seneste kirkeblad

Klik på foto for at læse.

Salmer den kommende søndag

Søndag den 23. oktober 2016
Kl. 10:00 Gudstjeneste i Billund (SPA)
22. søndag efter Trinitatis

750 Nu titte til hinanden de favre blomster små
448 Fyldt af glæde over livets under (Melodi: Hovland)
683 Den nåde, som vor Gud har gjort

678 Guds fred er glæden i dit sind (Melodi: Görlitz)
729 vers 5 Nu falmer skoven trindt om land
266 Mægtigste Kriste, menighedens Herre

Lyt til melodierne på:
dendanskesalmebogonline.dk

Grene Kirke skal kalkes

Der vil derfor ikke blive afholdt gudstjenester eller kirkelige handlinger i Grene Kirke i perioden 12. september til 18. november.

De i kirkebladet annoncerede gudstjenester i Grene Kirke den 18/9, 25/9 samt 2/10 er derfor aflyst.

Der afholdes gudstjeneste i Billund Kirke kl. 10 alle søndage i perioden.

Bisættelser/begravelser afholdes ligeledes i Billund Kirke i perioden.


Sogneeftermiddag i Å-fløjen

Tirsdag den 25. oktober kl. 14.30

Vera Christensen, Hvide Sande, vil fortælle om tilblivelsen af Anker Fjord Hospice, som hun har været involveret i som en udløber af arbejdet inden for Kræftens bekæmpelse.


Billund Natten i Billund Kirke

Lørdag den 29. oktober

Kl. 19.15: ”Og sang jeg dag og nat” – fællessang fra Højskolesangbogen og salmebogen
Kl. 20.00: Koncert med vokaltrioen Cantriola og pianist Charlotte Støjberg
Kl. 22.00: Gudstjeneste med Billund Kirkes Ungdomskor

Ungdomskoret sælger kaffe og kage. Overskuddet går til korets koncerttur til foråret.


Organister og præster vil gerne invitere indenfor i gudstjenesteværkstedet. På en almindelig ugedag kl. 17.00-18.00 i Menighedssalen vil der være mulighed for at høre, hvad præsterne tænker om den kommende søndags salmer....Læs mereVed udløbet af fristen for indlevering af kandidatlister til det kommende menighedsrådsvalg – tirsdag den 27. september kl. 19.00 – var der udelukkende indleveret den fællesliste, som blev præsenteret ved orienterings- og opstillingsmødet den 13. september 2016.

De 10 kandidater på fælleslisten er således valgt til det nye menighedsråd og oplistet herunder.

Grene Sogns nye menighedsråd

- tiltræder 1. Søndag i Advent, d. 27. november 2016

Fra Den Grundtvigske Liste

Fra Den Frie Folkekirkelige Liste

Fra Indre Mission/KFUM og K

Else Marie Gunderlund

Else Marie Riis Madsen

Kim Søndergård

Inger Kruse

Brian Skjøt Madsen

 

Finn Vinther

Helga Christensen

 

Sven Erik From

Lene Mundbjerg Juul Hansen

 

Jan Skovgaard Olsen

 

 

 

 


Indlevering af kandidatlister

Oplysninger og vejledning om valget og opstilling kan fås hos valgbestyrelsens formand eller på www.menighedsraad.dk.

 

Kandidatlister skal udfærdiges på en autoriseret blanket, som bl.a. kan hentes hos valgbestyrelsens formand, Kim Søndergård, eller kan downloades på hjemmesiderne www.km.dk eller www.menighedsrådsvalg2016.dk

 

I perioden den 20. september kl. 19.00 til og med den 27. september kl. 19.00 kan der indleveres kandidatlister til Grene Sogns Kirkekontor eller til formanden for valgudvalget, Kim Søndergård.

 

Valgbestyrelsen for Grene Sogn.

Formand:      Kim Søndergård

Adresse:        Annexvej 2 A

Telefon:         75 33 28 04

E-post:           irene.kim@mail.tele.dk

 

Grene Sogns Kirkekontor

Hans Jensens Vej 4

Telefon:         76 76 76 01

 

Kirkekontoret er åbent for indlevering af kandidatlister tirsdag den 20. september kl. 19.00 til 20.00 og tirsdag den 27. september kl. 18.00 til 19.00.

 

I øvrigt er kirkekontoret åbent tirsdag til fredag fra kl. 9.00 til 12.30, torsdag desuden fra kl. 16.00 til 18.00.


