Bibelkredse i Grene Sogn

I over 50 år har der i Grene Sogn været mulighed for at deltage i en bibelkreds. Det er et andet ord for samtalegruppe.

I øjeblikket er der ca. 80 mennesker, der deltager i 6 forskellige bibelkredse. Grupperne er oprindeligt sammensat af folk, der hver for sig er vidt forskellige for at gøre samtalen så levende som mulig. Nogle går meget i kirke. Andre gør ikke. Men fælles for dem alle er en lyst til at læse i bibelen og diskutere det, de læser, med andre.

Lige nu taler vi om de historier, som vi hører i kirken om søndagen. Der laves spørgsmålsark til hver gang, som lægges frem hér på siden og i kirkens våbenhus. En del af spørgsmålene gennemgås på "Præstens prædikenværksted" ugen før. Se mere om "Præstens prædikenværksted" her: www.grenesogn.dk/aktiviteter/praestens-praedikenvaerksted.

For yderligere oplysninger er man velkommen til at kontakte sognepræst Peter Fredensborg (7533 1044).