger - måske måneder - vil blive vanskelige og uforudsigelige. Selv - når vi er ovre krisen, vil det vare længe, før alt er i nogenlunde balance igen. Vi er nok engang blevet mindet om, hvor skrøbelige vi mennesker er. Men samtidig har vi  oplevet en solidaritet i befolkninger rundet omkring i verden, der vidner om en styrke, vi er i stand til at mobilisere, når krisen rammer.

En dag vil coronakrisen være overstået, og verden vil vende tilbage til mere normale tilstande. Om verden bliver helt den samme - det kan kun tiden vise. Indtil det sker, skal vi bevare håbet. Menneskeheden har til alle tider stået ansigt til ansigt med alverdens trusler. Hver gang er truslen blevet overvundet, fordi håb og samarbejde blev en drivkraft for hjælpsomhed og handlekraft.

Jeg vil opfordre alle til i Grene sogn, at vi passe godt på hinanden, og at vi står sammen ved at holde afstand.

Else Marie Madsen
Formand, Menighedsrådet i Grene Sogn
19. marts 2020
Fra litteraturens og evangeliets verden: ”Frygt ikke!” – mere end hvad godt er…

Af Solvej Paabøl Andersen, 18. marts 2020

Jeg har altid læst meget. Helt fra jeg var barn har jeg elsket at dykke ned i de store fortællinger, som kan få mig lidt på afstand af mit eget liv og min egen situation ved at genkende det i nogle andres fortællinger. Eller ved netop ikke at genkende det, men få fortalt livet er endnu større, end det jeg selv erfarer. På godt og ondt.

Den situation, vi befinder os i nu, er et scenario, som mange film eksperimenterer med at tænke på de mulige konsekvenser af. Katastrofefilm, hvor man kæmper mod en overmægtig fjende i kapløb med tiden. Og naturligvis overvindes fjenden til sidst – men ikke uden omkostninger. Det er en situation, som vel ingen af os havde troet, vi nogensinde ville komme i. Som vi højst har beskæftiget os med på tankeeksperimentets præmisser: ”hvad nu hvis…”

Situationen er også beskrevet i litteraturen. Både i de store, klassiske fortællinger og i de mere kulørte eller underholdningslystne. For der ER godt fortællestof i kampen mellem de gode og de onde kræfter. En kamp, som også de bibelske fortællinger er fulde af. En kamp, som fastetiden, som vi befinder os i lige nu, sætter særligt fokus på. En kamp, hvis udfald påsken giver os al mulig grund til at tro på, falder heldigt ud.

En af de fortællinger, jeg har læst for år tilbage, er flere gange dukket op i min erindring de seneste uger, mens vi har fulgt udviklingen af coronavirussen, først i det fjerne udland, så også i det nærmere og nu altså helt tæt på. Det er en portugisisk roman, som hedder ”En fortælling om blindhed.” Den handler om en omsiggribende blindhedsepidemi. Fra det ene sekund til det andet rammes et menneske af total blindhed. For at begrænse epidemien interneres de blinde i en lejr, omgivet af tykke mure, af de seende. Samfundet deles op i et ”dem” og et ”vi”, og der er ingen mulighed for kontakt mellem de to grupperinger. Det er for farligt. De seende sørger for, at de blinde får mad og andre fornødenheder - til at begynde med. Men efterhånden som blindheden griber om sig, bliver frygten også større. De seende ser de blinde mere som trusler end som medmennesker.

