Det nye menighedsråd

Grene Sogn og byder velkommen til vores nye menighedsråd, som onsdag den 11. november havde Konstituerende Menighedrådsmøde, hvor følgende funktioner blev valgt: 

Else Marie Riis Madsen - Formand samt Valgbestyrelsen
Karna Baungaard - Næstformand samt Valgbestyrelsen
Asbjørn Bach - Kirkeværge
Kim Søndergård - Kasserer samt Kirke- og Kirkegårdsudvalget
Jan Klejs Pedersen - Kontaktperson samt formand for Valgbestyrelsen
Inger Skovgård Hansen - Kirke- og Kirkegårdsudvalget
Klaus Bertel - Kirke- og Kirkegårdsudvalget
Inger Marie Kruse
Helga Christensen
Brian Skjøt Madsen

Stedfortrædere:
Gitte Kristensen
Finn Odegaard
Michael Tvermose
Erik Noer
Karin S. Hansen
Kim Aaboe Christensen


Hvad laver menighedsrådet?

Menighedsrådet har det overordnede ansvar for styring og udvikling af arbejdet i Grene Sogn.

Menighedsrådet fastlægger bl.a. målsætninger og rammer for sognets arbejde, budget og regnskab. Menighedsrådet råder over et budget på ca. 4,7 millioner kr. Det bliver blandt andet brugt på at lønne de ansatte, som menighedsrådet er arbejdsgiver for, på vedligeholdelse og drift af kirker, præstegården og  kirkegården, gudstjenester og andre aktiviteter som koncerter, foredrag, diakoni, socialt arbejde med videre.