Menighedsrådsvalg i Grene Sogn

Tirsdag den 8. november 2016 er fastsat som valgdato for menighedsrådsvalgene i de danske sogne. 


I den forbindelse er det siddende menighedsråd forpligtet til at afholde et orienteringsmøde i sognet. Kirkeminister Bertel Haarder og Landsforeningen af Menighedsråd er gået sammen om at anbefale sognene at afholde orienteringsmøderne på den samme dato. 


På den måde ønsker man at få så stort fokus på og opmærksomhed omkring valget som muligt. 


Grene Menighedsråd har derfor besluttet at følge opfordringen og afholde orienteringsmødet på den foreslåede fællesdato:


Tirsdag den 13. september kl. 19.30


Mødet vil foregå i Å-fløjen ved Billund Centret.


På orienteringsmødet redegør menighedsrådet for dets arbejde i den forløbne periode og for kommende opgaver. Derudover gennemgås reglerne for opstilling af kandidater.


Ved seneste menighedsrådsvalg i 2012 var der afstemningsvalg i mindre end 5 % af sognene.


I Grene Sogn har vi tradition for afstemningsvalg. I øjeblikket er 3 forskellige lister repræsenteret i menighedsrådet, nemlig Den Grundtvigske Liste med 5 medlemmer, Den Frie Folkekirkelige Liste med 4 medlemmer samt Indre Mission/KFUM og K med 1 medlem. 


Vi oplever imidlertid også her i sognet, at det bliver stadig sværere at rekruttere kandidater til de forskellige opstillingslister. For at det skal give mening at have et afstemningsvalg, skal der være et vist overskud af kandidater i forhold til det antal, der skal vælges – her i sognet er der 10 valgte medlemmer i menighedsrådet. 


På den baggrund er baglandet for de tre lister blevet enige om at anbefale et aftalevalg og har opstillet en fælles kandidatliste, hvor fordelingen af kandidater svarer til den nuværende fordeling i menighedsrådet. 


Denne liste vil blive præsenteret på det opstillingsmøde, der følger umiddelbart efter orienteringsmødet. 


Menighedsrådet opfordrer hermed alle, der er interesseret i det kommende menighedsrådsvalg, til at møde op og deltage i orienterings- og opstillingsmødet den 13. september.


Kim Søndergård, formand for valgudvalget.


kalender

BegivenhedDato

Sogneeftermiddag i Å-fløjen

Vera Christensen, Hvide Sande, vil fortælle om tilblivelsen af Anker Fjord Hospice, …

25. okt 14:30
17:00
25. okt 14:30 -
17:00

Billund Natten

Lørdag den 29. oktober i Billund Kirke Kl. 19.15: ”Og sang jeg dag og nat” – …

29. okt 19:00
23:00
29. okt 19:00 -
23:00

Koncert i mørket

Tirsdag den 1. november kl. 19.00 i Billund Kirke Kom og oplev en anderledes og …

1. nov 19:00
20:00
1. nov 19:00 -
20:00

"Før søndagen"

Organister og præster vil gerne invitere indenfor i gudstjenesteværkstedet. På en …

2. nov 17:00
18:00
2. nov 17:00 -
18:00

Projektkor "Jul i Grene" opstart

Projektkor for alle! Det første projekt er vores juleprojekt "Jul i …

3. nov 18:30
20:30
3. nov 18:30 -
20:30

Foredrag om Karen Blixen og kristendommen

Foredrag ved David Bugge - ”Forløsning under narkose” – Karen Blixen og …

9. nov 19:30
21:00
9. nov 19:30 -
21:00

Det Kreative Rum i Billund Centret

Det Kreative Rum i Billund Centret Søndag den 20. november Arrangementet foregår i …

20. nov 10:00
16:00
20. nov 10:00 -
16:00

Sogneeftermiddag i Å-fløjen

Tirsdag den 22. november kl. 14.30 Adventshygge – på ganske traditionel vis! Det …

22. nov 14:30
17:00
22. nov 14:30 -
17:00

De 9 læsninger i Billund Kirke

Første søndag i advent, den 27. november, afholdes der traditionen tro ”De 9 …

27. nov 13:30
15:00
27. nov 13:30 -
15:00

Sangaften i menighedssalen

Tirsdag den 25. oktober kl. 19.00-20.00 er der sangaften i Menighedssalen i Billund …

29. nov 19:00
20:00
29. nov 19:00 -
20:00