Forfatteren viser, hvad frygt kan gøre ved et samfund. Frygt kan føre til forråelse. Jesus siger også ofte i evangeliefortællingerne: ”Frygt ikke!” Og han siger det gerne, når der er al mulig grund til at frygte. Når der er nok at bekymre sig om, og skræmmebillederne trænger sig på, siger han: ”Frygt ikke!” En ting er følelsen af frygt, den er svær at dæmme op for. Noget andet er, hvordan vi handler på frygten. Der er frygt, fordi der er fare på færde. Derfor arbejder dygtige mennesker på at finde ud af, hvordan vi får magten over sygdommen. Mens andre dygtige mennesker løber stærkt for at passe på både dem, som ER syge, og dem, som er mest udsat for at blive det. ”Frygt ikke” betyder ikke, at vi skal lade som om, der ikke er noget at være bange for. Men det betyder, at frygten ikke skal blive bestemmende for vores liv – så vi bliver opgivende eller ligeglade. Kyniske. Så vi hver især kun tænker på at hytte vores eget. Derfor kunne Jesus også tilføje: ”Tro kun”. For med troen i behold kan vi handle, som om vi ikke frygter. Når frygten står alene kan den gøre os blinde for hinandens behov. Derfor er det også så vigtigt med faglighed og fakta i denne tid. Når ingen ser hinandens ansigt, forsvinder efterhånden også grænserne for, hvordan man kan behandle hinanden. Det er det, Saramagos roman illustrerer. For et normalt fungerende menneske sætter anstændigheden et filter for, hvad man kan sige og gøre, når man står ansigt til ansigt med et andet menneske. Den hadske og fjendske tone, der kan være i en debat på internettet, viser også, at det gør en forskel, hvorvidt vi ser hinanden eller ej. Uden på nogen måde at ville påstå, at ”En fortælling om blindhed” siger noget om, hvilken tilstand vores land er i nu, så kan man måske alligevel godt se en parallel i det små, når man – af frygt – går ud og hamstrer, selv om vi får at vide, at der er varer nok. Og i samme grad når man læser de vrede og nedsættende protester over det fra dem, som IKKE styrtede ud for at købe gær og toiletpapir. Det kan være småt med både fornuft og overbærenhed, når man kastes ud i noget så ukendt og usikkert som en epidemi, som man først undervejs er ved at gøre sig erfaringer med.

Romanens blinde samfund er et samfund, hvor det andet menneske bliver en abstraktion og intet andet. Ikke kød og blod, ikke noget man skal værne om. Den eneste drift i tilværelsen bliver at sikre sig selv og sit eget så godt som muligt. Det bliver alles kamp mod alle. Der er dog en kvinde i romanen, der bevarer synet. Hun vælger at spille blind for at kunne følge sin blinde mand ind i interneringslejren. Der forsøger hun at samle de gode kræfter i sin gruppe. Den kvinde kan være os alle sammen. Hun har ikke særlige evner. Men hun elsker, og kærligheden gør ikke blind, men seende. For hende bliver de andre ved med at være mennesker og menneskelige. Hun indgyder dem mod. Hun gør det muligt for de andre i gruppen trods deres blindhed så dog et stykke af vejen at ”have øje for hinanden”. Som hun siger det: ”Hvis vi ikke er i stand til at leve fuldt og helt som mennesker, bør vi i det mindste gøre alt for ikke at leve fuldt og helt som dyr…”

En fortælling om blindhed handler om, hvordan vi lever af at blive set. Om hvordan vores menneskeværdighed trues, når vi ikke ser hinanden. Den seende kvinde bliver af gode grunde ikke selv set, og derfor er hendes udsyn også truet, selv om hendes øjne fungerer udmærket. Netop det, at hun kan se, er ved at få hende til at miste modet og håbet. Virkeligheden – den stigende egoisme og svindende civilisation - er så påtrængende, at hun ikke kan undgå at se den. Men selv om det kan synes af så lidt, hvad hun kan gøre, som den eneste der kan se, så gør det alligevel en forskel, at hun kæmper for den menneskelige anstændighed. Hun lever, som om hun ikke frygter, men tror. Hun lever midt i den barske virkelighed, med åbne øjne, så at sige, og alligevel holder hun sig hele tiden for øje, at der er noget andet, der er værd at insistere på.

