Du er her: 

Damesalonen og Herreværelset udsætter genopstart...

Covid-19 har stadig, og med tiltagende styrke, rigtig godt fat i den danske befolkning. Virus breder sig og er igen stigende. Til fare for specielt ældre og svage mennesker med forskellige andre sygdomme.

Vi tør ikke udsætte vore gode deltagere i Damesalonen og Herreværelset for nogen form for risiko. Derfor har vi besluttet, at udsætte genopstarten af disse to aktiviteter. Vi vil løbende vurdere på situationen og kommunikere til alle, via hjemmeside og presse, om tidspunkt for genopstart. Der vil blive lagt stor vægt på deltagernes risiko for smitte, her tager vi ingen chancer.

På vegne af Damesalonen og Herreværelset, Grene Menighedsråd
Helga Christensen og Finn Vinther