seneste kirkeblad

Klik på foto for at læse.

Grene Kirke skal kalkes

Der vil derfor ikke blive afholdt gudstjenester eller kirkelige handlinger i Grene Kirke i perioden 12. september til 18. november.

De i kirkebladet annoncerede gudstjenester i Grene Kirke den 18/9, 25/9 samt 2/10 er derfor aflyst.

Der afholdes gudstjeneste i Billund Kirke kl. 10 alle søndage i perioden.

Bisættelser/begravelser afholdes ligeledes i Billund Kirke i perioden.


Foredrag om ”B.S.Ingemann – et underkendt geni” ved tidligere sognepræst Kirsten Ditlevsen


Indlevering af kandidatlister

Oplysninger og vejledning om valget og opstilling kan fås hos valgbestyrelsens formand eller på www.menighedsraad.dk.

 

Kandidatlister skal udfærdiges på en autoriseret blanket, som bl.a. kan hentes hos valgbestyrelsens formand, Kim Søndergård, eller kan downloades på hjemmesiderne www.km.dk eller www.menighedsrådsvalg2016.dk

 

I perioden den 20. september kl. 19.00 til og med den 27. september kl. 19.00 kan der indleveres kandidatlister til Grene Sogns Kirkekontor eller til formanden for valgudvalget, Kim Søndergård.

 

Valgbestyrelsen for Grene Sogn.

Formand:      Kim Søndergård

Adresse:        Annexvej 2 A

Telefon:         75 33 28 04

E-post:           irene.kim@mail.tele.dk

 

Grene Sogns Kirkekontor

Hans Jensens Vej 4

Telefon:         76 76 76 01

 

Kirkekontoret er åbent for indlevering af kandidatlister tirsdag den 20. september kl. 19.00 til 20.00 og tirsdag den 27. september kl. 18.00 til 19.00.

 

I øvrigt er kirkekontoret åbent tirsdag til fredag fra kl. 9.00 til 12.30, torsdag desuden fra kl. 16.00 til 18.00.


Menighedsrådsvalg i Grene Sogn

Tirsdag den 8. november 2016 er fastsat som valgdato for menighedsrådsvalgene i de danske sogne. 


I den forbindelse er det siddende menighedsråd forpligtet til at afholde et orienteringsmøde i sognet. Kirkeminister Bertel Haarder og Landsforeningen af Menighedsråd er gået sammen om at anbefale sognene at afholde orienteringsmøderne på den samme dato. 


På den måde ønsker man at få så stort fokus på og opmærksomhed omkring valget som muligt. 


Grene Menighedsråd har derfor besluttet at følge opfordringen og afholde orienteringsmødet på den foreslåede fællesdato:


Tirsdag den 13. september kl. 19.30


Mødet vil foregå i Å-fløjen ved Billund Centret.


På orienteringsmødet redegør menighedsrådet for dets arbejde i den forløbne periode og for kommende opgaver. Derudover gennemgås reglerne for opstilling af kandidater.


Ved seneste menighedsrådsvalg i 2012 var der afstemningsvalg i mindre end 5 % af sognene.


I Grene Sogn har vi tradition for afstemningsvalg. I øjeblikket er 3 forskellige lister repræsenteret i menighedsrådet, nemlig Den Grundtvigske Liste med 5 medlemmer, Den Frie Folkekirkelige Liste med 4 medlemmer samt Indre Mission/KFUM og K med 1 medlem. 


Vi oplever imidlertid også her i sognet, at det bliver stadig sværere at rekruttere kandidater til de forskellige opstillingslister. For at det skal give mening at have et afstemningsvalg, skal der være et vist overskud af kandidater i forhold til det antal, der skal vælges – her i sognet er der 10 valgte medlemmer i menighedsrådet. 


På den baggrund er baglandet for de tre lister blevet enige om at anbefale et aftalevalg og har opstillet en fælles kandidatliste, hvor fordelingen af kandidater svarer til den nuværende fordeling i menighedsrådet. 


Denne liste vil blive præsenteret på det opstillingsmøde, der følger umiddelbart efter orienteringsmødet. 


Menighedsrådet opfordrer hermed alle, der er interesseret i det kommende menighedsrådsvalg, til at møde op og deltage i orienterings- og opstillingsmødet den 13. september.


Kim Søndergård, formand for valgudvalget.


kalender

BegivenhedDato

Sangaften i menighedssalen

Tirsdag den 27. september kl. 19.00-20.00 er der sangaften i Menighedssalen i …

27. sep 19:00
20:00
27. sep 19:00 -
20:00

Menighedsmøde i Å-fløjen

Menighedsmøde i Å-fløjen med tidl. sygehuspræst Preben Kok ”Folkekirken – en ventet …

28. sep 19:30
21:30
28. sep 19:30 -
21:30

Samtaledag i Å-fløjen

Samtaledag i Å-fløjen. I samarbejde med Grundtvigsk Forum. Formålet med …

29. sep 16:30
18:00
29. sep 16:30 -
18:00

Børnesalmesang m. fællesspisning

For ca. 9-18 måneder gamle babyer. Vi mødes kl. 17.15 i Billund Kirke. Efter vi har …

29. sep 17:15
18:45
29. sep 17:15 -
18:45

Orgelkoncert i Billund Kirke - Søren Chr. Vestergaard

Organist Søren Christian Vestergaard vil præsentere et program præget af kontraster …

11. okt 19:30
20:30
11. okt 19:30 -
20:30

Syng sammen på Billund Plejecenter

Vi holder syng-sammen eftermiddag på Billund Plejecenter onsdag den 12. oktober kl …

12. okt 14:30
15:30
12. okt 14:30 -
15:30

"Før søndagen"

Organister og præster vil gerne invitere indenfor i gudstjenesteværkstedet. På en …

13. okt 17:00
18:00
13. okt 17:00 -
18:00

Sangaften i menighedssalen

Tirsdag den 25. oktober kl. 19.00-20.00 er der sangaften i Menighedssalen i Billund …

18. okt 19:00
20:00
18. okt 19:00 -
20:00

Sogneeftermiddag i Å-fløjen

Vera Christensen, Hvide Sande, vil fortælle om tilblivelsen af Anker Fjord Hospice, …

25. okt 14:30
17:00
25. okt 14:30 -
17:00

Billundnatten

Lørdag den 29. oktober i Billund Kirke Kl. 19.00: ”Og sang jeg dag og nat” – …

29. okt 19:00
23:00
29. okt 19:00 -
23:00