Den evne bor i ethvert menneske, vil være min påstand. Men både viljen og kræfterne kan svigte os alle. Der er kun én, hvis hele liv og hele person kunne beskrives som kvinden her. Hun kunne godt læses som en Kristus-figur. For hvad er evangelierne andet end én lang fortælling om, hvordan Kristus kommer til os blinde og svagtseende og snæversynede, som den der har bevaret synet. Kvinden kunne være blevet ude i den trods alt mere komfortable verden uden for lejrens mure, fordi hun kunne se. På samme måde kunne Kristus være blevet i sin fjerne himmel, fordi han er Guds søn. Og han kunne til enhver tid have trukket sig tilbage til den, efterhånden som det stod klart, hvad vej det gik. Mod kors og grav. Så kunne han have siddet og rystet på hovedet af al håbløsheden og barbariet på betrygget afstand.

Men af kærlighed gik han ind i den lidende verden og blev der. Han er kommet til os for at give os retningssans, visdom og indsigt til dog at kunne leve som mennesker, og ikke som dyr. Kommet for at stille et håb frem for os, en tilgivelse og en forjættelse, så vi ikke behøver at stirre os blinde på ødelæggelsen i vores liv. Eller på de andres fejltrin i et svagt øjeblik. Så vi på ethvert sted i tilværelsen, også når vi er udsatte, og når vi bekymrer os, kan rette blikket mod fremtiden som mulighed. Frygt ikke. Tro kun!

Den seende kvinde i Saramagos fortælling tænker på et tidspunkt ved sig selv: ”….blindheden er også dette at leve i en verden, hvor håbet ikke længere findes.” Uden håb lever vi i blinde, uden retningssans. Kristi komme til os betyder, at vi ikke skal famle os frem i blinde – for håbet findes. Med Kristi komme til os, er verden blevet et sted, hvor håbet altid findes. Også når det blotte øje kun kan få øje på elendighed og barbari. Håbet findes i form af den kærlighed, som vi ikke kan undvære. Uden den var vi intet. Den kærlighed, som lader sig overgive til hån og mishandling, som lader sig spytte på og piske og endda slå ihjel. Og som atter rejser sig. For Kristus tager ikke menneskers nej for et nej. Det gjorde han ikke dengang, og det gør han ikke nu. Hvor eftertrykkeligt vi end afviser hans kærlighed, bliver den ved med at holde sig til. For dén kærlighed er tålmodig. Dén kærlighed hører aldrig op. Dén kærlighed er størst af alt, for det er af den, troen og håbet lever.

Den er blind for vores fejl og døv for vores nej. Den gør os seende. Åbner vores øjne for håbet. Den vender os mod fremtiden, så vi tør være i nutiden. Det er altafgørende for vores menneskeværdighed og anstændighed, at vi, trods al elendigheden og barbariet, ser fremtiden som en mulighed.
Eftertanke i en virus-tid

"Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd" (K.E. Løgstrup).

Det handler om at passe på hinanden! Derfor bør vi særligt i denne tid lægge os ovenstående kloge ord på sinde. Vi holder noget af hinandens liv i vores hænder. Det gælder også, når vi som samfund gør hvad vi kan for at minimere udbredelsen af den særlige corona-virus. Og når der nu tages drastiske skridt i disse bestræbelser. Med mange offentlige institutioner og kirker, der lukkes, og folk, der sendes hjem i en periode. Det sker alt sammen for at udvise rettidig omhu i håb om at det på længere sigt kan redde liv.

Kirkens fastetid har ikke ret meget med patientsikkerhed og folkesundhed at gøre. Alligevel har netop kirkens fastetid noget vigtigt at sige os i den konkrete situation. For her opfordres vi på sin vis også til at prioritere i vores aktiviteter og til at skære ned på det, vi i det daglige tager for givet. For i stedet at ofre tid og opmærksom på det helt centrale i tilværelsen. Troen. Håbet. Kærligheden.

På søndag skulle vi have hørt Jesus sige: "Sandelig sandelig siger jer: Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden." Vi skal med andre ord ikke skære ned på evangeliets ord, men holde fast i det og ofre det opmærksomhed. Så vi bevarer både tro og håb og kærlighed.

"Vor Gud han er så fast en borg, han kan os vel bevare" (DDS 336,1).

Sognepræst Peter Fredensborg