Det nye menighedsråd

Orientering om afstemningsvalg tirsdag den 15. september 

Vi har haft menighedsrådsvalg i Grene Sogn og byder velkommen til vores nye menighedsråd:

Karna Baungaard
Else Marie Riis Madsen
Jan Klejs Pedersen
Inger Skovgård Hansen
Klaus Bertel
Inger Marie Kruse
Helga Christensen
Kim Søndergård
Asbjørn Bach
Brian Skjøt Madsen

Stedfortrædere:
Gitte Kristensen
Finn Odegaard
Michael Tvermose
Erik Noer
Karin S. Hansen
Kim Aaboe Christensen

 

Der kan udløses et afstemningsvalg ved at indgive en kandidatliste senest 13. oktober 2020.
Kandidatlisten kan indleveres på Kirkekontoret, Hans Jensensvej 4, 7190 Billund kl. 9-12.30. Mandag lukket.
Kandidatlisten kan også indleveres efter aftale til Kim Søndergaard, Annexvej 2A, 7190 Billund. 
Der skal vælges 10 medlemmer. 10 stillere skal underskrive kandidatlisten.
Menighedsrådet vælges for en periode på 4 år.
Kandidatlisten skal udfyldes på den officielle blanket fra Kirkeministeriet.


Hvad laver menighedsrådet?

Menighedsrådet har det overordnede ansvar for styring og udvikling af arbejdet i Grene Sogn.

Menighedsrådet fastlægger bl.a. målsætninger og rammer for sognets arbejde, budget og regnskab. Menighedsrådet råder over et budget på ca. 4,7 millioner kr. Det bliver blandt andet brugt på at lønne de ansatte, som menighedsrådet er arbejdsgiver for, på vedligeholdelse og drift af kirker, præstegården og  kirkegården, gudstjenester og andre aktiviteter som koncerter, foredrag, diakoni, socialt arbejde med videre.